GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | PRZETARGI
16597
page-template-default,page,page-id-16597,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

PRZETARGI

DOKUMENTACJA PRZETARGÓW OGŁOSZONYCH PRZEZ GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI IZABELIN "MOKRE ŁĄKI" SP. Z O.O.

Prosimy o zapoznianie się z klauzulami informacyjnymi:

regKlauzula informacyjna dla uczestników postępowań przetargowych i ofertowych
Klauzula informacyjna dla kontrahentów
Klauzula informacyjna w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

ROK 2022

 

Zamówienia publiczne pn.: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sory w Truskawiu, gmina Izabelin (nr sprawy: JRP/RB/13/2020) prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego – termin składania ofert: 07.12.2020 r. godz. 09:00.

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe
SIWZ
JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ (plik w rozszerzeniu PDF i XML)
Projekt budowlany
Przedmiar robót
STWiOR
Załączniki do OPZ
Formularz ofertowy – wersja edytowalna
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Klucz publiczny
Wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczone w dniu 01.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 09.12.2020 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona w dniu 26.02.2021 r.
Unieważnienie czynności wyboru oferty zamieszczona w dniu 14.05.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona w dniu 17.06.2021 r.

Zamówienia publiczne pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kołłątaja, Księcia Jeremiego, Skrzetuskiego, Ketlinga, Kmicica w Izabelinie B, gmina Izabelin (nr sprawy: JRP/RB/10/2020) prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego – termin składania ofert: 05.11.2020 r. godz. 09:00.

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe
SIWZ
JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ (plik w rozszerzeniu PDF i XML)
Projekt budowlany
Przedmiar robót
STWiOR
Załączniki do OPZ
Formularz ofertowy – wersja edytowalna
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Klucz publiczny

Wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczone w dniu 23.10.2020 r.
Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 05.11.2020 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona w dniu 11.12.2020 r.

Zamówienia publiczne pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Południowej w Truskawiu, gmina Izabelin – etap II (nr sprawy: JRP/RB/12/2020) prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego – termin składania ofert: 02.11.2020 r. godz. 09:30.

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe
SIWZ
JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ (plik w rozszerzeniu PDF i XML)
Projekt budowlany
Przedmiar robót
STWIOR
Załączniki do OPZ
Formularz ofertowy – wersja edytowalna
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Klucz publiczny
Wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczone w dniu 26.10.2020
Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 02.11.2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona w dniu 04.12.2020 r.

Zamówienia publiczne pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Hornówku, gmina Izabelin (nr sprawy: JRP/RB/11/2020) prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego – termin składania ofert: 02.11.2020 r. godz. 09:00.

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe
SIWZ
JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ (plik w rozszerzeniu PDF i XML)
Projekt budowlany
Przedmiar robót
STWIOR
Załączniki do OPZ
Formularz ofertowy – wersja edytowalna
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Klucz publiczny
Wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczone w dniu 26.10.2020
Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 02.11.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona w dniu 20.11.2020 r.

Zamówienia publiczne pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sierakowskiej i ul. Abrahama w Sierakowie – etap II (nr sprawy: JRP/RB/9/2020) prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego – termin składania ofert: 25.09.2020 r. godz. 08:30.
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe
SIWZ
JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ (plik w rozszerzeniu PDF i XML)
Projekt budowlany – część wodociągowa
Projekt budowlany – część kanalizacyjna
Załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia
STWIOR
Formularz ofertowy – wersja edytowalna
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Klucz publiczny
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 08-09-2020 r.
Zmieniony formularz ofertowy – wersja edytowalna 08-09-2020 r.

Ogłoszenie zmian zamieszczone w dniu 14.09.2020 r.

Przedłużenie terminu składania ofert

Ogłoszenie zmian dotyczące przedłużenia terminu składania ofert
Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 25.09.2020 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona w dniu 23.11.2020 r.

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 23.11.2020 r.
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona w dniu 12.02.2021 r.

Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 12.02.2021 r.
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.04.2021 r.

Zamówienia publiczne pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kordeckiego w Izabelinie B, gmina Izabelin (nr sprawy: JRP/RB/7/2020) prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego – termin składania ofert: 03.08.2020 r. godz. 12:00.
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe
SIWZ
JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ (plik w rozszerzeniu PDF i XML)
Projekt budowlany
Załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia
STWIOR
Przedmiar robót
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Klucz publiczny

Sprostowanie do ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia ofert – zamieszczona w dniu 03.08.2020 r.

Informacja o wyborze oferty zamieszczona w dniu 11.09.2020 r.

Zamówienia publiczne pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Lubomirskiego i ulicy Jana Kazimierza w miejscowości Izabelin B, gmina Izabelin (nr sprawy: JRP/RB/6/2020) prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego – termin składania ofert: 14.07.2020 r. godz. 12:00.
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe
SIWZ
JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ (plik w rozszerzeniu PDF i XML)
Projekt budowlany
Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia
STWIOR
Przedmiar robót
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Klucz publiczny

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 15.07.2020 r.
Informacja o wyborze oferty zamieszczona w dniu 11.09.2020 r.

——————————————————————————————————–

Zamówienie publiczne pn.:Dostawa samochodu dostawczego typu wywrotka w formie leasingu operacyjnego (nr sprawy: GPWIK/DK/D/2/2020) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – termin składania ofert: 18.06.2020 r. godz. 12:00.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Unieważnienie postępowania

Zamówienia publiczne pn.:Budowa sieci wodociągowej w ul. Kwitnącej, ul. Jaśminowej, ul. Konwaliowej w Mościskach, gmina Izabelin (nr sprawy: JRP/RB/2/2020) prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego – termin składania ofert: 14.07.2020 r. godz. 11:00.
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe
SIWZ
JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ (plik w rozszerzeniu PDF i XML)
Projekt budowlany
Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia
STWIOR
Przedmiar robót
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Klucz publiczny

Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ oraz przedłużenie terminu składnia ofert

Przedmiar robót (załącznik do zmiany treści SIWZ)

Sprostowanie, ogłoszenie zmian

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 15.07.2020 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona w dniu 10.09.2020 r.

Zamówienia publiczne pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Południowej w Truskawiu, gmina Izabelin (nr sprawy: JRP/RB/5/2020) prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego – termin składania ofert: 06.07.2020 r. godz. 12:00.
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe
SIWZ
JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ (plik w rozszerzeniu PDF i XML)
Projekt budowlany
Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia
STWIOR
Przedmiar robót
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Klucz publiczny

Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 07.07.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona w dniu 04.09.2020 r.

