GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | PRZETARGI
16597
page-template-default,page,page-id-16597,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

PRZETARGI

DOKUMENTACJA PRZETARGÓW OGŁOSZONYCH PRZEZ GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI IZABELIN "MOKRE ŁĄKI" SP. Z O.O.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi:

Klauzula informacyjna dla uczestników postępowań przetargowych i ofertowych
Klauzula informacyjna dla kontrahentów
Klauzula informacyjna w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

ROK 2024

Nazwa zadania: „Dostawa nowego ciągnika rolniczego, przeznaczonego do wykonywania zadań komunalnych objętych przedmiotem działalności Zamawiającego, wraz z dodatkowym wyposażeniem” – Nr sprawy: GPWiK/DK/D/3/2023

Termin składania ofert: 08.12.2023 r. godz. 10.00

Miejsce składania ofert: Portal e-Zamówienia w miejscu przypisanym do przedmiotowego postępowania

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8ef30fbc-8df2-11ee-b55a-a22b2d7f700e


Nazwa zadania: „Dostawa oznaczonego co do tożsamości używanego pojazdu samochodowego kategorii N1 w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Termin składania ofert: 03.11.2023 r. godz. 10.00

W związku ze wyjaśnieniami treści specyfikacji warunków zamówienia z dnia 26.10.2023 r. Zamawiający zamieszcza w miejscu przypisanym do przedmiotowego postępowania ujednolicone dokumenty zamówienia oraz informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 03.11.2023 r. do godz. 10.00

Miejsce składania ofert: Portal e-Zamówienia w miejscu przypisanym do przedmiotowego postępowania

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3e77b3f8-61d3-11ee-a60c-9ec5599dddc1


Zamówienia publiczne pn.: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sory w Truskawiu, gmina Izabelin (nr sprawy: JRP/RB/13/2020) prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego – termin składania ofert: 07.12.2020 r. godz. 09:00.

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe
SIWZ
JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ (plik w rozszerzeniu PDF i XML)
Projekt budowlany
Przedmiar robót
STWiOR
Załączniki do OPZ
Formularz ofertowy – wersja edytowalna
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Klucz publiczny
Wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczone w dniu 01.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 09.12.2020 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona w dniu 26.02.2021 r.
Unieważnienie czynności wyboru oferty zamieszczona w dniu 14.05.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona w dniu 17.06.2021 r.

Zamówienia publiczne pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kołłątaja, Księcia Jeremiego, Skrzetuskiego, Ketlinga, Kmicica w Izabelinie B, gmina Izabelin (nr sprawy: JRP/RB/10/2020) prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego – termin składania ofert: 05.11.2020 r. godz. 09:00.

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe
SIWZ
JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ (plik w rozszerzeniu PDF i XML)
Projekt budowlany
Przedmiar robót
STWiOR
Załączniki do OPZ
Formularz ofertowy – wersja edytowalna
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Klucz publiczny

Wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczone w dniu 23.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 05.11.2020 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona w dniu 11.12.2020 r.

Zamówienia publiczne pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Południowej w Truskawiu, gmina Izabelin – etap II (nr sprawy: JRP/RB/12/2020) prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego – termin składania ofert: 02.11.2020 r. godz. 09:30.

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe
SIWZ
JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ (plik w rozszerzeniu PDF i XML)
Projekt budowlany
Przedmiar robót
STWIOR
Załączniki do OPZ
Formularz ofertowy – wersja edytowalna
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Klucz publiczny
Wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczone w dniu 26.10.2020
Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 02.11.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona w dniu 04.12.2020 r.

Zamówienia publiczne pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Hornówku, gmina Izabelin (nr sprawy: JRP/RB/11/2020) prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego – termin składania ofert: 02.11.2020 r. godz. 09:00.

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe
SIWZ
JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ (plik w rozszerzeniu PDF i XML)
Projekt budowlany
Przedmiar robót
STWIOR
Załączniki do OPZ
Formularz ofertowy – wersja edytowalna
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Klucz publiczny
Wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczone w dniu 26.10.2020
Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 02.11.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona w dniu 20.11.2020 r.

Zamówienia publiczne pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sierakowskiej i ul. Abrahama w Sierakowie – etap II (nr sprawy: JRP/RB/9/2020) prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego – termin składania ofert: 25.09.2020 r. godz. 08:30.
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe
SIWZ
JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ (plik w rozszerzeniu PDF i XML)
Projekt budowlany – część wodociągowa
Projekt budowlany – część kanalizacyjna
Załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia
STWIOR
Formularz ofertowy – wersja edytowalna
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Klucz publiczny
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 08-09-2020 r.
Zmieniony formularz ofertowy – wersja edytowalna 08-09-2020 r.

Ogłoszenie zmian zamieszczone w dniu 14.09.2020 r.

Przedłużenie terminu składania ofert

Ogłoszenie zmian dotyczące przedłużenia terminu składania ofert
Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 25.09.2020 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona w dniu 23.11.2020 r.

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 23.11.2020 r.
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona w dniu 12.02.2021 r.

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 12.02.2021 r.
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.04.2021 r.

Zamówienia publiczne pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kordeckiego w Izabelinie B, gmina Izabelin (nr sprawy: JRP/RB/7/2020) prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego – termin składania ofert: 03.08.2020 r. godz. 12:00.
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe
SIWZ
JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ (plik w rozszerzeniu PDF i XML)
Projekt budowlany
Załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia
STWIOR
Przedmiar robót
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Klucz publiczny

Sprostowanie do ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert – zamieszczona w dniu 03.08.2020 r.

Informacja o wyborze oferty zamieszczona w dniu 11.09.2020 r.

Zamówienia publiczne pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Lubomirskiego i ulicy Jana Kazimierza w miejscowości Izabelin B, gmina Izabelin (nr sprawy: JRP/RB/6/2020) prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego – termin składania ofert: 14.07.2020 r. godz. 12:00.
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe
SIWZ
JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ (plik w rozszerzeniu PDF i XML)
Projekt budowlany
Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia
STWIOR
Przedmiar robót
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Klucz publiczny

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 15.07.2020 r.
Informacja o wyborze oferty zamieszczona w dniu 11.09.2020 r.

——————————————————————————————————–

Zamówienie publiczne pn.:Dostawa samochodu dostawczego typu wywrotka w formie leasingu operacyjnego (nr sprawy: GPWIK/DK/D/2/2020) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – termin składania ofert: 18.06.2020 r. godz. 12:00.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Unieważnienie postępowania

Zamówienia publiczne pn.:Budowa sieci wodociągowej w ul. Kwitnącej, ul. Jaśminowej, ul. Konwaliowej w Mościskach, gmina Izabelin (nr sprawy: JRP/RB/2/2020) prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego – termin składania ofert: 14.07.2020 r. godz. 11:00.
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe
SIWZ
JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ (plik w rozszerzeniu PDF i XML)
Projekt budowlany
Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia
STWIOR
Przedmiar robót
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Klucz publiczny

Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ oraz przedłużenie terminu składnia ofert

Przedmiar robót (załącznik do zmiany treści SIWZ)

Sprostowanie, ogłoszenie zmian

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 15.07.2020 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona w dniu 10.09.2020 r.

Zamówienia publiczne pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Południowej w Truskawiu, gmina Izabelin (nr sprawy: JRP/RB/5/2020) prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego – termin składania ofert: 06.07.2020 r. godz. 12:00.
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe
SIWZ
JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ (plik w rozszerzeniu PDF i XML)
Projekt budowlany
Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia
STWIOR
Przedmiar robót
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Klucz publiczny

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 07.07.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona w dniu 04.09.2020 r.

Zamówienia publiczne pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w Hornówku, gmina Izabelin (nr sprawy: JRP/RB/4/2020) prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego – termin składania ofert: 03.07.2020 r. godz. 12:00.
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe
SIWZ
JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ (plik w rozszerzeniu PDF i XML)
Projekt budowlany
Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia
STWIOR
Przedmiar robót
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Klucz publiczny

Informacja z otwarcia ofert – zamieszczona w dniu 03.07.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zamieszczona w dniu 19.08.2020 r.

——————————————————————————————————————–

Zamówienia publiczne pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Jana Kazimierza, Charłampa, Sienkiewicza w Izabelinie B, gmina Izabelin (nr sprawy: JRP/RB/3/2020) prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego – termin składania ofert: 23.06.2020 r. godz. 12:00.

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
SIWZ
JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ (plik w rozszerzeniu PDF i XML)
Projekt budowlany
Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia
STWIOR
Przedmiar robót
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Klucz Publiczny

Informacja z otwarcia ofert – zamieszczona w dniu 24.06.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zamieszczona w dniu 29.07.2020 r.

W dniu 04.05.2020 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. przekazuje informację o anulowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 28.04.2020 r. oraz wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na:

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 w ul. Łąkowej w Mościskach, gmina Izabelin” – sygnatura sprawy: JRP/U/1/2020

Informacja o anulowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 28.04.2020 r. oraz wyborze najkorzystniejszej oferty 

W dniu 28.04.2020 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na:

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 w ul. Łąkowej w Mościskach, gmina Izabelin” – sygnatura sprawy: JRP/U/1/2020  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 24.04.2020 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym na:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 w ul. Łąkowej w Mościskach, gmina Izabelin”

Sygnatura sprawy: JRP/RB/1/2020

Informacja o wyborze oferty – pobierz 

W dniu 14.04.2020 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 w ul. Łąkowej w Mościskach, gmina Izabelin”

Sygnatura sprawy: JRP/U/1/2020  

Termin składania ofert upływa w dniu 22.04.2020  r. o godzinie 14.00 – zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego

Dokumentacja:

Zapytanie ofertowe – pobierz

Załączniki 2, 3 do zapytania ofertowego – wersja edytowalna – pobierz 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

W dniu 30.03.2020 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 w ulicy Łąkowej w Mościskach, gmina Izabelin.”

Sygnatura sprawy: JRP/RB/1/2020  

Informacja z otwarcia ofert – pobierz  

Szanowni Państwo

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, otwarcie ofert złożonych w przetargu będzie można obserwować online po kliknięciu w poniższy odnośnik:

odnośnik do transmisji online z otwarcia ofert

(odnośnik będzie aktywny w dniu 30 marca 2020 r. od godz. 13:00 do czasu zakończenia rozszyfrowywania i drukowania złożonych ofert)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 w ulicy Łąkowej w Mościskach, gmina Izabelin.
Sygnatura sprawy: JRP/RB/1/2020

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o., informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. – dalej jako Prawo Zamówień Publicznych lub Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Odpowiedzi na zapytania do przetargu  – pobierz dokument

W dniu  27.02.2020 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 w ulicy Łąkowej w Mościskach, gmina Izabelin.

Sygnatura sprawy: JRP/RB/1/2020  

Termin składania ofert upływa w dniu 30.03.2020  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz 

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Załącznik nr 1b – Aktualizacja przyłączy w ul. Łąkowej oraz w drogach bocznych w miejscowości Mościska, gmina Izabelin – wersja tabelaryczna – pobierz 

Załącznik nr 1c – Aktualizacja przyłączy w ul. Łąkowej oraz w drogach bocznych w miejscowości Mościska, gmina Izabelin – wersja graficzna –
Rys. 2 –  pobierz 

Rys. 3 – pobierz 

Rys. 4 – pobierz 

Rys. 5 – pobierz 

Projekt budowlany – pobierz

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

Klucz publiczny (archiwum ZIP) – pobierz

Dnia 31.01.2020 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” ogłosiło unieważnienie postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 w ulicy Łąkowej w Mościskach, gmina Izabelin.”

Sygn. postępowania: JRP/RB/13/2019 – pobierz dokument

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

W dniu 29.01.2020 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 w ulicy Łąkowej w Mościskach, gmina Izabelin.”

Sygnatura sprawy: JRP/RB/13/2019  

Informacja z otwarcia ofert – pobierz

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 w ulicy Łąkowej w Mościskach, gmina Izabelin.
Sygnatura sprawy: JRP/RB/13/2019

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o., informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. – dalej jako Prawo Zamówień Publicznych lub Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Odpowiedzi na zapytania do przetargu  – pobierz dokument

W dniu  30.12.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 w ulicy Łąkowej w Mościskach, gmina Izabelin.