Zamówienia publiczne pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w Hornówku, gmina Izabelin (nr sprawy: JRP/RB/4/2020) prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego – termin składania ofert: 03.07.2020 r. godz. 12:00.
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienie sektorowe
SIWZ
JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ (plik w rozszerzeniu PDF i XML)
Projekt budowlany
Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia
STWIOR
Przedmiar robót
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Klucz publiczny

Informacja z otwarcia ofert – zamieszczona w dniu 03.07.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zamieszczona w dniu 19.08.2020 r.

——————————————————————————————————————–

Zamówienia publiczne pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Jana Kazimierza, Charłampa, Sienkiewicza w Izabelinie B, gmina Izabelin (nr sprawy: JRP/RB/3/2020) prowadzony w trybie przetargu nieograniczonego – termin składania ofert: 23.06.2020 r. godz. 12:00.

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
SIWZ
JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ (plik w rozszerzeniu PDF i XML)
Projekt budowlany
Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia
STWIOR
Przedmiar robót
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
Klucz Publiczny

Informacja z otwarcia ofert – zamieszczona w dniu 24.06.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – zamieszczona w dniu 29.07.2020 r.

W dniu 04.05.2020 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. przekazuje informację o anulowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 28.04.2020 r. oraz wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na:

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 w ul. Łąkowej w Mościskach, gmina Izabelin” – sygnatura sprawy: JRP/U/1/2020

Informacja o anulowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 28.04.2020 r. oraz wyborze najkorzystniejszej oferty 

W dniu 28.04.2020 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na:

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 w ul. Łąkowej w Mościskach, gmina Izabelin” – sygnatura sprawy: JRP/U/1/2020  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 24.04.2020 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym na:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 w ul. Łąkowej w Mościskach, gmina Izabelin”

Sygnatura sprawy: JRP/RB/1/2020

Informacja o wyborze oferty – pobierz 

W dniu 14.04.2020 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 w ul. Łąkowej w Mościskach, gmina Izabelin”

Sygnatura sprawy: JRP/U/1/2020  

Termin składania ofert upływa w dniu 22.04.2020  r. o godzinie 14.00 – zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego

Dokumentacja:

Zapytanie ofertowe – pobierz

Załączniki 2, 3 do zapytania ofertowego – wersja edytowalna – pobierz 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

W dniu 30.03.2020 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 w ulicy Łąkowej w Mościskach, gmina Izabelin.”

Sygnatura sprawy: JRP/RB/1/2020  

Informacja z otwarcia ofert – pobierz  

Szanowni Państwo

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, otwarcie ofert złożonych w przetargu będzie można obserwować online po kliknięciu w poniższy odnośnik:

odnośnik do transmisji online z otwarcia ofert

(odnośnik będzie aktywny w dniu 30 marca 2020 r. od godz. 13:00 do czasu zakończenia rozszyfrowywania i drukowania złożonych ofert)

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 w ulicy Łąkowej w Mościskach, gmina Izabelin.
Sygnatura sprawy: JRP/RB/1/2020

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o., informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. – dalej jako Prawo Zamówień Publicznych lub Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Odpowiedzi na zapytania do przetargu  – pobierz dokument

W dniu  27.02.2020 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 w ulicy Łąkowej w Mościskach, gmina Izabelin.

Sygnatura sprawy: JRP/RB/1/2020  

Termin składania ofert upływa w dniu 30.03.2020  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz 

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Załącznik nr 1b – Aktualizacja przyłączy w ul. Łąkowej oraz w drogach bocznych w miejscowości Mościska, gmina Izabelin – wersja tabelaryczna – pobierz 

Załącznik nr 1c – Aktualizacja przyłączy w ul. Łąkowej oraz w drogach bocznych w miejscowości Mościska, gmina Izabelin – wersja graficzna –
Rys. 2 –  pobierz 

Rys. 3 – pobierz 

Rys. 4 – pobierz 

Rys. 5 – pobierz 

Projekt budowlany – pobierz

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

Klucz publiczny (archiwum ZIP) – pobierz

Dnia 31.01.2020 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” ogłosiło unieważnienie postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 w ulicy Łąkowej w Mościskach, gmina Izabelin.”

Sygn. postępowania: JRP/RB/13/2019 – pobierz dokument

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

W dniu 29.01.2020 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 w ulicy Łąkowej w Mościskach, gmina Izabelin.”

Sygnatura sprawy: JRP/RB/13/2019  

Informacja z otwarcia ofert – pobierz

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 w ulicy Łąkowej w Mościskach, gmina Izabelin.
Sygnatura sprawy: JRP/RB/13/2019

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o., informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm. – dalej jako Prawo Zamówień Publicznych lub Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Odpowiedzi na zapytania do przetargu  – pobierz dokument

W dniu  30.12.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 w ulicy Łąkowej w Mościskach, gmina Izabelin.

Sygnatura sprawy: JRP/RB/13/2019  

Termin składania ofert upływa w dniu 28.01.2020  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz 

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Załącznik nr 1b – Aktualizacja przyłączy w ul. Łąkowej oraz w drogach bocznych w miejscowości Mościska, gmina Izabelin – wersja tabelaryczna – pobierz 

Załącznik nr 1c – Aktualizacja przyłączy w ul. Łąkowej oraz w drogach bocznych w miejscowości Mościska, gmina Izabelin – wersja graficzna –
Rys. 2 –  pobierz 

Rys. 3 – pobierz 

Rys. 4 – pobierz 

Rys. 5 – pobierz 

Projekt budowlany – pobierz

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

Klucz publiczny (archiwum ZIP) – pobierz

Dnia 17.09.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” ogłosiło unieważnienie postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.„Budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej ( spinka wodociągowa z ul. Rolną )  w  Hornówku, Gmina Izabelin. ”

Sygn. postępowania: JRP/RB/11/2019 – pobierz dokument

W dniu  07.08.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej ( spinka wodociągowa z ul. Rolną )  w  Hornówku, Gmina Izabelin.  

Sygnatura sprawy: JRP/RB/11/2019  

Termin składania ofert upływa w dniu 16.09.2019  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz 

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Projekt budowlany – pobierz

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

Klucz publiczny (archiwum ZIP) – pobierz

Dnia 31.07.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” ogłosiło unieważnienie postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Fedorowicza, w Hornówku, Gmina Izabelin.

Sygn. postępowania: JRP/RB/7/2019 – pobierz dokument

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

W dniu 30.07.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Fedorowicza, w Hornówku, Gmina Izabelin.

Sygnatura sprawy: JRP/RB/7/2019  

Informacja z otwarcia ofert – pobierz

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Fedorowicza, w Hornówku, Gmina Izabelin” Sygnatura sprawy: JRP/RB/7/2019

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. – dalej jako Prawo Zamówień Publicznych lub Pzp), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Odpowiedzi na zapytania do przetargu  – pobierz dokument

Dnia 23.07.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” ogłosiło unieważnienie postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej ( spinka wodociągowa z ul. Rolną )  w  Hornówku, Gmina Izabelin. ”

Sygn. postępowania: JRP/RB/6/2019 – pobierz dokument

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

W dniu 22.07.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej ( spinka wodociągowa z ul. Rolną )  w  Hornówku, Gmina Izabelin.  

Sygnatura sprawy: JRP/RB/6/2019  

Informacja z otwarcia ofert – pobierz

 ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 do dz. ew. nr 414/2 (ul. Ptasińskiego 15A) w Truskawiu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 z pompownią ścieków w ul. Wrzosowej w Hornówku, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 w ul. Krótkiej w Hornówku, gmina Izabelin. ”
Sygn. Postępowania: JRP/U/4/2019. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

INSTAL – LUKAS Łukasz Gostomski 

ul. Północna 139, Truskaw

05-080 Izabelin

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert.

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożono 4 oferty.

Informacja o wyborze oferty w załączniku – pobierz

W dniu 08.07.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 do dz. ew. nr 414/2 (ul. Ptasińskiego 15A) w Truskawiu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 z pompownią ścieków w ul. Wrzosowej w Hornówku, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 w ul. Krótkiej w Hornówku, gmina Izabelin. ”

Sygnatura sprawy: JRP/U/4/2019  

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 15.07.2019  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego

Dokumentacja:

Zapytanie ofertowe – pobierz

Załączniki 2, 3 do zapytania ofertowego – wersja edytowalna – pobierz 

W dniu 14.06.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Fedorowicza, w Hornówku, Gmina Izabelin . 

Sygnatura sprawy: JRP/RB/7/2019  

Termin składania ofert  upływa w dniu 30.07.2019  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz 

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Projekt budowlany  – pobierz

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

Klucz publiczny (archiwum ZIP) – pobierz

W dniu  10.06.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej ( spinka wodociągowa z ul. Rolną )  w  Hornówku, Gmina Izabelin.  

Sygnatura sprawy: JRP/RB/6/2019  

Termin składania ofert upływa w dniu 22.07.2019  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz 

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Projekt budowlany – pobierz

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

Klucz publiczny (archiwum ZIP) – pobierz

Dnia 05.06.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” ogłosiło unieważnienie postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Fedorowicza, w Hornówku, Gmina Izabelin . 

Sygn. postępowania: JRP/RB/5/2019 – pobierz dokument

Dnia 20.05.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” ogłosiło unieważnienie postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 do dz. ew. nr 414/2 (ul. Ptasińskiego 15A) w Truskawiu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 z pompownią ścieków w ul. Wrzosowej w Hornówku, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 w ul. Krótkiej w Hornówku, gmina Izabelin. 

Sygn. postępowania: JRP/RB/4/2019 – pobierz dokument

Dnia 20.05.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” ogłosiło unieważnienie postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej ( spinka wodociągowa z ul. Rolną )  w  Hornówku, Gmina Izabelin. ”

Sygn. postępowania: JRP/RB/3/2019 – pobierz dokument

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

W dniu 20.05.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej ( spinka wodociągowa z ul. Rolną )  w  Hornówku, Gmina Izabelin.  

Sygnatura sprawy: JRP/RB/3/2019  

Informacja z otwarcia ofert – pobierz

W dniu 19.04.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Fedorowicza, w Hornówku, Gmina Izabelin . 

Sygnatura sprawy: JRP/RB/5/2019  

Termin składania ofert  upływa w dniu 04.06.2019  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz 

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Projekt budowlany  – pobierz

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

Klucz publiczny (archiwum ZIP) – pobierz

 ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 w Izabelinie B (ul. Kordeckiego, Soroki, Charłampa, Anusi, Zagłoby) Gmina Izabelin ”. 
Sygn. Postępowania: JRP/U/1/2019. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

HANISAN

Janina Nowakowska 

ul. Urszuli 37 

02 – 419 Warszawa 

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert.

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożono 6 ofert.

Informacja o wyborze oferty w załączniku – pobierz

W dniu 04.04.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 do dz. ew. nr 414/2 (ul. Ptasińskiego 15A) w Truskawiu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 z pompownią ścieków w ul. Wrzosowej w Hornówku, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 w ul. Krótkiej w Hornówku, gmina Izabelin. 

Sygnatura sprawy: JRP/RB/4/2019  

Termin składania ofert  upływa w dniu 20.05.2019  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz 

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Załącznik 1b – Warunki techniczne wykonania obiektów technologicznych – pobierz

Projekt budowlany ul. Wrzosowa – pobierz

Projekt budowlany ul. Krótka – pobierz

Projekt budowlany ul. Ptasińskiego 15a – pobierz

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

Klucz publiczny (archiwum ZIP) – pobierz

W dniu 04.04.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 w Izabelinie B (ul. Kordeckiego, Soroki, Charłampa, Anusi, Zagłoby) Gmina Izabelin ”. 

Sygnatura sprawy: JRP/U/1/2019  

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 17.04.2019  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego

Dokumentacja:

Zapytanie ofertowe – pobierz

Załączniki 2, 3 do zapytania ofertowego – wersja edytowalna – pobierz 

W dniu  01.04.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej ( spinka wodociągowa z ul. Rolną )  w  Hornówku, Gmina Izabelin.  

Sygnatura sprawy: JRP/RB/3/2019  

Termin składania ofert upływa w dniu 14.05.2019  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz 

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Projekt budowlany – pobierz

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

Klucz publiczny (archiwum ZIP) – pobierz

 ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 w Izabelinie B (ul. Kordeckiego, Soroki, Charłampa, Anusi, Zagłoby) Gmina Izabelin .” Sygn. Postępowania: JRP/RB/2/2019

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Usługi Transportowe Daniel Dziewulski 

ul. Stołeczna 126a

05-085 Zaborów

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 95 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożono 4 oferty.

Informacja o wyborze oferty – pobierz

Dnia 13.03.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” zamieszcza sprostowanie dotyczące unieważnienia postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 do dz. ew. nr 414/2 (ul. Ptasińskiego 15A) w Truskawiu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 z pompownią ścieków w ul. Wrzosowej w Hornówku, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 w ul. Krótkiej w Hornówku, gmina Izabelin. ”.