Sygnatura sprawy: JRP/RB/13/2019  

Termin składania ofert upływa w dniu 28.01.2020  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz 

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Załącznik nr 1b – Aktualizacja przyłączy w ul. Łąkowej oraz w drogach bocznych w miejscowości Mościska, gmina Izabelin – wersja tabelaryczna – pobierz 

Załącznik nr 1c – Aktualizacja przyłączy w ul. Łąkowej oraz w drogach bocznych w miejscowości Mościska, gmina Izabelin – wersja graficzna –
Rys. 2 –  pobierz 

Rys. 3 – pobierz 

Rys. 4 – pobierz 

Rys. 5 – pobierz 

Projekt budowlany – pobierz

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

Klucz publiczny (archiwum ZIP) – pobierz

Dnia 17.09.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” ogłosiło unieważnienie postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.„Budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej ( spinka wodociągowa z ul. Rolną )  w  Hornówku, Gmina Izabelin. ”

Sygn. postępowania: JRP/RB/11/2019 – pobierz dokument

W dniu  07.08.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej ( spinka wodociągowa z ul. Rolną )  w  Hornówku, Gmina Izabelin.  

Sygnatura sprawy: JRP/RB/11/2019  

Termin składania ofert upływa w dniu 16.09.2019  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz 

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Projekt budowlany – pobierz

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

Klucz publiczny (archiwum ZIP) – pobierz

Dnia 31.07.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” ogłosiło unieważnienie postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Fedorowicza, w Hornówku, Gmina Izabelin.

Sygn. postępowania: JRP/RB/7/2019 – pobierz dokument

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

W dniu 30.07.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Fedorowicza, w Hornówku, Gmina Izabelin.

Sygnatura sprawy: JRP/RB/7/2019  

Informacja z otwarcia ofert – pobierz

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Fedorowicza, w Hornówku, Gmina Izabelin” Sygnatura sprawy: JRP/RB/7/2019

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. – dalej jako Prawo Zamówień Publicznych lub Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Odpowiedzi na zapytania do przetargu  – pobierz dokument

Dnia 23.07.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” ogłosiło unieważnienie postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej ( spinka wodociągowa z ul. Rolną )  w  Hornówku, Gmina Izabelin. ”

Sygn. postępowania: JRP/RB/6/2019 – pobierz dokument

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

W dniu 22.07.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej ( spinka wodociągowa z ul. Rolną )  w  Hornówku, Gmina Izabelin.  

Sygnatura sprawy: JRP/RB/6/2019  

Informacja z otwarcia ofert – pobierz

 ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 do dz. ew. nr 414/2 (ul. Ptasińskiego 15A) w Truskawiu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 z pompownią ścieków w ul. Wrzosowej w Hornówku, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 w ul. Krótkiej w Hornówku, gmina Izabelin. ”
Sygn. Postępowania: JRP/U/4/2019. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

INSTAL – LUKAS Łukasz Gostomski 

ul. Północna 139, Truskaw

05-080 Izabelin

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert.

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożono 4 oferty.

Informacja o wyborze oferty w załączniku – pobierz

W dniu 08.07.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 do dz. ew. nr 414/2 (ul. Ptasińskiego 15A) w Truskawiu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 z pompownią ścieków w ul. Wrzosowej w Hornówku, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 w ul. Krótkiej w Hornówku, gmina Izabelin. ”

Sygnatura sprawy: JRP/U/4/2019  

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 15.07.2019  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego

Dokumentacja:

Zapytanie ofertowe – pobierz

Załączniki 2, 3 do zapytania ofertowego – wersja edytowalna – pobierz 

W dniu 14.06.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Fedorowicza, w Hornówku, Gmina Izabelin . 

Sygnatura sprawy: JRP/RB/7/2019  

Termin składania ofert  upływa w dniu 30.07.2019  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz 

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Projekt budowlany  – pobierz

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

Klucz publiczny (archiwum ZIP) – pobierz

W dniu  10.06.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej ( spinka wodociągowa z ul. Rolną )  w  Hornówku, Gmina Izabelin.  

Sygnatura sprawy: JRP/RB/6/2019  

Termin składania ofert upływa w dniu 22.07.2019  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz 

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Projekt budowlany – pobierz

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

Klucz publiczny (archiwum ZIP) – pobierz

Dnia 05.06.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” ogłosiło unieważnienie postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Fedorowicza, w Hornówku, Gmina Izabelin . 

Sygn. postępowania: JRP/RB/5/2019 – pobierz dokument

Dnia 20.05.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” ogłosiło unieważnienie postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 do dz. ew. nr 414/2 (ul. Ptasińskiego 15A) w Truskawiu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 z pompownią ścieków w ul. Wrzosowej w Hornówku, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 w ul. Krótkiej w Hornówku, gmina Izabelin. 

Sygn. postępowania: JRP/RB/4/2019 – pobierz dokument

Dnia 20.05.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” ogłosiło unieważnienie postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej ( spinka wodociągowa z ul. Rolną )  w  Hornówku, Gmina Izabelin. ”

Sygn. postępowania: JRP/RB/3/2019 – pobierz dokument

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

W dniu 20.05.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej ( spinka wodociągowa z ul. Rolną )  w  Hornówku, Gmina Izabelin.  

Sygnatura sprawy: JRP/RB/3/2019  

Informacja z otwarcia ofert – pobierz

W dniu 19.04.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Fedorowicza, w Hornówku, Gmina Izabelin . 

Sygnatura sprawy: JRP/RB/5/2019  

Termin składania ofert  upływa w dniu 04.06.2019  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz 

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Projekt budowlany  – pobierz

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

Klucz publiczny (archiwum ZIP) – pobierz

 ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 w Izabelinie B (ul. Kordeckiego, Soroki, Charłampa, Anusi, Zagłoby) Gmina Izabelin ”. 
Sygn. Postępowania: JRP/U/1/2019. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

HANISAN

Janina Nowakowska 

ul. Urszuli 37 

02 – 419 Warszawa 

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert.

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożono 6 ofert.

Informacja o wyborze oferty w załączniku – pobierz

W dniu 04.04.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 do dz. ew. nr 414/2 (ul. Ptasińskiego 15A) w Truskawiu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 z pompownią ścieków w ul. Wrzosowej w Hornówku, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 w ul. Krótkiej w Hornówku, gmina Izabelin. 

Sygnatura sprawy: JRP/RB/4/2019  

Termin składania ofert  upływa w dniu 20.05.2019  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz 

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Załącznik 1b – Warunki techniczne wykonania obiektów technologicznych – pobierz

Projekt budowlany ul. Wrzosowa – pobierz

Projekt budowlany ul. Krótka – pobierz

Projekt budowlany ul. Ptasińskiego 15a – pobierz

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

Klucz publiczny (archiwum ZIP) – pobierz

W dniu 04.04.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 w Izabelinie B (ul. Kordeckiego, Soroki, Charłampa, Anusi, Zagłoby) Gmina Izabelin ”. 

Sygnatura sprawy: JRP/U/1/2019  

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 17.04.2019  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego

Dokumentacja:

Zapytanie ofertowe – pobierz

Załączniki 2, 3 do zapytania ofertowego – wersja edytowalna – pobierz 

W dniu  01.04.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej ( spinka wodociągowa z ul. Rolną )  w  Hornówku, Gmina Izabelin.  

Sygnatura sprawy: JRP/RB/3/2019  

Termin składania ofert upływa w dniu 14.05.2019  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz 

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Projekt budowlany – pobierz

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

Klucz publiczny (archiwum ZIP) – pobierz

 ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 w Izabelinie B (ul. Kordeckiego, Soroki, Charłampa, Anusi, Zagłoby) Gmina Izabelin .” Sygn. Postępowania: JRP/RB/2/2019

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Usługi Transportowe Daniel Dziewulski 

ul. Stołeczna 126a

05-085 Zaborów

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 95 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożono 4 oferty.

Informacja o wyborze oferty – pobierz

Dnia 13.03.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” zamieszcza sprostowanie dotyczące unieważnienia postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 do dz. ew. nr 414/2 (ul. Ptasińskiego 15A) w Truskawiu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 z pompownią ścieków w ul. Wrzosowej w Hornówku, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 w ul. Krótkiej w Hornówku, gmina Izabelin. ”.

Sygn. postępowania: JRP/RB/1/2019 – pobierz dokument

Dnia 11.03.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” ogłosiło unieważnienie postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 do dz. ew. nr 414/2 (ul. Ptasińskiego 15A) w Truskawiu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 z pompownią ścieków w ul. Wrzosowej w Hornówku, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 w ul. Krótkiej w Hornówku, gmina Izabelin. ”.

Sygn. postępowania: JRP/RB/1/2019 – pobierz dokument

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

W dniu 11.03.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 do dz. ew. nr 414/2 (ul. Ptasińskiego 15A) w Truskawiu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 z pompownią ścieków w ul. Wrzosowej w Hornówku, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 w ul. Krótkiej w Hornówku, gmina Izabelin. 

Sygn. postępowania: JRP/RB/1/2019

Informacja z otwarcia ofert – pobierz

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

W dniu 04.03.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 w Izabelinie B (ul. Kordeckiego, Soroki, Charłampa, Anusi, Zagłoby) Gmina Izabelin ”

Sygn. postępowania: JRP/RB/2/2019

Informacja z otwarcia ofert – pobierz

Dotyczy postępowania nr   JRP/RB/1/2019 

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 do dz. ew. nr 414/2 (ul. Ptasińskiego 15A) w Truskawiu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 z pompownią ścieków w ul. Wrzosowej w Hornówku, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 w ul. Krótkiej w Hornówku, gmina Izabelin.”

Z przyczyn technicznych niezależnych od zamawiającego (niedostępność klucza prywatnego niezbędnego do deszyfrowania ofert), otwarcie ofert przedmiotowego postępowania zostało przełożone na 04.03.2019 r. (poniedziałek), z godz. 11:30 na godz. 13:00.

Dotyczy postępowania nr   JRP/RB/1/2019 

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 do dz. ew. nr 414/2 (ul. Ptasińskiego 15A) w Truskawiu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 z pompownią ścieków w ul. Wrzosowej w Hornówku, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 w ul. Krótkiej w Hornówku, gmina Izabelin.”

Z przyczyn technicznych niezależnych od zamawiającego (niedostępność klucza prywatnego niezbędnego do deszyfrowania ofert), otwarcie ofert przedmiotowego postępowania zostało przełożone na 04.03.2019 r. (poniedziałek), godz. 11:30.

W dniu  15.01.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 w Izabelinie B (ul. Kordeckiego, Soroki, Charłampa, Anusi, Zagłoby) Gmina Izabelin 

Sygnatura sprawy: JRP/RB/2/2019  

Termin składania ofert upływa w dniu 28.02.2019  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz 

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Projekt budowlany – pobierz

Tabela zestawienia przykanalików – pobierz 

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

Klucz publiczny (archiwum ZIP) – pobierz

W dniu 15.01.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 do dz. ew. nr 414/2 (ul. Ptasińskiego 15A) w Truskawiu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 z pompownią ścieków w ul. Wrzosowej w Hornówku, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 w ul. Krótkiej w Hornówku, gmina Izabelin. 

Sygnatura sprawy: JRP/RB/1/2019  

Termin składania ofert  upływa w dniu 28.02.2019  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz 

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Załącznik 1b – Warunki techniczne wykonania obiektów technologicznych – pobierz

Projekt budowlany ul. Wrzosowa – pobierz

Projekt budowlany ul. Krótka – pobierz

Projekt budowlany ul. Ptasińskiego 15a – pobierz

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

Klucz publiczny (archiwum ZIP) – pobierz

 ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: wykonanie i dostawa 10 tablic informacyjno – pamiątkowych wraz z konstrukcją wsporczą przeznaczonych do promocji projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin – część II” nr POIS.02.03.00-00-0078/17 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanego przy udziale Funduszu Spójności. – JRP/D/1/2019.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Pracownia Szyldów i Reklam s.c.,
T. 
Buśkiewicz,  R. Czagowiec,
Wrzeciono 48, 01-956 WarszawaOferta spełnia wymagania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożono 6 ofert.