Sygn. postępowania: JRP/RB/1/2019 – pobierz dokument

Dnia 11.03.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” ogłosiło unieważnienie postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 do dz. ew. nr 414/2 (ul. Ptasińskiego 15A) w Truskawiu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 z pompownią ścieków w ul. Wrzosowej w Hornówku, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 w ul. Krótkiej w Hornówku, gmina Izabelin. ”.

Sygn. postępowania: JRP/RB/1/2019 – pobierz dokument

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

W dniu 11.03.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 do dz. ew. nr 414/2 (ul. Ptasińskiego 15A) w Truskawiu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 z pompownią ścieków w ul. Wrzosowej w Hornówku, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 w ul. Krótkiej w Hornówku, gmina Izabelin. 

Sygn. postępowania: JRP/RB/1/2019

Informacja z otwarcia ofert – pobierz

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

W dniu 04.03.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 w Izabelinie B (ul. Kordeckiego, Soroki, Charłampa, Anusi, Zagłoby) Gmina Izabelin ”

Sygn. postępowania: JRP/RB/2/2019

Informacja z otwarcia ofert – pobierz

Dotyczy postępowania nr   JRP/RB/1/2019 

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 do dz. ew. nr 414/2 (ul. Ptasińskiego 15A) w Truskawiu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 z pompownią ścieków w ul. Wrzosowej w Hornówku, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 w ul. Krótkiej w Hornówku, gmina Izabelin.”

Z przyczyn technicznych niezależnych od zamawiającego (niedostępność klucza prywatnego niezbędnego do deszyfrowania ofert), otwarcie ofert przedmiotowego postępowania zostało przełożone na 04.03.2019 r. (poniedziałek), z godz. 11:30 na godz. 13:00.

Dotyczy postępowania nr   JRP/RB/1/2019 

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 do dz. ew. nr 414/2 (ul. Ptasińskiego 15A) w Truskawiu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 z pompownią ścieków w ul. Wrzosowej w Hornówku, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 w ul. Krótkiej w Hornówku, gmina Izabelin.”

Z przyczyn technicznych niezależnych od zamawiającego (niedostępność klucza prywatnego niezbędnego do deszyfrowania ofert), otwarcie ofert przedmiotowego postępowania zostało przełożone na 04.03.2019 r. (poniedziałek), godz. 11:30.

W dniu  15.01.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 w Izabelinie B (ul. Kordeckiego, Soroki, Charłampa, Anusi, Zagłoby) Gmina Izabelin 

Sygnatura sprawy: JRP/RB/2/2019  

Termin składania ofert upływa w dniu 28.02.2019  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz 

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Projekt budowlany – pobierz

Tabela zestawienia przykanalików – pobierz 

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

Klucz publiczny (archiwum ZIP) – pobierz

W dniu 15.01.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 do dz. ew. nr 414/2 (ul. Ptasińskiego 15A) w Truskawiu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 z pompownią ścieków w ul. Wrzosowej w Hornówku, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 w ul. Krótkiej w Hornówku, gmina Izabelin. 

Sygnatura sprawy: JRP/RB/1/2019  

Termin składania ofert  upływa w dniu 28.02.2019  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz 

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Załącznik 1b – Warunki techniczne wykonania obiektów technologicznych – pobierz

Projekt budowlany ul. Wrzosowa – pobierz

Projekt budowlany ul. Krótka – pobierz

Projekt budowlany ul. Ptasińskiego 15a – pobierz

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

Klucz publiczny (archiwum ZIP) – pobierz

 ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: wykonanie i dostawa 10 tablic informacyjno – pamiątkowych wraz z konstrukcją wsporczą przeznaczonych do promocji projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin – część II” nr POIS.02.03.00-00-0078/17 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanego przy udziale Funduszu Spójności. – JRP/D/1/2019.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Pracownia Szyldów i Reklam s.c.,
T. 
Buśkiewicz,  R. Czagowiec,
Wrzeciono 48, 01-956 WarszawaOferta spełnia wymagania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożono 6 ofert.

Informacja o wyborze oferty – pobierz

Dnia 09.01.2019 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki”   zaprasza do składania oferty na: wykonanie i sukcesywną dostawę 10 tablic informacyjno-pamiątkowych wraz z konstrukcją wsporczą przeznaczonych do promocji projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin – część II” nr POIS.02.03.00-00-0078/17 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.
 
Zapytanie ofertowe – pobierz
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy – wersja edytowalna – pobierz
 
ROK 2018

Dnia 19.12.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” ogłosiło unieważnienie postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 do dz. ew. nr 414/2 (ul. Ptasińskiego 15A) w Truskawiu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 z pompownią ścieków w ul. Wrzosowej w Hornówku, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 w ul. Krótkiej w Hornówku, gmina Izabelin. ”.

Sygn. postępowania: JRP/RB/15/2018 – pobierz dokument

Dnia 19.12.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” ogłosiło unieważnienie postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 w Izabelinie B (ul. Kordeckiego, Soroki, Charłampa, Anusi, Zagłoby) Gmina Izabelin ”.

Sygn. postępowania: JRP/RB/16/2018 – pobierz dokument

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

W dniu 18.12.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 w Izabelinie B (ul. Kordeckiego, Soroki, Charłampa, Anusi, Zagłoby) Gmina Izabelin ”

Sygn. postępowania: JRP/RB/16/2018 

Informacja z otwarcia ofert – pobierz

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

W dniu 17.12.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania  „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 do dz. ew. nr 414/2 (ul. Ptasińskiego 15A) w Truskawiu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 z pompownią ścieków w ul. Wrzosowej w Hornówku, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 w ul. Krótkiej w Hornówku, gmina Izabelin. ”. 

Sygn. postępowania: JRP/RB/15/2018 

Informacja z otwarcia ofert – pobierz

W związku z popełnieniem oczywistej omyłki pisarskiej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego przedmiotem jest:Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 do dz. ew. nr 414/2 (ul. Ptasińskiego 15A) w Truskawiu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 z pompownią ścieków w ul. Wrzosowej w Hornówku, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 w ul. Krótkiej w Hornówku, gmina Izabelin. ”. Sygnatura sprawy: JRP/RB/15/2018 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. zamieszcza pismo prostujące oraz poprawioną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Pismo prostujące – pobierz 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

 ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Prymasowskiej i ul. Leśnej Polany  w miejscowości Izabelin, gmina Izabelin.” Sygn. Postępowania: JRP/RB/14/2018

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Usługowy MARTEL s.c., Milęcin 37, 05-840 Brwinów

 

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 95 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożono 2 oferty.

 1. Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
 NR OFERTY Nazwa i adres Kryterium 

 

„Cena oferty” Ilość punktów

kryterium

 

„Gwarancja jakości”

Razem
1 Zakład Usługowy Martel s.c.

 

Milęcin 37

05-840 Brwinów

90,0 5,0 95,0
2 TK Invest Group Sp. z o. o. Sp. k.

 

ul. Młocowska 88

05-831 Rozalin

Oferta odrzucona     

Informacja o wyborze oferty – pobierz

 ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Prymasowskiej i ul. Leśnej Polany  w miejscowości Izabelin, gmina Izabelin”. Sygn. Postępowania: JRP/U/9/2018. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

INSTAL-LUKAS Łukasz Gostomski

Ul. Artyleryjska 11

09-200 Sierpc

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert.

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożono 5 ofert.

Informacja o wyborze oferty w załączniku – pobierz

W dniu 16.11.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 w Izabelinie B (ul. Kordeckiego, Soroki, Charłampa, Anusi, Zagłoby) Gmina Izabelin 

Sygnatura sprawy: JRP/RB/16/2018 

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 18.12.2018  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz 

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Projekt budowlany – pobierz

Tabela zestawienia przykanalików – pobierz 

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

Klucz publiczny (archiwum ZIP) – pobierz

W dniu 09.11.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Prymasowskiej i ul. Leśnej Polany  w miejscowości Izabelin, gmina Izabelin”.

Sygnatura sprawy: JRP/U/9/2018 

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 16.11.2018  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego

Dokumentacja:

Zapytanie ofertowe – pobierz

Załączniki 2, 3 do zapytania ofertowego – wersja edytowalna – pobierz 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

W dniu 08.11.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Prymasowskiej i ul. Leśnej Polany  w miejscowości Izabelin, gmina Izabelin”.

Sygn. postępowania: JRP/RB/14/2018 

Informacja z otwarcia ofert – pobierz

W dniu 05.11.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  Dz 200 do dz. ew. nr 414/2 (ul. Ptasińskiego 15A) w Truskawiu, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 z pompownią ścieków w ul. Wrzosowej w Hornówku, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200 w ul. Krótkiej w Hornówku, gmina Izabelin. 

Sygnatura sprawy: JRP/RB/15/2018 

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 17.12.2018  r. o godzinie 12.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz 

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Załącznik 1b – Warunki techniczne wykonania obiektów technologicznych – pobierz

Projekt budowlany ul. Wrzosowa – pobierz

Projekt budowlany ul. Krótka – pobierz

Projekt budowlany ul. Ptasińskiego 15a – pobierz

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

Klucz publiczny (archiwum ZIP) – pobierz

W dniu 28.09.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Prymasowskiej i ul. Leśnej Polany  w miejscowości Izabelin, gmina Izabelin.

Sygnatura sprawy: JRP/RB/14/2018 

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 08.11.2018  r. o godzinie 14.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz 

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Załącznik 1b – Warunki techniczne wykonania obiektów technologicznych – pobierz

Projekt budowlany – pobierz

Średnice studni – pobierz  

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

 ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Izabelin i Sieraków (ul. Sierakowska, Abrahama) gmina Izabelin – etap I”. Sygn. Postępowania: JRP/RB/10/2018. 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Usługi Transportowe

Edward Antoni Wilczyński

Stara Iwiczna, ul. Kielecka 19a,

05-500 Piaseczno

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 95 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożono 3 oferty.

 1. Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
 NR OFERTY Nazwa i adres Kryterium 

 

„Cena oferty” Ilość punktów

kryterium

 

„Gwarancja jakości”

Razem
1 Sławomir Dymowski IBF
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
48,23 0 48,23
2 Usługi Transportowe

 

Edward Antoni Wilczyński

Stara Iwiczna,

ul. Kielecka 19a

05-500 Piaseczno

90 5 95
3 Zakład Usługowy Martel s.c.

 

Milęcin 37,

05-840 Brwinów

82,75 5 87,75

Informacja o wyborze oferty – pobierz

 ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami i przepompownią ścieków w ul. Sierakowskiej i Abrahama w miejscowości Izabelin i Sieraków, gmina Izabelin – etap I.”. Sygn. Postępowania: JRP/RB/11/2018

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Usługowy MARTEL s.c., Milęcin 37, 05-840 Brwinów

 

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 95 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożono 2 oferty.

 1. Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
 NR OFERTY Nazwa i adres Kryterium 

 

„Cena oferty” Ilość punktów

kryterium

 

„Gwarancja jakości”

Razem
1 Sławomir Dymowski IBF
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
41,32 0 41,32
2 Zakład Usługowy Martel s.c.

 

Milęcin 37

05-840 Brwinów

90 5 95

Informacja o wyborze oferty – pobierz

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

W dniu 04.09.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia w dniu 03.09.2018 r. ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami i przepompownią ścieków w ul. Sierakowskiej i Abrahama w miejscowości Izabelin i Sieraków, gmina Izabelin – etap I”  postępowanie JRP/RB/11/2018

Informacja z otwarcia ofert – pobierz

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT

W dniu 04.09.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia w dniu 03.09.2018 r. ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Izabelin i Sieraków (ul. Sierakowska, Abrahama), gmina Izabelin – etap I” postępowanie JRP/RB/10/2018

Informacja z otwarcia ofert – pobierz

 ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej i ul. Pocztowej,  w miejscowości Laski, gmina Izabelin.”Sygn. postępowania: JRP/RB/7/2018.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Usługowy MARTEL s.c., Milęcin 37, 05-840 Brwinów

 

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 94,77 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożono 5 ofert.

 1. Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
 NR OFERTY Nazwa i adres Kryterium 

 

„Cena oferty” Ilość punktów

kryterium

 

„Gwarancja jakości”

Razem
1 F.U.H „INSTAL-BUD” Szczepan Jan Mielczarczyk, Nowe Wypychy 20, 07-206 Somianka 90 0 90
2 PRIKNAUBER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Warszawska 59 lok 8
05-120 Legionowo
32,35 0 32,35
3 Sławomir Dymowski IBF
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
45,88 0 45,88
4 USŁUGI TRANSPORTOWE
Daniel Mieczysław Dziewulski
ul Stołeczna 126A
05-083 ZABORÓW
69,34 0 69,34
5 Zakład Usługowy MARTEL s.c. Milęcin 37, 05-840 Brwinów 89,77 5 94,77

Informacja o wyborze oferty – pobierz

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami i przepompownią w ul. Olszowej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin.”. Sygn. Postępowania: JRP/RB/8/2018

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 F.U.H „INSTAL-BUD” Szczepan Jan Mielczarczyk, Nowe Wypychy 20, 07-206 Somianka

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 90 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożono 2 oferty.