Informacja o wyborze oferty – pobierz

Dnia 09.01.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki”   zaprasza do składania oferty na: wykonanie i sukcesywną dostawę 10 tablic informacyjno-pamiątkowych wraz z konstrukcją wsporczą przeznaczonych do promocji projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin – część II” nr POIS.02.03.00-00-0078/17 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.
 
Zapytanie ofertowe – pobierz
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy – wersja edytowalna – pobierz
 
ROK 2018

Dnia 19.12.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” ogłosiło unieważnienie postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 do dz. ew. nr 414/2 (ul. Ptasińskiego 15A) w Truskawiu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 z pompownią ścieków w ul. Wrzosowej w Hornówku, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 w ul. Krótkiej w Hornówku, gmina Izabelin. ”.

Sygn. postępowania: JRP/RB/15/2018 – pobierz dokument

Dnia 19.12.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” ogłosiło unieważnienie postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 w Izabelinie B (ul. Kordeckiego, Soroki, Charłampa, Anusi, Zagłoby) Gmina Izabelin ”.

Sygn. postępowania: JRP/RB/16/2018 – pobierz dokument

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

W dniu 18.12.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 w Izabelinie B (ul. Kordeckiego, Soroki, Charłampa, Anusi, Zagłoby) Gmina Izabelin ”

Sygn. postępowania: JRP/RB/16/2018 

Informacja z otwarcia ofert – pobierz

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

W dniu 17.12.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania  „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 do dz. ew. nr 414/2 (ul. Ptasińskiego 15A) w Truskawiu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 z pompownią ścieków w ul. Wrzosowej w Hornówku, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 w ul. Krótkiej w Hornówku, gmina Izabelin. ”. 

Sygn. postępowania: JRP/RB/15/2018 

Informacja z otwarcia ofert – pobierz

W związku z popełnieniem oczywistej omyłki pisarskiej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest:Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 do dz. ew. nr 414/2 (ul. Ptasińskiego 15A) w Truskawiu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 z pompownią ścieków w ul. Wrzosowej w Hornówku, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 w ul. Krótkiej w Hornówku, gmina Izabelin. ”. Sygnatura sprawy: JRP/RB/15/2018 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. zamieszcza pismo prostujące oraz poprawioną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Pismo prostujące – pobierz 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

 ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Prymasowskiej i ul. Leśnej Polany  w miejscowości Izabelin, gmina Izabelin.” Sygn. Postępowania: JRP/RB/14/2018

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Usługowy MARTEL s.c., Milęcin 37, 05-840 Brwinów

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 95 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożono 2 oferty.

 1. Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
 NR OFERTY Nazwa i adres Kryterium 

„Cena oferty” Ilość punktów

kryterium

„Gwarancja jakości”

Razem
1 Zakład Usługowy Martel s.c.

Milęcin 37

05-840 Brwinów

90,0 5,0 95,0
2 TK Invest Group Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Młocowska 88

05-831 Rozalin

Oferta odrzucona     

Informacja o wyborze oferty – pobierz

 ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Prymasowskiej i ul. Leśnej Polany  w miejscowości Izabelin, gmina Izabelin”. Sygn. Postępowania: JRP/U/9/2018. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

INSTAL-LUKAS Łukasz Gostomski

Ul. Artyleryjska 11

09-200 Sierpc

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert.

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożono 5 ofert.

Informacja o wyborze oferty w załączniku – pobierz

W dniu 16.11.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 w Izabelinie B (ul. Kordeckiego, Soroki, Charłampa, Anusi, Zagłoby) Gmina Izabelin 

Sygnatura sprawy: JRP/RB/16/2018 

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 18.12.2018  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz 

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Projekt budowlany – pobierz

Tabela zestawienia przykanalików – pobierz 

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

Klucz publiczny (archiwum ZIP) – pobierz

W dniu 09.11.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Prymasowskiej i ul. Leśnej Polany  w miejscowości Izabelin, gmina Izabelin”.

Sygnatura sprawy: JRP/U/9/2018 

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 16.11.2018  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego

Dokumentacja:

Zapytanie ofertowe – pobierz

Załączniki 2, 3 do zapytania ofertowego – wersja edytowalna – pobierz 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

W dniu 08.11.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Prymasowskiej i ul. Leśnej Polany  w miejscowości Izabelin, gmina Izabelin”.

Sygn. postępowania: JRP/RB/14/2018 

Informacja z otwarcia ofert – pobierz

W dniu 05.11.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 do dz. ew. nr 414/2 (ul. Ptasińskiego 15A) w Truskawiu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 z pompownią ścieków w ul. Wrzosowej w Hornówku, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 w ul. Krótkiej w Hornówku, gmina Izabelin. 

Sygnatura sprawy: JRP/RB/15/2018 

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 17.12.2018  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz 

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Załącznik 1b – Warunki techniczne wykonania obiektów technologicznych – pobierz

Projekt budowlany ul. Wrzosowa – pobierz

Projekt budowlany ul. Krótka – pobierz

Projekt budowlany ul. Ptasińskiego 15a – pobierz

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

Klucz publiczny (archiwum ZIP) – pobierz

W dniu 28.09.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Prymasowskiej i ul. Leśnej Polany  w miejscowości Izabelin, gmina Izabelin.

Sygnatura sprawy: JRP/RB/14/2018 

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 08.11.2018  r. o godzinie 14.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz 

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Załącznik 1b – Warunki techniczne wykonania obiektów technologicznych – pobierz

Projekt budowlany – pobierz

Średnice studni – pobierz  

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

 ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Izabelin i Sieraków (ul. Sierakowska, Abrahama) gmina Izabelin – etap I”. Sygn. Postępowania: JRP/RB/10/2018. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Usługi Transportowe

Edward Antoni Wilczyński

Stara Iwiczna, ul. Kielecka 19a,

05-500 Piaseczno

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 95 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożono 3 oferty.

 1. Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
 NR OFERTY Nazwa i adres Kryterium 

„Cena oferty” Ilość punktów

kryterium

„Gwarancja jakości”

Razem
1 Sławomir Dymowski IBF
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
48,23 0 48,23
2 Usługi Transportowe

Edward Antoni Wilczyński

Stara Iwiczna,

ul. Kielecka 19a

05-500 Piaseczno

90 5 95
3 Zakład Usługowy Martel s.c.

Milęcin 37,

05-840 Brwinów

82,75 5 87,75

Informacja o wyborze oferty – pobierz

 ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami i przepompownią ścieków w ul. Sierakowskiej i Abrahama w miejscowości Izabelin i Sieraków, gmina Izabelin – etap I.”. Sygn. Postępowania: JRP/RB/11/2018

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Usługowy MARTEL s.c., Milęcin 37, 05-840 Brwinów

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 95 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożono 2 oferty.

 1. Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
 NR OFERTY Nazwa i adres Kryterium 

„Cena oferty” Ilość punktów

kryterium

„Gwarancja jakości”

Razem
1 Sławomir Dymowski IBF
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
41,32 0 41,32
2 Zakład Usługowy Martel s.c.

Milęcin 37

05-840 Brwinów

90 5 95

Informacja o wyborze oferty – pobierz

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

W dniu 04.09.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia w dniu 03.09.2018 r. ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami i przepompownią ścieków w ul. Sierakowskiej i Abrahama w miejscowości Izabelin i Sieraków, gmina Izabelin – etap I”  postępowanie JRP/RB/11/2018

Informacja z otwarcia ofert – pobierz

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

W dniu 04.09.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia w dniu 03.09.2018 r. ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Izabelin i Sieraków (ul. Sierakowska, Abrahama), gmina Izabelin – etap I” postępowanie JRP/RB/10/2018

Informacja z otwarcia ofert – pobierz

 ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej i ul. Pocztowej,  w miejscowości Laski, gmina Izabelin.”Sygn. postępowania: JRP/RB/7/2018.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Usługowy MARTEL s.c., Milęcin 37, 05-840 Brwinów

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 94,77 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożono 5 ofert.

 1. Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
 NR OFERTY Nazwa i adres Kryterium 

„Cena oferty” Ilość punktów

kryterium

„Gwarancja jakości”

Razem
1 F.U.H „INSTAL-BUD” Szczepan Jan Mielczarczyk, Nowe Wypychy 20, 07-206 Somianka 90 0 90
2 PRIKNAUBER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Warszawska 59 lok 8
05-120 Legionowo
32,35 0 32,35
3 Sławomir Dymowski IBF
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
45,88 0 45,88
4 USŁUGI TRANSPORTOWE
Daniel Mieczysław Dziewulski
ul Stołeczna 126A
05-083 ZABORÓW
69,34 0 69,34
5 Zakład Usługowy MARTEL s.c. Milęcin 37, 05-840 Brwinów 89,77 5 94,77

Informacja o wyborze oferty – pobierz

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami i przepompownią w ul. Olszowej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin.”. Sygn. Postępowania: JRP/RB/8/2018

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 F.U.H „INSTAL-BUD” Szczepan Jan Mielczarczyk, Nowe Wypychy 20, 07-206 Somianka

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 90 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożono 2 oferty.

 1. Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
NR OFERTY  Nazwa i adres Kryterium„Cena oferty” Ilość punktów kryterium

„Gwarancja jakości”

 Razem
 

1

F.U.H „INSTAL-BUD”Szczepan Jan MielczarczykNowe Wypychy 2007-206 Somianka 90  0 90
 2 Sławomir Dymowski IBF
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
74,30  0  74,30

Informacja o wyborze oferty ul.Olszowa, m.Truskaw – pobierz

W dniu 20.07.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami i przepompownią ścieków w ul. Sierakowskiej i Abrahama w miejscowości Izabelin i Sieraków, gmina Izabelin – etap I”

Sygnatura sprawy: JRP/RB/11/2018 

Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno –ściekowej w aglomeracji Izabelin-Część II”  w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 03.09.2018  r. o godzinie 15.00

Sprostowanie: Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 03.09.2018  r. o godzinie 14.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

sdtk 01 opis Sieraków ks_w pb – pobierz

sdtk 02 Rys.1 Projekt zagospodarowania – pobierz

sdtk 03 Rys.2 Projekt zagospodarowania – pobierz

sdtk 04 Rys.3 Projekt zagospodarowania – pobierz

sdtk 05 Rys.13 Profil kan-graw Si-SR2 – pobierz

sdtk 06 Rys.21 Profil kan-graw P2-SR1 – pobierz

sdtk 07 Rys.22 Profile przyłączy P2-T26 – pobierz

sdtk 08 Rys.23 Profile przyłączy T27-SR1 pobierz

sdtk 09 Rys.24 Profil kan-graw P2-S51 pobierz

sdtk 10 Rys.25 Profile przyłączy P2-S46 – pobierz

sdtk 11 Rys.28 Profil kan-tłocz t5-SR2 pobierz

sdtk 12 Rys.30 Profil kan-tłocz P2-t5 pobierz

sdtk 13 Rys.34 Pompownia P2 pobierz

sdtk 14 Rys.35 Studnia 1200 pobierz

sdtk 15 Rys.36 Studnia 1200 z przepadem pobierz

sdtk 16 Rys.37 Studnia 315 pobierz

sdtk 17 Rys.38 Studnia 600 pobierz

sdtk 18 Rys.39 Studnia 600 z wkładką in situ pobierz

sdtk 19 Sieraków opinia geotechniczna pobierz

sdtk 20 warunki techniczne pobierz

sdtk 21 ZUDP 604.2015 pobierz

W dniu 20.07.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci wodociągowej w m. Izabelin i Sieraków (ul. Sierakowska, Abrahama), gmina Izabelin – etap I”

Sygnatura sprawy: JRP/RB/10/2018 

Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno –ściekowej w aglomeracji Izabelin-Część II”  w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 03.09.2018  r. o godzinie 15.00