 1. Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
NR OFERTY  Nazwa i adres Kryterium„Cena oferty” Ilość punktów kryterium

 

„Gwarancja jakości”

 Razem
 

 

1

F.U.H „INSTAL-BUD”Szczepan Jan MielczarczykNowe Wypychy 2007-206 Somianka 90  0 90
 2 Sławomir Dymowski IBF
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
74,30  0  74,30

Informacja o wyborze oferty ul.Olszowa, m.Truskaw – pobierz

W dniu 20.07.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami i przepompownią ścieków w ul. Sierakowskiej i Abrahama w miejscowości Izabelin i Sieraków, gmina Izabelin – etap I”

Sygnatura sprawy: JRP/RB/11/2018 

Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno –ściekowej w aglomeracji Izabelin-Część II”  w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 03.09.2018  r. o godzinie 15.00

Sprostowanie: Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 03.09.2018  r. o godzinie 14.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

sdtk 01 opis Sieraków ks_w pb – pobierz

sdtk 02 Rys.1 Projekt zagospodarowania – pobierz

sdtk 03 Rys.2 Projekt zagospodarowania – pobierz

sdtk 04 Rys.3 Projekt zagospodarowania – pobierz

sdtk 05 Rys.13 Profil kan-graw Si-SR2 – pobierz

sdtk 06 Rys.21 Profil kan-graw P2-SR1 – pobierz

sdtk 07 Rys.22 Profile przyłączy P2-T26 – pobierz

sdtk 08 Rys.23 Profile przyłączy T27-SR1 pobierz

sdtk 09 Rys.24 Profil kan-graw P2-S51 pobierz

sdtk 10 Rys.25 Profile przyłączy P2-S46 – pobierz

sdtk 11 Rys.28 Profil kan-tłocz t5-SR2 pobierz

sdtk 12 Rys.30 Profil kan-tłocz P2-t5 pobierz

sdtk 13 Rys.34 Pompownia P2 pobierz

sdtk 14 Rys.35 Studnia 1200 pobierz

sdtk 15 Rys.36 Studnia 1200 z przepadem pobierz

sdtk 16 Rys.37 Studnia 315 pobierz

sdtk 17 Rys.38 Studnia 600 pobierz

sdtk 18 Rys.39 Studnia 600 z wkładką in situ pobierz

sdtk 19 Sieraków opinia geotechniczna pobierz

sdtk 20 warunki techniczne pobierz

sdtk 21 ZUDP 604.2015 pobierz

W dniu 20.07.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci wodociągowej w m. Izabelin i Sieraków (ul. Sierakowska, Abrahama), gmina Izabelin – etap I”

Sygnatura sprawy: JRP/RB/10/2018 

Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno –ściekowej w aglomeracji Izabelin-Część II”  w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 03.09.2018  r. o godzinie 15.00

Sprostowanie: Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 03.09.2018  r. o godzinie 14.00 – zgodnie z zapisami SIWZ

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Specyfikacja techniczna warunków i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – pobierz

sdtw 01 opis Sieraków ks_w pb – pobierz

sdtw 02 Rys.1 Projekt zagospodarowania – pobierz

sdtw 03 Rys.2 Projekt zagospodarowania – pobierz

sdtw 04 Rys.3 Projekt zagospodarowania – pobierz

sdtw 05 Rys.6 Profil wod W1-W2 – pobierz

sdtw 06 Rys.7 Profile hydrantów THP1 – THP5 – pobierz

sdtw 07 Rys.8 Profil wod W2-45 – pobierz

sdtw 08 Rys.9 Profil wod 45-HP14a – pobierz

sdtw 09 Rys.10 Profile hydrantów W2-THP14 – pobierz

sdtw 10 Rys.11 Profil wod W2-HP18a – pobierz

sdtw 11 Rys.12 Profile hydrantów W2-HP18a – pobierz

sdtw 12 Rys.31 Węzły W1 i W2 – pobierz

sdtw 13 Rys.32 Węzły hydrantowe – pobierz

sdtw 14 Rys.40 Zabezpieczenie – pobierz

sdtw 15 Sieraków opinia geotechniczna – pobierz

sdtw 16 warunki techniczne – pobierz

sdtw 17 ZUDP 604.2015 – pobierz

FE_IS_RGB

W dniu 04.06.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami i przepompownią w ul. Olszowej  w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin.”. Sygn. postępowania: JRP/RB/8/2018 – pobierz informację

FE_IS_RGB

W dniu 01.06.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej i ul. Pocztowej,  w miejscowości Laski, gmina Izabelin.”. Sygn. postępowania: JRP/RB/7/2018 – pobierz informację

FE_IS_RGB

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej i ul. Pocztowej,  w miejscowości Laski, gmina Izabelin.” Sygnatura sprawy: JRP/RB/7/2018  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający publikuje następujący dokument wyjaśniający oraz zmieniający treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ I – pobierz dokument

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ II – pobierz dokument

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ III – pobierz dokument

FE_IS_RGB

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej i ul. Pocztowej,  w miejscowości Laski, gmina Izabelin.” Sygnatura sprawy: JRP/RB/7/2018  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający publikuje następujący dokument wyjaśniający oraz zmieniający treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ – pobierz dokument

FE_IS_RGB

W dniu 30.04.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami i przepompownią w ul. Olszowej  w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin”.

Sygnatura sprawy: JRP/RB/8/2018 

Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 04.06.2018  r. o g.14.00

Dokumentacja przetargowa:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja techniczna:

Załącznik 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Załącznik 1b – Warunki techniczne wykonania obiektów technologicznych eksploatowanych – pobierz

Projekt budowa siec kanalizacji sanitarnej w Gminie Izabelin opis rzuty – pobierz

Projekt budowa siec kanalizacji sanitarnej w Gminie Izabelin profile – pobierz

Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Olszowej w Truskawiu – pobierz

FE_IS_RGB

W dniu 25.04.2018r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o. o.   przekazuje informacje w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Olszowej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin.”  – pobierz dokument

FE_IS_RGB

W dniu 20.04.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej i ul. Pocztowej, w miejscowości Laski, gmina Izabelin”

Sygnatura sprawy: JRP/RB/7/2018
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 01.06.2018  r. o g.14.00

Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

 

Dokumentacja projektowa:

Załącznik nr 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Załącznik nr 1b  – Aktualizacja przyłączy w Laskach gmina Izabelin wersja tabelaryczna – pobierz

Załącznik nr 1c – Aktualizacja przyłączy w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej w Laskach, gmina Izabelin – wersja graficzna – pobierz