Sprostowanie: Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 03.09.2018  r. o godzinie 14.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

sdtw 01 opis Sieraków ks_w pb – pobierz

sdtw 02 Rys.1 Projekt zagospodarowania – pobierz

sdtw 03 Rys.2 Projekt zagospodarowania – pobierz

sdtw 04 Rys.3 Projekt zagospodarowania – pobierz

sdtw 05 Rys.6 Profil wod W1-W2 – pobierz

sdtw 06 Rys.7 Profile hydrantów THP1 – THP5 – pobierz

sdtw 07 Rys.8 Profil wod W2-45 – pobierz

sdtw 08 Rys.9 Profil wod 45-HP14a – pobierz

sdtw 09 Rys.10 Profile hydrantów W2-THP14 – pobierz

sdtw 10 Rys.11 Profil wod W2-HP18a – pobierz

sdtw 11 Rys.12 Profile hydrantów W2-HP18a – pobierz

sdtw 12 Rys.31 Węzły W1 i W2 – pobierz

sdtw 13 Rys.32 Węzły hydrantowe – pobierz

sdtw 14 Rys.40 Zabezpieczenie – pobierz

sdtw 15 Sieraków opinia geotechniczna – pobierz

sdtw 16 warunki techniczne – pobierz

sdtw 17 ZUDP 604.2015 – pobierz

FE_IS_RGB

W dniu 04.06.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami i przepompownią w ul. Olszowej  w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin.”. Sygn. postępowania: JRP/RB/8/2018 – pobierz informację

FE_IS_RGB

W dniu 01.06.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej i ul. Pocztowej,  w miejscowości Laski, gmina Izabelin.”. Sygn. postępowania: JRP/RB/7/2018 – pobierz informację

FE_IS_RGB

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej i ul. Pocztowej,  w miejscowości Laski, gmina Izabelin.” Sygnatura sprawy: JRP/RB/7/2018  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający publikuje następujący dokument wyjaśniający oraz zmieniający treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ I – pobierz dokument

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ II – pobierz dokument

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ III – pobierz dokument

FE_IS_RGB

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej i ul. Pocztowej,  w miejscowości Laski, gmina Izabelin.” Sygnatura sprawy: JRP/RB/7/2018  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający publikuje następujący dokument wyjaśniający oraz zmieniający treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ – pobierz dokument

FE_IS_RGB

W dniu 30.04.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami i przepompownią w ul. Olszowej  w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin”.

Sygnatura sprawy: JRP/RB/8/2018 

Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 04.06.2018  r. o g.14.00

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Załącznik 1b – Warunki techniczne wykonania obiektów technologicznych eksploatowanych – pobierz

Projekt budowa siec kanalizacji sanitarnej w Gminie Izabelin opis rzuty – pobierz

Projekt budowa siec kanalizacji sanitarnej w Gminie Izabelin profile – pobierz

Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Olszowej w Truskawiu – pobierz

FE_IS_RGB

W dniu 25.04.2018r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o. o.   przekazuje informacje w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Olszowej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin.”  – pobierz dokument

FE_IS_RGB

W dniu 20.04.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej i ul. Pocztowej, w miejscowości Laski, gmina Izabelin”

Sygnatura sprawy: JRP/RB/7/2018
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 01.06.2018  r. o g.14.00

Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

 

Dokumentacja projektowa:

Załącznik nr 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Załącznik nr 1b  – Aktualizacja przyłączy w Laskach gmina Izabelin wersja tabelaryczna – pobierz

Załącznik nr 1c – Aktualizacja przyłączy w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej w Laskach, gmina Izabelin – wersja graficzna – pobierz

Załącznik nr 1d – Aktualizacja przyłączy w ul. Pocztowej w Laskach, gmina Izabelin – wersja graficzna – pobierz

Załącznik nr 1e – Decyzja wydana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Młodzieżowa, Trzech Sosen, Ogrodowa, Pogodna – opis – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Młodzieżowa, Trzech Sosen, Ogrodowa, Pogodna – rys. 1 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Młodzieżowa, Trzech Sosen, Ogrodowa, Pogodna – rys. 2 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Młodzieżowa, Trzech Sosen, Ogrodowa, Pogodna – rys. 3 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Młodzieżowa, Trzech Sosen, Ogrodowa, Pogodna – rys. 4 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Młodzieżowa, Trzech Sosen, Ogrodowa, Pogodna – rys. 5 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pocztowa – opis – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pocztowa – rys. 1 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pocztowa – rys. 2 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pocztowa – rys. 3 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pocztowa – rys. 4 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pocztowa – rys. 5 – pobierz

FE_IS_RGB

Dnia 18.04.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” ogłosiło unieważnienie postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Olszowej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin”. Sygn. postępowania: JRP/RB/3/2018 – pobierz dokument

FE_IS_RGB

Uprzejmie informujemy, że w Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o. dokonano oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Modernizacja oczyszczalni ścieków Mokre Łąki – zwiększenie efektywności: Dostawa i montaż dwóch fabrycznie nowych mechanicznych krat schodkowych”. Sygn. postępowania: JRP/D/1/2018 dla Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o.

Informujemy, że za najkorzystniejszą uznano ofertę Firmy MEWA-POL Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku.

Zawiadomienie – pobierz

FE_IS_RGB

W dniu 16.03.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Olszowej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin”. Sygn. postępowania: JRP/RB/3/2018 – pobierz informację

FE_IS_RGB

W dniu 05.03.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Modernizacja oczyszczalni ścieków Mokre Łąki – zwiększenie efektywności: Dostawa i montaż dwóch fabrycznie nowych mechanicznych krat schodkowych”. Sygn. postępowania: JRP/D/1/2018 – pobierz informację

FE_IS_RGB

W dniu 15.02.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fabrycznie nowego z 2017 lub 2018 roku samochodu specjalistycznego (ssąco-płuczący) typu kombi wraz z zabudową. Sygn. postępowania: JRP/D/10/2017.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o., ul. Posłowicka 215, 25-145 Kielce

Ww. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 85 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz

FE_IS_RGB

W dniu 07.02.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Dostawa fabrycznie nowego z 2017 lub 2018 roku samochodu specjalistycznego (ssąco-płuczący) typu kombi wraz z zabudową. Sygn. postępowania: JRP/D/10/2017 – pobierz informację

FE_IS_RGB

W dniu 06.02.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.  informuje, że zamieszczono sprostowanie do przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Olszowej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin”

Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 15.03.2018  r. o g.14.00

Sprostowanie nr 1 DUUE z dnia 06.02.2018 – pobierz

FE_IS_RGB

W dniu 01.02.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Olszowej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin”
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 12.03.2018  r. o g.14.00

Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

STWIORB – pobierz

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz 

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja projektowa:

„Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Olszowej w Truskawiu, Gm. Izabelin” – pobierz

Cz1 „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami wraz z przykanalikami w gminie Izabelin” – pobierz

Cz2 „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami wraz z przykanalikami w gminie Izabelin” – pobierz

Warunki odtworzenia nawierzchni drogowej – pobierz

Zarządzenie i warunki techniczne wykonania Pompowni – pobierz

FE_IS_RGB

W dniu 24.01.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Modernizacja oczyszczalni ścieków Mokre Łąki – zwiększenie efektywności: Dostawa i montaż dwóch fabrycznie nowych mechanicznych krat schodkowych”
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 05.03.2018  r. o g.14.00

Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz 

Załączniki 1,3,4,5,6 – wersja edytowalna – pobierz

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Załącznik 7 – wersja edytowalna – pobierz

FE_IS_RGB

W dniu 03.01.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa fabrycznie nowego z 2017 lub 2018 roku samochodu specjalistycznego (ssąco-płuczący) typu kombi wraz z zabudową”
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 07.02.2018  r. o g.14.00

Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz

Załączniki 1,3,4,5,6 – wersja edytowalna – pobierz

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Załącznik 7 – wersja edytowalna – pobierz

W dniu 21.12.2017 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych tlenowo komunalnych osadów ściekowych, mechanicznie odwodnionych z Oczyszczalni Ścieków w Truskawiu w ilości 1960 Mg rocznie przez okres 3 lat.” – sygn. postępowania GPWIK/WK/U/15/12/2017 – pobierz informację

W dniu 19.12.2017 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych tlenowo komunalnych osadów ściekowych, mechanicznie odwodnionych z Oczyszczalni Ścieków w Truskawiu w ilości 1960 Mg rocznie przez okres 3 lat” – pobierz informację

W dniu 05.12.2017 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych tlenowo komunalnych osadów ściekowych, mechanicznie odwodnionych z oczyszczalni ścieków w Truskawiu w ilości 1960 Mg rocznie przez okres 3 lat”

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 19.12.2017  r. o g.12:00

Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki 1, 2, 3 – wersja edytowalna – pobierz

FE_IS_RGB

Dnia 01.12.2017 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” ogłosiło unieważnienie postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego z 2017 lub 2018 roku samochodu specjalistycznego (ssąco-płuczący) typu kombi wraz z zabudową” – pobierz dokument

FE_IS_RGB

Dnia 20.11.2017 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawa fabrycznie nowego z 2017 lub 2018 roku samochodu specjalistycznego (ssąco-płuczący) typu kombi wraz z zabudową” – pobierz dokument


FE_IS_RGB

W dniu 16.11.2017 r.Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawę fabrycznie nowego z 2017 lub 2018 roku samochodu specjalistycznego (ssąso-płuczącego) typu kombi wraz z zabudową”  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający publikuje następujący dokumenty wyjaśniający oraz zmieniający treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ – pobierz dokument

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 20.11.2017 r. o g.14.00


W dniu 19.10.2017 r.Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawę fabrycznie nowego z 2017 lub 2018 roku samochodu specjalistycznego (ssąso-płuczącego) typu kombi wraz z zabudową”  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

 
 
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający publikuje następujący dokumenty wyjaśniający oraz zmieniający treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
 
 
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ – pobierz dokument
 Sprostowanie nr 2 DUUE z dnia 19.10.2017 – pobierz
Sprostowanie nr 3 DUUE z dnia 19.10.2017 – pobierz
 
Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 20.11.2017 r. o g.14.00
 
 

W dniu 20.09.2017 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa fabrycznie nowego z 2017 lub 2018 roku samochodu specjalistycznego (ssąco-płuczący) typu kombi wraz z zabudową”
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.02.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 30.10.2017  r. o g.15.00

Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz oraz Sprostowanie do ogłoszeniapobierz

Załączniki 1,3,4,5,6 – wersja edytowalna – pobierz

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

FE_IS_RGB

W dniu 11 sierpnia 2017 r Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Usługowy MARTEL-BIS ul. Cicha 6, 05-840 Brwinów

Ww. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną cenę 70 110,00 zł brutto . Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  – pobierz


W dniu 21 lipca 2017 Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej w ulicy Zielonej w miejscowości Hornówek” – pobierz informację 


W dniu 05.07.2017 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zielonej w miejscowości Hornówek”
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.02.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 21.07.2017 r. o g.14.00

Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
SIWZ wzór umowy – pobierz
STWIORB – pobierz
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych – pobierz
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności – pobierz
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – pobierz
Dokumentacja projektowa:
Projekt budowlany wodociąg ul. Zielona – pobierz
Projekt budowlany errata wodociąg ul. Zielona – pobierz
Decyzja o pozwoleniu na budowę – pobierz
Warunki odtworzenia nawierzchni drogowej – pobierz

FE_IS_RGB

W dniu 11 sierpnia 2017 r Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Usługowy MARTEL-BIS ul. Cicha 6, 05-840 Brwinów

Ww. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną cenę 70 110,00 zł brutto . Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  – pobierz


W dniu 21 lipca 2017 Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej w ulicy Zielonej w miejscowości Hornówek” – pobierz informację 


W dniu 05.07.2017 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zielonej w miejscowości Hornówek”
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.02.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 21.07.2017 r. o g.14.00

Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
SIWZ wzór umowy – pobierz
STWIORB – pobierz
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych – pobierz
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności – pobierz
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – pobierz
Dokumentacja projektowa:
Projekt budowlany wodociąg ul. Zielona – pobierz
Projekt budowlany errata wodociąg ul. Zielona – pobierz
Decyzja o pozwoleniu na budowę – pobierz
Warunki odtworzenia nawierzchni drogowej – pobierz

FE_IS_RGB

W dniu 11.07.2017 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: F. U. H „INSTAL- BUD” Szczepan Jan Mielczarczyk, ul. Ejtnera 13, 05-230 Kobyłka

Ww. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną cenę 3 292 341,00 zł brutto . Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz


Dnia 05 czerwca 2017 r Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek” – pobierz informację 
 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek”  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający publikuje następujące dokumenty wyjaśniające treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzupełniające dokumentacji przetargu:
 
18.05.2017 – III Wyjaśnienia treści SIWZ – pobierz
18.05.2017 – Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności – zmiana ogłoszenia – pobierz
18.05.2017 – Ogłoszenie o zmianie SIMAP – pobierz
 
Dokumentacja uzupełniająca:
Specyfikacja Techniczna Warunków I Odbioru Robót Budowlanych – pobierz
Urząd Gminy – odtworzenia nawierzchni – pobierz
Zarządzenie i warunki techniczne wykonania Pompowni – pobierz
ZDP – odtworzenie nawierzchni – pobierz
ZDP – sytuacja Fedorowicza – pobierz
 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek”  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.
 