Załącznik nr 1d – Aktualizacja przyłączy w ul. Pocztowej w Laskach, gmina Izabelin – wersja graficzna – pobierz

Załącznik nr 1e – Decyzja wydana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Młodzieżowa, Trzech Sosen, Ogrodowa, Pogodna – opis – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Młodzieżowa, Trzech Sosen, Ogrodowa, Pogodna – rys. 1 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Młodzieżowa, Trzech Sosen, Ogrodowa, Pogodna – rys. 2 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Młodzieżowa, Trzech Sosen, Ogrodowa, Pogodna – rys. 3 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Młodzieżowa, Trzech Sosen, Ogrodowa, Pogodna – rys. 4 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Młodzieżowa, Trzech Sosen, Ogrodowa, Pogodna – rys. 5 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pocztowa – opis – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pocztowa – rys. 1 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pocztowa – rys. 2 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pocztowa – rys. 3 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pocztowa – rys. 4 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pocztowa – rys. 5 – pobierz

FE_IS_RGB

Dnia 18.04.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” ogłosiło unieważnienie postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Olszowej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin”. Sygn. postępowania: JRP/RB/3/2018 – pobierz dokument

FE_IS_RGB

Uprzejmie informujemy, że w Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o. dokonano oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Modernizacja oczyszczalni ścieków Mokre Łąki – zwiększenie efektywności: Dostawa i montaż dwóch fabrycznie nowych mechanicznych krat schodkowych”. Sygn. postępowania: JRP/D/1/2018 dla Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o.

Informujemy, że za najkorzystniejszą uznano ofertę Firmy MEWA-POL Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku.

Zawiadomienie – pobierz

FE_IS_RGB

W dniu 16.03.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Olszowej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin”. Sygn. postępowania: JRP/RB/3/2018 – pobierz informację

FE_IS_RGB

W dniu 05.03.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Modernizacja oczyszczalni ścieków Mokre Łąki – zwiększenie efektywności: Dostawa i montaż dwóch fabrycznie nowych mechanicznych krat schodkowych”. Sygn. postępowania: JRP/D/1/2018 – pobierz informację

FE_IS_RGB

W dniu 15.02.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fabrycznie nowego z 2017 lub 2018 roku samochodu specjalistycznego (ssąco-płuczący) typu kombi wraz z zabudową. Sygn. postępowania: JRP/D/10/2017.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o., ul. Posłowicka 215, 25-145 Kielce

Ww. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 85 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz

FE_IS_RGB

W dniu 07.02.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Dostawa fabrycznie nowego z 2017 lub 2018 roku samochodu specjalistycznego (ssąco-płuczący) typu kombi wraz z zabudową. Sygn. postępowania: JRP/D/10/2017 – pobierz informację

FE_IS_RGB

W dniu 06.02.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.  informuje, że zamieszczono sprostowanie do przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Olszowej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin”

Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 15.03.2018  r. o g.14.00

Sprostowanie nr 1 DUUE z dnia 06.02.2018 – pobierz

FE_IS_RGB

W dniu 01.02.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Olszowej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin”
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 12.03.2018  r. o g.14.00

Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

STWIORB – pobierz

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz 

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Dokumentacja projektowa:

„Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Olszowej w Truskawiu, Gm. Izabelin” – pobierz

Cz1 „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami wraz z przykanalikami w gminie Izabelin” – pobierz

Cz2 „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami wraz z przykanalikami w gminie Izabelin” – pobierz

Warunki odtworzenia nawierzchni drogowej – pobierz

Zarządzenie i warunki techniczne wykonania Pompowni – pobierz

FE_IS_RGB

W dniu 24.01.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Modernizacja oczyszczalni ścieków Mokre Łąki – zwiększenie efektywności: Dostawa i montaż dwóch fabrycznie nowych mechanicznych krat schodkowych”
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 05.03.2018  r. o g.14.00

Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz 

Załączniki 1,3,4,5,6 – wersja edytowalna – pobierz

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Załącznik 7 – wersja edytowalna – pobierz

FE_IS_RGB

W dniu 03.01.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa fabrycznie nowego z 2017 lub 2018 roku samochodu specjalistycznego (ssąco-płuczący) typu kombi wraz z zabudową”
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 07.02.2018  r. o g.14.00

Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz

Załączniki 1,3,4,5,6 – wersja edytowalna – pobierz

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

Załącznik 7 – wersja edytowalna – pobierz

W dniu 21.12.2017 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych tlenowo komunalnych osadów ściekowych, mechanicznie odwodnionych z Oczyszczalni Ścieków w Truskawiu w ilości 1960 Mg rocznie przez okres 3 lat.” – sygn. postępowania GPWIK/WK/U/15/12/2017 – pobierz informację

W dniu 19.12.2017 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych tlenowo komunalnych osadów ściekowych, mechanicznie odwodnionych z Oczyszczalni Ścieków w Truskawiu w ilości 1960 Mg rocznie przez okres 3 lat” – pobierz informację

W dniu 05.12.2017 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych tlenowo komunalnych osadów ściekowych, mechanicznie odwodnionych z oczyszczalni ścieków w Truskawiu w ilości 1960 Mg rocznie przez okres 3 lat”

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 19.12.2017  r. o g.12:00

Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załączniki 1, 2, 3 – wersja edytowalna – pobierz

FE_IS_RGB

Dnia 01.12.2017 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” ogłosiło unieważnienie postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego z 2017 lub 2018 roku samochodu specjalistycznego (ssąco-płuczący) typu kombi wraz z zabudową” – pobierz dokument

FE_IS_RGB

Dnia 20.11.2017 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawa fabrycznie nowego z 2017 lub 2018 roku samochodu specjalistycznego (ssąco-płuczący) typu kombi wraz z zabudową” – pobierz dokument


FE_IS_RGB

W dniu 16.11.2017 r.Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawę fabrycznie nowego z 2017 lub 2018 roku samochodu specjalistycznego (ssąso-płuczącego) typu kombi wraz z zabudową”  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający publikuje następujący dokumenty wyjaśniający oraz zmieniający treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ – pobierz dokument

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 20.11.2017 r. o g.14.00


W dniu 19.10.2017 r.Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Dostawę fabrycznie nowego z 2017 lub 2018 roku samochodu specjalistycznego (ssąso-płuczącego) typu kombi wraz z zabudową”  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

 
 
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający publikuje następujący dokumenty wyjaśniający oraz zmieniający treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
 
 
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ – pobierz dokument
 Sprostowanie nr 2 DUUE z dnia 19.10.2017 – pobierz
Sprostowanie nr 3 DUUE z dnia 19.10.2017 – pobierz
 
Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 20.11.2017 r. o g.14.00
 
 