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  publikuje następujący dokument wyjaśniający treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

08.05.2017 – II Wyjaśnienia treści SIWZ – pobierz

28.04.2017 – I Wyjaśnienia treści SIWZ – pobierz


Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek”

 
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin”  nr POIS.02.02.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności. 
 
Dokumentacja przetargowa:
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności – pobierz
Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Druk Zamówienia – wersja edytowalna – pobierz
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – pobierz
 
 Dokumentacja projektowa:
Opis projektu – Hornówek wraz z korektą – pobierz
Mapy – pobierz
Profile – część 1 – pobierz
Profile – część 2 – pobierz
Profile – część 3 – pobierz
Zestawienie studni – pobierz
 
FE_IS_RGB
Dnia 07 kwietnia 2017 r Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw – sygn. postępowania JRP/RB/1/2017  – pobierz zawiadomienie 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw” – pobierz informacje


Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw – sygn. postępowania JRP/RB/1/2017  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

 
 
 
 
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  publikuje następujące dokumenty wyjaśniające i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 
1. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ  – pobierz
2. Ogłoszenie o zmianie – SIMAP – pobierz
3. Ogłoszenie o zmianie – Baza konkurencyjności – pobierz
 

 
 
 
 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Truskawiu w ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw”

 
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin”  nr POIS.02.02.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności. 
 
Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 21.01.2016 – pobierz
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności 21.01.2016 – pobierz
Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Druk Zamówienia – pobierz
Część III SIWZ – Specyfikacja Techniczna Warunków I Odbioru Robót Budowlanych  – pobierz
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – pobierz
 
Dokumentacja projektowa:
1. Projekt budowy sieci wodociągowej w ul. Północnej, Żurawiej, Bocianiej w Truskawiu
część 1 – pobierz
część 2 –pobierz
2. Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 w drodze bocznej od ul. Północnej w Truskawiu – pobierz
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami – ul. Północna, Żurawia, Bociania w Truskawiu:
Profile – pobierz
Przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni kanalizacyjnej P.T 3.1 – pobierz
Przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni kanalizacyjnej P.T 3.2  – pobierz
Przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni kanalizacyjnej P.T 10.1 – pobierz
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z sytuacjami – pobierz
Errata do projektu – pobierz
Postanowienie Nr 1553_P_16 dotyczące decyzji Nr 1622_2016 – pobierz
Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót – kanalizacja ul. Północna – pobierz
Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót – wodociąg ul. Północna – pobierz

FE_IS_RGB

Dnia 05 czerwca 2017 r Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek” – pobierz informację 
 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek”  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający publikuje następujące dokumenty wyjaśniające treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzupełniające dokumentacji przetargu:
 
18.05.2017 – III Wyjaśnienia treści SIWZ – pobierz
18.05.2017 – Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności – zmiana ogłoszenia – pobierz
18.05.2017 – Ogłoszenie o zmianie SIMAP – pobierz
 
Dokumentacja uzupełniająca:
Specyfikacja Techniczna Warunków I Odbioru Robót Budowlanych – pobierz
Urząd Gminy – odtworzenia nawierzchni – pobierz
Zarządzenie i warunki techniczne wykonania Pompowni – pobierz
ZDP – odtworzenie nawierzchni – pobierz
ZDP – sytuacja Fedorowicza – pobierz
 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek”  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.
 
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  publikuje następujący dokument wyjaśniający treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

08.05.2017 – II Wyjaśnienia treści SIWZ – pobierz

28.04.2017 – I Wyjaśnienia treści SIWZ – pobierz


Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek”

 
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin”  nr POIS.02.02.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności. 
 
Dokumentacja przetargowa:
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności – pobierz
Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Druk Zamówienia – wersja edytowalna – pobierz
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – pobierz
 
 Dokumentacja projektowa:
Opis projektu – Hornówek wraz z korektą – pobierz
Mapy – pobierz
Profile – część 1 – pobierz
Profile – część 2 – pobierz
Profile – część 3 – pobierz
Zestawienie studni – pobierz
 
FE_IS_RGB
Dnia 07 kwietnia 2017 r Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw – sygn. postępowania JRP/RB/1/2017  – pobierz zawiadomienie 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw” – pobierz informacje


Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw – sygn. postępowania JRP/RB/1/2017  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

 
 
 
 
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  publikuje następujące dokumenty wyjaśniające i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 
1. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ  – pobierz
2. Ogłoszenie o zmianie – SIMAP – pobierz
3. Ogłoszenie o zmianie – Baza konkurencyjności – pobierz
 

 
 
 
 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Truskawiu w ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw”

 
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin”  nr POIS.02.02.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności. 
 
Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 21.01.2016 – pobierz
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności 21.01.2016 – pobierz
Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Druk Zamówienia – pobierz
Część III SIWZ – Specyfikacja Techniczna Warunków I Odbioru Robót Budowlanych  – pobierz
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – pobierz
 
Dokumentacja projektowa:
1. Projekt budowy sieci wodociągowej w ul. Północnej, Żurawiej, Bocianiej w Truskawiu
część 1 – pobierz
część 2 –pobierz
2. Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 w drodze bocznej od ul. Północnej w Truskawiu – pobierz
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami – ul. Północna, Żurawia, Bociania w Truskawiu:
Profile – pobierz
Przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni kanalizacyjnej P.T 3.1 – pobierz
Przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni kanalizacyjnej P.T 3.2  – pobierz
Przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni kanalizacyjnej P.T 10.1 – pobierz
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z sytuacjami – pobierz
Errata do projektu – pobierz
Postanowienie Nr 1553_P_16 dotyczące decyzji Nr 1622_2016 – pobierz
Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót – kanalizacja ul. Północna – pobierz
Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót – wodociąg ul. Północna – pobierz

FE_IS_RGB

Dnia 05 czerwca 2017 r Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek” – pobierz informację 
 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek”  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający publikuje następujące dokumenty wyjaśniające treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzupełniające dokumentacji przetargu:
 
18.05.2017 – III Wyjaśnienia treści SIWZ – pobierz
18.05.2017 – Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności – zmiana ogłoszenia – pobierz
18.05.2017 – Ogłoszenie o zmianie SIMAP – pobierz
 
Dokumentacja uzupełniająca:
Specyfikacja Techniczna Warunków I Odbioru Robót Budowlanych – pobierz
Urząd Gminy – odtworzenia nawierzchni – pobierz
Zarządzenie i warunki techniczne wykonania Pompowni – pobierz
ZDP – odtworzenie nawierzchni – pobierz
ZDP – sytuacja Fedorowicza – pobierz
 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek”  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.
 
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  publikuje następujący dokument wyjaśniający treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

08.05.2017 – II Wyjaśnienia treści SIWZ – pobierz

28.04.2017 – I Wyjaśnienia treści SIWZ – pobierz


Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek”

 
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin”  nr POIS.02.02.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności. 
 
Dokumentacja przetargowa:
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności – pobierz
Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Druk Zamówienia – wersja edytowalna – pobierz
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – pobierz
 
 Dokumentacja projektowa:
Opis projektu – Hornówek wraz z korektą – pobierz
Mapy – pobierz
Profile – część 1 – pobierz
Profile – część 2 – pobierz
Profile – część 3 – pobierz
Zestawienie studni – pobierz
 
FE_IS_RGB
Dnia 07 kwietnia 2017 r Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw – sygn. postępowania JRP/RB/1/2017  – pobierz zawiadomienie 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw” – pobierz informacje


Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw – sygn. postępowania JRP/RB/1/2017  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

 
 
 
 
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  publikuje następujące dokumenty wyjaśniające i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 
1. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ  – pobierz
2. Ogłoszenie o zmianie – SIMAP – pobierz
3. Ogłoszenie o zmianie – Baza konkurencyjności – pobierz
 

 
 
 
 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Truskawiu w ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw”

 
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin”  nr POIS.02.02.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności. 
 
Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 21.01.2016 – pobierz
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności 21.01.2016 – pobierz
Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Druk Zamówienia – pobierz
Część III SIWZ – Specyfikacja Techniczna Warunków I Odbioru Robót Budowlanych  – pobierz
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – pobierz
 
Dokumentacja projektowa:
1. Projekt budowy sieci wodociągowej w ul. Północnej, Żurawiej, Bocianiej w Truskawiu
część 1 – pobierz
część 2 –pobierz
2. Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 w drodze bocznej od ul. Północnej w Truskawiu – pobierz
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami – ul. Północna, Żurawia, Bociania w Truskawiu:
Profile – pobierz
Przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni kanalizacyjnej P.T 3.1 – pobierz
Przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni kanalizacyjnej P.T 3.2  – pobierz
Przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni kanalizacyjnej P.T 10.1 – pobierz
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z sytuacjami – pobierz
Errata do projektu – pobierz
Postanowienie Nr 1553_P_16 dotyczące decyzji Nr 1622_2016 – pobierz
Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót – kanalizacja ul. Północna – pobierz
Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót – wodociąg ul. Północna – pobierz

FE_IS_RGB

Dnia 05 czerwca 2017 r Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek” – pobierz informację 
 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek”  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający publikuje następujące dokumenty wyjaśniające treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzupełniające dokumentacji przetargu:
 
18.05.2017 – III Wyjaśnienia treści SIWZ – pobierz
18.05.2017 – Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności – zmiana ogłoszenia – pobierz
18.05.2017 – Ogłoszenie o zmianie SIMAP – pobierz
 
Dokumentacja uzupełniająca:
Specyfikacja Techniczna Warunków I Odbioru Robót Budowlanych – pobierz
Urząd Gminy – odtworzenia nawierzchni – pobierz
Zarządzenie i warunki techniczne wykonania Pompowni – pobierz
ZDP – odtworzenie nawierzchni – pobierz
ZDP – sytuacja Fedorowicza – pobierz
 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek”  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.
 
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  publikuje następujący dokument wyjaśniający treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

08.05.2017 – II Wyjaśnienia treści SIWZ – pobierz

28.04.2017 – I Wyjaśnienia treści SIWZ – pobierz


Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek”

 
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin”  nr POIS.02.02.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności. 
 
Dokumentacja przetargowa:
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności – pobierz
Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Druk Zamówienia – wersja edytowalna – pobierz
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – pobierz
 
 Dokumentacja projektowa:
Opis projektu – Hornówek wraz z korektą – pobierz
Mapy – pobierz
Profile – część 1 – pobierz
Profile – część 2 – pobierz
Profile – część 3 – pobierz
Zestawienie studni – pobierz
 
FE_IS_RGB
Dnia 07 kwietnia 2017 r Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw – sygn. postępowania JRP/RB/1/2017  – pobierz zawiadomienie 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw” – pobierz informacje


Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw – sygn. postępowania JRP/RB/1/2017  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

 
 
 
 
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  publikuje następujące dokumenty wyjaśniające i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 
1. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ  – pobierz
2. Ogłoszenie o zmianie – SIMAP – pobierz
3. Ogłoszenie o zmianie – Baza konkurencyjności – pobierz
 

 
 
 
 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Truskawiu w ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw”

 
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin”  nr POIS.02.02.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności. 
 
Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 21.01.2016 – pobierz
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności 21.01.2016 – pobierz
Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Druk Zamówienia – pobierz
Część III SIWZ – Specyfikacja Techniczna Warunków I Odbioru Robót Budowlanych  – pobierz
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – pobierz
 
Dokumentacja projektowa:
1. Projekt budowy sieci wodociągowej w ul. Północnej, Żurawiej, Bocianiej w Truskawiu
część 1 – pobierz
część 2 –pobierz
2. Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 w drodze bocznej od ul. Północnej w Truskawiu – pobierz
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami – ul. Północna, Żurawia, Bociania w Truskawiu:
Profile – pobierz
Przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni kanalizacyjnej P.T 3.1 – pobierz
Przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni kanalizacyjnej P.T 3.2  – pobierz
Przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni kanalizacyjnej P.T 10.1 – pobierz
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z sytuacjami – pobierz
Errata do projektu – pobierz
Postanowienie Nr 1553_P_16 dotyczące decyzji Nr 1622_2016 – pobierz
Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót – kanalizacja ul. Północna – pobierz
Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót – wodociąg ul. Północna – pobierz

Zapytanie ofertowe na:  „Sukcesywna dostawa chlorku poliglinu w roztworze (PAX 18) oraz chlorku żelaza w roztworze (PIX 111) przeznaczonych do procesów oczyszczania ścieków przez Zamawiającego” – nr sprawy: GPWiK/DTO/D/1/2024

Termin składania ofert upływa w dniu 17.05.2024 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: zamowienia@mokrelaki.pl

 

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

 

1. Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

2. Fomularz Ofertowy (w wersji .docx)

3. Wzór umowy (w wersji .pdf)

4. Klauzula informacyjna (w wersji .pdf)


Zapytanie ofertowe na:  „Budowa przepompowni ścieków oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 3 Maja w Mościskach, gm. Izabelin” – nr sprawy: GPWiK/DES/RB/4/2024

Termin składania ofert upływa w dniu 09.05.2024 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: zamowienia@mokrelaki.pl

1. Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

2. Opis przedmiotu zamównienia (w wersji .pdf)

3. Fomularz Ofertowy (w wersji .docx)

4. Wykaz robót (w wersji .docx)

5. Wykaz osób (w wersji .docx)

6. Tabela elementów scalonych (w wersji .docx)

7. Wzór umowy (w wersji .pdf)

8. Dokumentacja projektowa (w wersji .zip)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Zapytanie ofertowe na:  „Budowa przepompowni ścieków oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 3 Maja w Mościskach, gm. Izabelin” – nr sprawy: GPWiK/DES/RB/3/2024

Termin składania ofert upływa w dniu 17.04.2024 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: zamowienia@mokrelaki.pl

1. Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

2. Opis przedmiotu zamównienia (w wersji .pdf)

3. Fomularz Ofertowy (w wersji .docx)

4. Wykaz robót (w wersji .docx)

5. Wykaz osób (w wersji .docx)

6. Tabela elementów scalonych (w wersji .docx)

7. Wzór umowy (w wersji .pdf)

8. Projekt budowlany (w wersji .pdf)

9. Projekt techniczny (w wersji .pdf)

10. Projekt budowlany (w wersji .pdf)

11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (w wersji .pdf)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Zapytanie ofertowe na:  „Usługa sukcesywnego zagospodarowania wytworzonego i mechanicznie odwodnionego w oczyszczalni ścieków, usytuowanej w Truskawiu, przy ulicy Mokre Łąki 8, odpadu o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe), obejmującego jego odbiór, transport oraz przetwarzanie w procesie odzysku R3” – nr sprawy: GPWiK/DTO/U/5/2024

Termin składania ofert upływa w dniu 10.04.2024 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: zamowienia@mokrelaki.pl

1. Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

2. Fomularz Ofertowy (w wersji .docx)

3. Wzór umowy (w wersji .pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na:  „Budowa przepompowni ścieków oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. 3 Maja w Mościskach, gm. Izabelin” – nr sprawy: GPWiK/DES/RB/1/2024

Termin składania ofert upływa w dniu 20.03.2024 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: zamowienia@mokrelaki.pl

Informacja w sprawie zmiany terminu składania ofert

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

1. Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

2. Opis przedmiotu zamównienia (w wersji .pdf)

3. Fomularz Ofertowy (w wersji .docx)

4. Wykaz robót (w wersji .docx)

5. Wykaz osób (w wersji .docx)

6. Tabela elementów scalonych (w wersji .docx)

7. Wzór umowy (w wersji .pdf)

8. Projekt budowlany (w wersji .pdf)

9. Projekt techniczny (w wersji .pdf)

10. Projekt budowlany (w wersji .pdf)

11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (w wersji .pdf)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Zapytanie ofertowe na:  „Świadczenie usługi zagospodarowania odpadów o kodach: 19 08 01 (skratki), 19 08 02 (zawartość piaskowników), powstających podczas mechanicznego oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych na terenie oczyszczalni ścieków Zamawiającego, usytuowanej w Truskawiu, przy ulicy Mokre Łąki 8 (Oczyszczalnia), a także 20 03 06 (odpady ze studzienek kanalizacyjnych) powstających wskutek czyszczenia studzienek kanalizacyjnych specjalistycznym samochodem WUKO, gromadzonych na terenie Oczyszczalni” – nr sprawy: GPWiK/DTO/U/3/2024

Termin składania ofert upływa w dniu 27.02.2024 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: zamowienia@mokrelaki.pl

1. Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

2. Fomularz Ofertowy (w wersji .docx)

3. Wzór umowy (w wersji .pdf)

4. Klauzula informacyjna (w wersji .pdf)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Zapytanie ofertowe na:  „Dostawa minikoparki używanej, przeznaczonej do wykonywania zwyczajnej działalności Zamawiającego, wraz z dodatkowym wyposażeniem” – nr sprawy: GPWiK/DES/D/1/2024

Termin składania ofert upływa w dniu 27.02.2024 r. o godzinie 10.00,

adres składania ofert: zamowienia@mokrelaki.pl

1. Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

2. Fomularz Ofertowy (w wersji .docx)

3. Fomularz Formularz potwierdzający zgodność oferty z opisem przedmiotu zamówienia (w wersji .docx)

4. Wzór umowy (w wersji .pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na:  „Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika” – nr sprawy: GPWiK/M/D/1/2024

Termin składania ofert upływa w dniu 14.02.2024 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: zamowienia@mokrelaki.pl

1. Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

2. Fomularz Ofertowy (w wersji .docx)

3. Wzór umowy (w wersji .pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na:  „Usługa polegającą na demontażu wodomierzy oraz montażu w ich miejsce nowych / zregenerowanych wodomierzy lub wodomierzy wraz z nadajnikami radiowymi” – nr sprawy: GPWiK/DES/U/1/2024

Termin składania ofert upływa w dniu 11.01.2024 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

1. Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

2. Fomularz Ofertowy (w wersji .docx)

3. Wzór umowy (w wersji .pdf)

4. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (w wersji .pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na:  „Świadczenie usługi zagospodarowanie odpadów o kodach 20 02 01, 20 03 01” – nr sprawy: GPWiK/DK/U/1/2023

Termin składania ofert upływa w dniu 21.12.2023 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

1. Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

2. Fomularz Ofertowy (w wersji .docx)

3. Wzór umowy (w wersji .pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na:  „Dostawa odzieży roboczej” – nr sprawy: GPWiK/M/D/3/2023

Termin składania ofert upływa w dniu 15.12.2023 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr 1

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr 2

Dokumenty uwzględniają autopoprawkę Zapytania Ofertowego z dnia 08.12.2023 r. (dodano pozycję T-shirt w katalogu elektronicznym dla części nr 3 – Pakiet III: Odzież robocza gotowa)

1. Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

2. Fomularz Ofertowy (w wersji .docx)

3. Katalog elektroniczny – cz. 1  odzież szyta (w wersji .xlsx)

4. Katalog elektroniczny – cz. 2  obuwie robocze (w wersji .xlsx)

5. Katalog elektroniczny – cz. 3  odzież gotowa (w wersji .xlsx)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 1 – Pakiet I: Odzież robocza szyta

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 2 – Pakiet II Obuwie robocze całoroczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 3 – Pakiet III Odzież robocza gotowa


Zapytanie ofertowe na:  „Dostawa posiłków profilaktycznych” – nr sprawy: GPWiK/M/D/2/2023

Termin składania ofert upływa w dniu 20.10.2023 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

1. Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

2. Fomularz Ofertowy (w wersji .docx)

3. Wzór umowy (w wersji .pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na:  „Dostawa soli drogowej” – nr sprawy: GPWiK/DK/D/1/2023

Termin składania ofert upływa w dniu 19.10.2023 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

1. Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

2. Fomularz Ofertowy (w wersji .docx)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na:  „Dostawa oznaczonego co do tożsamości używanego pojazdu samochodowego kategorii N1 w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu” – nr sprawy: GPWiK/DES/D/2/2023

Termin składania ofert upływa w dniu 10.10.2023 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

W związku ze wyjaśnieniami treści zapytania ofertowego z dnia 29.09.2023 r. Zamawiający zamieszcza na stronie ujednolicone dokumenty zamówienia oraz informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dnia 10.10.2023 r. do godz. 10.00

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr 2

1. Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

2. Fomularz Ofertowy (w wersji .docx)

3. Wyciąg – raport techniczny nr 330472/6/23 (w wersji .pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na:  „Zawarcie umowy ramowej na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych, w tym armatury wodociągowej i kanalizacyjnej” – nr sprawy: GPWiK/DES/D/1/2023

Termin składania ofert upływa w dniu 01.09.2023 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

1. Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

2. Fomularz Ofertowy (w wersji .docx)

3. Katalog elektroniczny – cz. 1 (w wersji .xlsx)

4. Katalog elektroniczny – cz. 2 (w wersji .xlsx)

5. Wzór umowy (w wersji .pdf)


Zapytanie ofertowe na:  „Dostawa odzieży roboczej” – nr sprawy: GPWiK/M/D/1/2023

Termin składania ofert upływa w dniu 15.06.2023 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr 1

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr 2

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr 3

1. Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

2. Fomularz Ofertowy (w wersji .docx)

3. Katalog elektroniczny – cz. 1 odzież szyta (w wersji .xlsx)

4. Katalog elektroniczny – cz. 2 odzież gotowa (w wersji .xlsx)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 1 – Pakiet I: Odzież robocza szyta

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 2 – Pakiet II: Odzież robocza gotowa


Zapytanie ofertowe na:  „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej – stacja uzdatniania wody w Hornówku” – nr sprawy: GPWiK/DTO/RB/1/2023

Termin składania ofert upływa w dniu 23.05.2023 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr 2

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr 3

1. Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

2. Opis przedmiotu zamówienia (w wersji .pdf)

3. Fomularz Ofertowy (w wersji .docx)

4. Wzór umowy (w wersji .pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na:  „Usługa sukcesywnego zagospodarowania wytworzonego i mechanicznie odwodnionego w oczyszczalni ścieków w Truskawiu, gmina Izabelin, odpadu o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe), obejmującego jego odbiór, transport oraz przetwarzanie w procesie odzysku R3.” – nr sprawy: GPWiK/DTO/U/3/2023

Termin składania ofert upływa w dniu 06.04.2023 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

1. Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

2. Fomularz Ofertowy (w wersji .docx)

3. Wzór umowy (w wersji .pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na:  „Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika” – nr sprawy: GPWiK/Z/D/1/2023

Termin składania ofert upływa w dniu 28.02.2023 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

1. Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

2. Fomularz Ofertowy (w wersji .docx)

3. Wzór umowy (w wersji .pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na:  „Dostawa generatora dwutlenku chloru wraz z włączeniem w układ technologiczny oraz dostawa wraz z montażem miksera wody surowej dla Stacji Uzdatniania Wody w Hornówku” – nr sprawy: GPWiK/DTO/D/1/2023

Termin składania ofert upływa w dniu 10.02.2023 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

1. Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

2. Fomularz Ofertowy (w wersji .docx)

3. Wzór umowy (w wersji .pdf)

4. Opis przedmiotu zamówienia (w wersji .pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na:  „Świadczenie usługi wywozu i zagospodarowania odpadów o kodach: 19 08 01 (skratki), 19 08 02 (zawartość piaskowników) oraz 20 03 06 (odpady ze studzienek kanalizacyjnych); powstających podczas mechanicznego oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych na oczyszczalni ścieków w Truskawiu, a także wskutek czyszczenia studzienek kanalizacyjnych specjalistycznym samochodem metodą WUKO.” – nr sprawy: GPWiK/DTO/U/2/2023

Termin składania ofert upływa w dniu 03.02.2023 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

2. Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

3. Fomularz Ofertowy (w wersji .docx)

4. Wzór umowy (w wersji .pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROK 2022

Zapytanie ofertowe na:  „Świadczenie usługi zagospodarowanie odpadów o kodach 20 02 01, 20 03 01” – nr sprawy: GPWiK/DK/U/2/2022

Termin składania ofert upływa w dniu 29.12.2022 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

1. Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

2. Fomularz Ofertowy (w wersji .docx)

3. Wzór umowy (w wersji .pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na:  Budowa sieci wodociągowych metodą bezwykopową w ulicach Daszewskiego, Piaskowej i w drogach dojazdowych do ulicy Piaskowej w Laskach oraz w ulicach Lubomirskiego, Sapiehy i Wołodyjowskiego w Izabelinie.” – nr sprawy: GPWiK/DES/RB/6/2022

Termin składania ofert upływa w dniu 18.11.2022 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

1. Zapytanie ofertowe – budowa sieci (w wersji .pdf)

2. Opis przedmiotu zamówienia (w wersji .pdf)

3. Tabele elementów scalonych (w wersji .docx)

4. Fomularz Ofertowy (w wersji .docx)

5. Wzór umowy (w wersji .pdf)

Dokumentacja projektowa:

Projekt Piaskowa-Daszewskiego (w wersji .pdf)

Decyzja Piaskowa-Daszewskiego (w wersji .pdf)

Projekt Piaskowa-Brzozowa-Daszewskiego (w wersji .pdf)

Decyzja Piaskowa-Brzozowa-Daszewskiego (w wersji .pdf)

Projekt Piaskowa-sięgacze (w wersji .pdf)

Projekt Lubomirskiego (w wersji .pdf)

Zaświadczenie zgłoszenie Lubomirskiego (w wersji .pdf)

Projekt Sapiehy (w wersji .pdf)

Zaświadczenie zgłoszenie Sapiehy (w wersji .pdf)

Projekt Wołodyjowskiego (w wersji .pdf)

Zaświadczenie zgłoszenie Wołodyjowskiego (w wersji .pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na:  „Dostawę posiłków profilaktycznych” – nr sprawy: GPWiK/Z/D/2/2022

Termin składania ofert upływa w dniu 27.10.2022 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

1 zapytanie ofertowe – posiłki profilaktyczne (w wersji .pdf)

2 Fomularz Ofertowy (w wersji .docx)

3 Wzór umowy (w wersji .pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na: „Adaptację pomieszczenia prasy etap II, dostosowanie pomieszczenia pod montaż prasy” – nr sprawy: GPWiK/JRP/RB/1/2022

Termin składania ofert upływa w dniu 10.10.2021 r. o godzinie 10.00
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

1 zapytanie ofertowe – adaptacja bud. prasy GPWiK/JRP/RB/1/2022 (w wersji .pdf)

2 zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (w wersji .pdf)

3 zał. nr 2 – Formularz ofertowy (w wesji .docx)

4 zał. nr 3 – Wytyczne pomieszczenia (w wersji .pdf)

5 zał. nr 4 – Wytyczne pomieszczenia, układ docelowy (w wersji .pdf)

6 zał. nr 5 – Wytyczne pomieszczenia, układ stary (w wersji .pdf)

7 zał. nr 6 – Wzór umowy (w wersji .pdf)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Zapytanie ofertowe na:  „Dostawę soli drogowej” – nr sprawy: GPWiK/DK/D/1/2022

Termin składania ofert upływa w dniu 22.09.2022 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

1 zapytanie ofertowe – dostawa soli drogowej (w wersji .pdf)

2 Fomularz Ofertowy (w wersji .docx)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na:  „Dostawę odzieży i obuwia roboczego” – nr sprawy: GPWiK/M/D/1/2022

Termin składania ofert upływa w dniu 08.09.2022 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

1 zapytanie ofertowe – dostawa odzieży i obuwia roboczego (w wersji .pdf)

2 Fomularz Ofertowy (w wersji .docx)

2 Katalog Elektroniczny cz.1 odzież szyta (w wersji .xlsx)

2 Katalog Elektroniczny cz.2 odzież i obuwie gotowe (w wersji .xlsx)

Wybór najkorzystniejszej oferty dla części nr 1 – Pakiet I: Odzież szyta robocza

Wybór najkorzystniejszej oferty dla części nr 2 – Pakiet II: Odzież robocza i obuwie


Zapytanie ofertowe na:  „Dostawę pomp zatapialnych wraz z montażem” – nr sprawy: GPWiK/DTO/D/2/2022

Termin składania ofert upływa w dniu 16.08.2022 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

1 zapytanie ofertowe – pompy DTO/D/2/2022 (w wersji .docx)

1 zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (w wersji .docx)

1 zał. nr 2 – Formularz Ofertowy (w wersji .docx)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na:  „Zapytanie ofertowe o zawarcie umowy ramowej na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych, w tym armatury wodociągowej i kanalizacyjnej” – nr sprawy: GPWiK/DES/D/1/2022

Termin składania ofert upływa w dniu 30.06.2022 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

1_zapytanie_ofertowe_-_materiały_DES_D_1_22 (w wersji .pdf)

2_formularz_ofertowy.xlsx (w wersji .xlsx)

3_katalog_elektroniczny_czesc_1 (w wersji .xlsx)

4_katalog_elektroniczny_czesc_2 (w wersji .xlsx)

5_wzor_umowy (w wersji .pdf)

6_planowane_pierwsze_zamowienie_czastkowe (w wersji .pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na:  „Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze bocznej (dz. 494/4) od ul. Północnej w Truskawiu, Gmina Izabelin” – nr sprawy: GPWiK/DES/RB/1/2022

Termin składania ofert upływa w dniu 13.06.2022 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

2_zapytanie_ofertowe_siec_kan._Truskaw_poz._35_WPI (w wersji .pdf)

3_formularz_ofertowy_siec_kan._Truskaw_poz._35_WPI (w wersji .docx)

4_wzor_umowy_siec_kan._Truskaw_poz._35_WPI (w wersji .pdf)

Projekt_Budowlany (w wersji .pdf)

STWiORB (w wersji .pdf)

Decyzja_246.2020_pozwolenie_na_budowe (w wersji .pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na:  „Dostawa, montaż oraz rozruch technologiczny kompletnej instalacji do mechanicznego odwadniania osadów ściekowych po tlenowej komorze stabilizacji, powstających na oczyszczalni ścieków należącej do GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o.” – nr sprawy: GPWiK/JRP/D/1/2022

Termin składania ofert upływa w dniu 14.04.2022 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

Zapytanie ofertowe zalacznik nr 1 OPZ (w wersji .pdf)

Zapytanie ofertowe zalacznik nr 2 Koncepcja (w wersji .pdf)

Zapytanie ofertowe zalacznik nr 3 Oferta Wykonawcy (w wersji .docx)

Zapytanie ofertowe zalacznik nr 4 Wzor umowy (w wersji .pdf)

Ogłoszenie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności (w wersji .pdf)

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na: „Sukcesywna dostawa chemii procesowej” – nr sprawy: GPWiK/DTO/D/1/2022

Termin składania ofert upływa w dniu 15.03.2022 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

Formularz ofertowy (w wersji edytowalnej .docx)

Wzór umowy (w wersji .pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Zapytanie ofertowe na: „Świadczenie usługi wywozu i zagospodarowania odpadów o kodach: 19 08 01 (skratki), 19 08 02 (zawartość piaskowników) oraz 20 03 06 (odpady ze studzienek kanalizacyjnych); powstających podczas mechanicznego oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych na oczyszczalni ścieków w Truskawiu, a także wskutek czyszczenia studzienek kanalizacyjnych specjalistycznym samochodem metodą WUKO.” – nr sprawy: GPWiK/DTO/U/1/2022

Termin składania ofert upływa w dniu 21.02.2022 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

Formularz ofertowy (w wersji edytowalnej .docx)

Wzór umowy (w wersji .pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na: „Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika” – nr sprawy: GPWiK/Z/D/1/2022

Termin składania ofert upływa w dniu 11.02.2022 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

WYJAŚNIENIE ZMIANY ZAPYTANIA OFERTOWEGO (.pdf)

Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

Formularz ofertowy (w wersji edytowalnej .docx)

Wzór umowy (w wersji .pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


ROK 2021

Zapytanie ofertowe na: „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych, w tym armatury wodociągowej i kanalizacyjnej” – nr sprawy: GPWIK/M/D/2/2021

Termin składania ofert upływa w dniu 20.12.2021 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

Formularz ofertowy (w wersji edytowalnej .xlsx)

Wzór umowy (w wersji .pdf)


Zapytanie ofertowe na: „Świadczenie usługi zagospodarowanie odpadów o kodach 20 02 01, 20 03 01” – nr sprawy: GPWIK/DK/U/1/2021

Termin składania ofert upływa w dniu 09.12.2021 r. o godzinie 10.00

Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

Zapytanie ofertowe załącznik nr 1 (w wersji edytowalnej .docx)

Zapytanie ofertowe załącznik nr 1 (w wersji .pdf)

Zapytanie ofertowe załącznik nr 2 (w wersji .pdf)


Zapytanie ofertowe na: „Modernizacja systemu sterowania i opomiarowania Oczyszczalni Ścieków Mokre Łąki” – nr sprawy: JRP/U/4/2021

Termin składania ofert upływa w dniu 21.10.2021 r. o godzinie 10.00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Formularz ofertowy w wersji pdf

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do PFU

Załącznik nr 2 do PFU

Załącznik nr 3 do PFU

Załacznik nr 4 do PFU

Załacznik nr 5 do PFU

Projekt umowy

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe: „Modernizacja istniejącego systemu napowietrzania znajdującego się w reaktorze biologicznym – obiekt 5a Oczyszczalni Ścieków „Mokre Łąki”, gmina Izabelin” – nr sprawy: GPWIK/WK/D/3/2021

Termin składania ofert upływa w dniu 16.09.2021 r. o godzinie 12:00

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 – formularz ofertowy
Załącznik 1 – formularz ofertowy w wersji edytowalnej
Załącznik 2 – wzór umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe: Sukcesywna dostawa i regeneracja wodomierzy wraz z materiałami instalacyjnymi oraz osprzętem do wykonywania odczytów zdalnych dla Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o. – nr sprawy: GPWIK/BOK/D/1/2021

Termin składania ofert upływa w dniu 31.08.2021 r. o godzinie 10:00

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę materiałów instalacyjnych – nr sprawy: GPWIK/M/D/1/2021

Termin składania ofert upływa w dniu 22.02.2021 r. o godzinie 12:00

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone w dniu 26.02.2021 r.


Zapytanie ofertowe na Serwis urządzeń firmy HACH LANGE zainstalowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków „Mokre Łąki” w Truskawiu wraz z dostawą odczynników – nr sprawy: GPWIK/WK/U/2/2021

Termin składania ofert upływa w dniu 26.01.2021 r. o godzinie 10:00

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
Informacja o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na Sukcesywną dostawę oleju napędowego do zbiornika – nr sprawy: GPWIK/Z/D/1/2021

Termin składania ofert upływa w dniu 25.01.2020 r. o godzinie 10:00

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę chemii procesowej – nr sprawy: GPWIK/WK/D/1/2021

Termin składania ofert upływa w dniu 22.01.2021 r. o godzinie 10:00

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wywozu i zagospodarowania odpadów o kodach: 19.08.01 (skratki) i 19.08.02 (zawartość piaskowników) powstających podczas mechanicznego oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych na oczyszczalni ścieków w Truskawiu – nr sprawy: GPWIK/WK/U/1/2021

Termin składania ofert upływa w dniu 22.01.2021 r. o godzinie 10:00

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

—————————————————————————————————————-

Zapytanie ofertowe na: Opracowanie i wdrożenie systemu klasy GIS do zarządzania majątkiem sieciowym w GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.” – nr sprawy: JRP/U/11/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 15.01.2021 r. o godzinie 10:00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 5 do umowy
Przedłużenie terminu składania ofert

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego zamieszczone w dniu 13.01.2021 r.
Zmieniony formularz oferty w wersji edytowalnej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona w dniu 12.02.2021 r.

—————————————————————————————————————-

Zapytanie ofertowe na Świadczenie usługi zagospodarowanie odpadów o kodach 20 03 01, 20 02 01 – nr sprawy: GPWIK/DK/U/1/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 23.12.2020 r. o godzinie 09:00

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

—————————————————————————————————————-

Zapytanie ofertowe na Świadczenie usługi załadunku, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych tlenowo komunalnych osadów ściekowych, mechanicznie odwodnionych z oczyszczalni ścieków w Truskawiu – nr sprawy: GPWIK/WK/U/2/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 23.12.2020 r. o godzinie 10:00

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego
Informacja o wyborze oferty zamieszczona w dniu 31.12.2020 r.

—————————————————————————————————————-

Zapytanie ofertowe na: Dostawa wraz z montażem kraty koszowej – nr sprawy: JRP/D/2/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 22.12.2020 r. o godzinie 12:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego w wersji edytowalnej

Informacja o wyborze oferty zamieszczona w dniu 23.12.2020

—————————————————————————————————————-

Zapytanie ofertowe na Świadczenie usługi załadunku, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych tlenowo komunalnych osadów ściekowych, mechanicznie odwodnionych z oczyszczalni ścieków w Truskawiu – nr sprawy: GPWIK/WK/U/1/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2020 r. o godzinie 13:00

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Unieważnienie zapytania ofertowego zamieszczona w dniu 15.12.2020 r.

—————————————————————————————————————-

Zapytanie ofertowe na Dostawę koparko-ładowarki JCB 3CX Turbo AEC – nr sprawy: GPWIK/WK/D/8/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 17.12.2020 r. o godzinie 11:00

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dnia 11.12.2020 r.
Zmieniony formularz ofertowy w wersji edytowalnej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

—————————————————————————————————————-

Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sierakowskiej i ul. Abrahama w Sierakowie– etap II” – nr sprawy: JRP/U/10/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 18.11.2020 r. o godzinie 09:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego w wersji edytowalnej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

—————————————————————————————————————-

Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kwitnącej, ul. Jaśminowej, ul. Konwaliowej w Mościskach, gmina Izabelin” – nr sprawy: JRP/U/8/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 22.09.2020 r. o godzinie 09:00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

—————————————————————————————————————-

Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Jana Kazimierza, Charłampa, Sienkiewicza w Izabelinie B, gmina Izabelin – nr sprawy: JRP/U/6/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 10.07.2020 r. o godzinie 14:00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

—————————————————————————————————————-

Zapytanie ofertowe na: Dostawę samochodu dostawczego typu furgon (blaszak) w formie leasingu operacyjnego – nr sprawy: GPWIK/WK/D/5/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 30.06.2020 r. o godzinie 14:00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Informacja o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na: Dostawa samochodu dostawczego IVECO Daily typu wywrotka w formie leasingu operacyjnego – nr sprawy: GPWIK/DK/D/1/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 25.05.2020 r. o godzinie 14:00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dnia 21.05.2020 r.

Zmieniony formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dnia 22.05.2020 r.

Informacja o unieważnieniu

Zapytanie ofertowe na: Dostawę samochodu dostawczego typu furgon (blaszak) w formie leasingu operacyjnego – nr sprawy: GPWIK/WK/D/4/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 25.05.2020 r. o godzinie 14:00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dnia 22.05.2020 r.
Unieważnienie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na: Dostawę kraty koszowej wraz z montażem – nr sprawy: JRP/D/1/2020.

Termin składania ofert upływa w dniu 18.05.2020 r. o godzinie 14:00

Zapytanie ofertowe

Fomularz ofertowy w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapyhtanie ofertowe na: Dostawę samochodu dostawczego typu furgon (blaszak) w formie leasingu operacyjnego – nr sprawy: GPWIK/WK/D/3/2020

Dokumentacja związana z zamówieniem:

Zapytanie ofertowe (plik .pdf 4,7MB)

Formularz ofertowy – wersja edytowalna (plik .docx 31 kB)

Unieważnienie zapytania ofertowego – 12.05.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 06.08.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem była: „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kwitnącej , w Mościskach.” Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

ZAKŁAD USŁUGOWY „MARTEL“ s.c. , Milęcin 37; 05 – 840 Brwinów

Oferta spełnia wymagania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożono 5 ofert. Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

NR OFERTY Nazwa i adres Kryterium „Cena oferty” Kryterium „Waga podana w punktach
1. ZAKŁAD USŁUGOWY „MARTEL“ s.c. , Milęcin 37; 05 – 840 Brwinów 19 000,00 zł netto,    23 370,00 zł brutto  100
 2. TEKS Paweł Sakowski, Ul. Wojska Polskiego 60 m.1105 – 800 Pruszków 23 000,00 zł netto,   28 290,00 zł brutto 82,61
 3. BUD – SAN Jacek Kryczka
ul. Warszawska 556; 05 – 082 Stare Babice
22 000,00 zł netto,   27 060,00 zł brutto 86,36
4. ENERGO – WAC Wacław Bąk
Czernidłow 28; 05 – 520 Konstancin – Jeziorna
62 190,00 zł netto, 76 493,70 zł brutto 30,55
5. Usługi Transportowe Edward Antoni Wilczyński, Stara Iwiczna, ul. Kielecka 19a, 05 – 500 Piaseczno 86 560,00 netto, 106 468,80 brutto 21,95

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19.07.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza zamiar udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

„Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kwitnącej , w Mościskach.”

Termin składania ofert upływa w dniu 27.07.2018 r. o godzinie 15:00

Dokumentacja związana z zamówieniem:

Zapytanie ofertowepobierz

Załącznik nr 1 OPZpobierz

Załączniki nr 2 oferta wykonawcy – wersja edytowalnapobierz

Załączniki nr 3 Projekt Budowlanypobierz

Załącznik 4 wzór umowypobierz

FE_IS_RGB

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.03.2018 r. w Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. dokonano oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Projekt budowlany zamienny sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Kampinoskiej i ul. Piaskowej w miejscowości Hornówek, gmina Izabelin” dla Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.

Informujemy, że za najkorzystniejszą uznano ofertę Firmy Usługi Projektowe Krystyna Szarlik.

Zawiadomienie – pobierz

FE_IS_RGB

16.03.2018 – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę drukarki w ramach projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności. – pobierz

FE_IS_RGB

W dniu 07.03.2018 Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę drukarki.

Znak sprawy: JRP/D/5/2018

Dokumentacja zapytania:

Zapytanie ofertowe – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – wersja edytowalna – pobierz

FE_IS_RGB

W dniu 27.02.2018 Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na „Projekt budowlany zamienny sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Kampinoskiej i ul. Piaskowej w miejscowości Hornówek, gmina Izabelin”.

Znak sprawy: JRP/U/4/2018

 

Dokumentacja zapytania:

Zapytanie ofertowe – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – wersja edytowalna – pobierz

FE_IS_RGB

Dnia 26.02.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” ogłosiło unieważnienie postępowania  prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Projekt budowlany zamienny sieci Kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Kampinowskiej i ul. Piaskowej w miejscowości Hornówek” – pobierz dokument

FE_IS_RGB

W dniu 24.01.2018 Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na „Projekt budowlany zamienny sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Kampinoskiej i ul. Piaskowej w miejscowości Hornówek, gmina”.

Znak sprawy: JRP/U/2/2018

Dokumentacja zapytania:

Zapytanie ofertowe – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – wersja edytowalna – pobierz

FE_IS_RGB

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22.11.2017 r. w Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. dokonano oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Projekt budowlany zamienny sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Fedorowicza w miejscowości Hornówek, gmina Izabelin” dla Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.

Informujemy, że za najkorzystniejszą uznano ofertę Firmy Usługi Projektowe Krystyna Szarlik.

Zawiadomienie – pobierz

 FE_IS_RGB

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na „Projekt budowlany zamienny sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Fedorowicza w miejscowości Hornówek, gmina Izabelin”.

Znak sprawy: JRP/U/8/2017

Dokumentacja zapytania:

Zapytanie ofertowe – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – wersja edytowalna – pobierz

Decyzja 2/28.3/2017 – pobierz

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności Unii Europejskiej – pobierz 


logo gpwik
03.10. 2017 r – Zapytanie ofertowe na „Sukcesywną dostawę chemii procesowej dla Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.”
 
Pobierz:
Zapytanie ofertowe wraz z sprostowaniem oczywistej pomyłki – pobierz zapytanie, pobierz sprostowane
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – wersja edytowalna – pobierz
 

FE_IS_RGB
25.05.2017 – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nawykonanie i sukcesywną dostawę 12 tablic informacyjno-pamiątkowych wraz z konstrukcją wsporczą przeznaczonych do promocji projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanego przy udziale Funduszu Spójności. – pobierz
 

05.05.2017Zaproszenie do składania oferty na: wykonanie i sukcesywną dostawę 12 tablic informacyjno-pamiątkowych wraz z konstrukcją wsporczą przeznaczonych do promocji projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.
 
Zapytanie ofertowe – pobierz
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy – wersja edytowalna – pobierz

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności – pobierz


logo gpwik28.04.2017 – Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn: Dostawa oleju napędowego do zbiornika znajdującego się na terenie siedziby Zamawiającego. Znak sprawy: GPWIK/WK/U/6/04/2017

Zapytanie ofertowe – pobierz

Załącznik nr 1 – wersja edytowalna – pobierz


logo gpwik12.04.2017- Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn: Kontrola stanu technicznego obiektów  eksploatowanych przez GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. w Truskawiu.

Znak sprawy: GPWIK/WK/U/5/03/2017

18.04.2017 – Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego – pobierz

Zapytanie ofertowe – pobierz

Załącznik nr 1 – pobierz


FE_IS_RGB
 

24.04.2017 – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań budowlanych w ramach projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności. – pobierz 


10.04.2017 – Odpowiedz na zapytania dotyczące postępowania na: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań budowlanych w ramach projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.pobierz


06.04.2017 – Zapytanie ofertowe na: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań budowlanych w ramach projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Zapytanie ofertowe – pobierz

Załącznik nr 2 i nr 3 – wersja edytowalna – pobierz

Baza konkurencyjności – ogłoszenie – pobierz

ROK 2016

FE_IS_RGB

30.12.2016- unieważnienie postępowania  w zapytaniu na wykonanie zadanie pn: Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami dla projektu pn.: „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Izabelin – część IIpobierz

28.12.2016 – odpowiedzi na pytania do zapytania na zadanie pn: Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami dla projektu pn.: „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Izabelin – część II”pobierz

21.12.2016 – zapytanie ofertowe – na zadanie pn: Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami dla projektu pn.: „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Izabelin – część II”

Dokumentacja zapytania:

 – Treść zapytania ofertowego – pobierz 

– Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pobierz

– Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy dla Wykonawców  – pobierz

– Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy dla wykonawców – wersja edytowalna – pobierz 

– Załącznik nr 3 – Wzór umowy – pobierz


 • 16.08.2016 – informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu z dnia 03.08.2016 – pobierz ogłoszenie
 • 03.08.2016 – zapytanie ofertowe – na zadanie pn: pomoc techniczna dla Spółki GPWiK podczas aplikowania w konkursie zamkniętym nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko współfinansowanego z Funduszu Spójności U.E. w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Dokumentacja zapytania:

– treść zapytania ofertowego – pobierz

– załącznik do zapytania ofertowego – pobierz

– zapytanie ofertowe – wersja edytowalna – pobierz

Inwestycja zrealizowana we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Skip to content