W dniu 20.09.2017 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa fabrycznie nowego z 2017 lub 2018 roku samochodu specjalistycznego (ssąco-płuczący) typu kombi wraz z zabudową”
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.02.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 30.10.2017  r. o g.15.00

Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz oraz Sprostowanie do ogłoszeniapobierz

Załączniki 1,3,4,5,6 – wersja edytowalna – pobierz

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

FE_IS_RGB

W dniu 11 sierpnia 2017 r Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Usługowy MARTEL-BIS ul. Cicha 6, 05-840 Brwinów

Ww. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną cenę 70 110,00 zł brutto . Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  – pobierz


W dniu 21 lipca 2017 Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej w ulicy Zielonej w miejscowości Hornówek” – pobierz informację 


W dniu 05.07.2017 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zielonej w miejscowości Hornówek”
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.02.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 21.07.2017 r. o g.14.00

Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
SIWZ wzór umowy – pobierz
STWIORB – pobierz
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych – pobierz
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności – pobierz
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – pobierz
Dokumentacja projektowa:
Projekt budowlany wodociąg ul. Zielona – pobierz
Projekt budowlany errata wodociąg ul. Zielona – pobierz
Decyzja o pozwoleniu na budowę – pobierz
Warunki odtworzenia nawierzchni drogowej – pobierz

FE_IS_RGB

W dniu 11 sierpnia 2017 r Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Usługowy MARTEL-BIS ul. Cicha 6, 05-840 Brwinów

Ww. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną cenę 70 110,00 zł brutto . Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  – pobierz


W dniu 21 lipca 2017 Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej w ulicy Zielonej w miejscowości Hornówek” – pobierz informację 


W dniu 05.07.2017 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zielonej w miejscowości Hornówek”
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.02.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 21.07.2017 r. o g.14.00

Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
SIWZ wzór umowy – pobierz
STWIORB – pobierz
Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych – pobierz
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności – pobierz
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – pobierz
Dokumentacja projektowa:
Projekt budowlany wodociąg ul. Zielona – pobierz
Projekt budowlany errata wodociąg ul. Zielona – pobierz
Decyzja o pozwoleniu na budowę – pobierz
Warunki odtworzenia nawierzchni drogowej – pobierz

FE_IS_RGB

W dniu 11.07.2017 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: F. U. H „INSTAL- BUD” Szczepan Jan Mielczarczyk, ul. Ejtnera 13, 05-230 Kobyłka

Ww. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną cenę 3 292 341,00 zł brutto . Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz


Dnia 05 czerwca 2017 r Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek” – pobierz informację 
 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek”  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający publikuje następujące dokumenty wyjaśniające treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzupełniające dokumentacji przetargu:
 
18.05.2017 – III Wyjaśnienia treści SIWZ – pobierz
18.05.2017 – Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności – zmiana ogłoszenia – pobierz
18.05.2017 – Ogłoszenie o zmianie SIMAP – pobierz
 
Dokumentacja uzupełniająca:
Specyfikacja Techniczna Warunków I Odbioru Robót Budowlanych – pobierz
Urząd Gminy – odtworzenia nawierzchni – pobierz
Zarządzenie i warunki techniczne wykonania Pompowni – pobierz
ZDP – odtworzenie nawierzchni – pobierz
ZDP – sytuacja Fedorowicza – pobierz
 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek”  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.
 
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  publikuje następujący dokument wyjaśniający treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

08.05.2017 – II Wyjaśnienia treści SIWZ – pobierz

28.04.2017 – I Wyjaśnienia treści SIWZ – pobierz


Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek”

 
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin”  nr POIS.02.02.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności. 
 
Dokumentacja przetargowa:
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności – pobierz
Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Druk Zamówienia – wersja edytowalna – pobierz
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – pobierz
 
 Dokumentacja projektowa:
Opis projektu – Hornówek wraz z korektą – pobierz
Mapy – pobierz
Profile – część 1 – pobierz
Profile – część 2 – pobierz
Profile – część 3 – pobierz
Zestawienie studni – pobierz
 
FE_IS_RGB
Dnia 07 kwietnia 2017 r Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw – sygn. postępowania JRP/RB/1/2017  – pobierz zawiadomienie 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw” – pobierz informacje


Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw – sygn. postępowania JRP/RB/1/2017  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

 
 
 
 
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  publikuje następujące dokumenty wyjaśniające i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 
1. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ  – pobierz
2. Ogłoszenie o zmianie – SIMAP – pobierz
3. Ogłoszenie o zmianie – Baza konkurencyjności – pobierz
 

 
 
 
 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Truskawiu w ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw”

 
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin”  nr POIS.02.02.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności. 
 
Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 21.01.2016 – pobierz
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności 21.01.2016 – pobierz
Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Druk Zamówienia – pobierz
Część III SIWZ – Specyfikacja Techniczna Warunków I Odbioru Robót Budowlanych  – pobierz
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – pobierz
 
Dokumentacja projektowa:
1. Projekt budowy sieci wodociągowej w ul. Północnej, Żurawiej, Bocianiej w Truskawiu
część 1 – pobierz
część 2 –pobierz
2. Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 w drodze bocznej od ul. Północnej w Truskawiu – pobierz
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami – ul. Północna, Żurawia, Bociania w Truskawiu:
Profile – pobierz
Przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni kanalizacyjnej P.T 3.1 – pobierz
Przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni kanalizacyjnej P.T 3.2  – pobierz
Przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni kanalizacyjnej P.T 10.1 – pobierz
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z sytuacjami – pobierz
Errata do projektu – pobierz
Postanowienie Nr 1553_P_16 dotyczące decyzji Nr 1622_2016 – pobierz
Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót – kanalizacja ul. Północna – pobierz
Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót – wodociąg ul. Północna – pobierz

FE_IS_RGB

Dnia 05 czerwca 2017 r Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek” – pobierz informację 
 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek”  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający publikuje następujące dokumenty wyjaśniające treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzupełniające dokumentacji przetargu:
 
18.05.2017 – III Wyjaśnienia treści SIWZ – pobierz
18.05.2017 – Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności – zmiana ogłoszenia – pobierz
18.05.2017 – Ogłoszenie o zmianie SIMAP – pobierz
 
Dokumentacja uzupełniająca:
Specyfikacja Techniczna Warunków I Odbioru Robót Budowlanych – pobierz
Urząd Gminy – odtworzenia nawierzchni – pobierz
Zarządzenie i warunki techniczne wykonania Pompowni – pobierz
ZDP – odtworzenie nawierzchni – pobierz
ZDP – sytuacja Fedorowicza – pobierz
 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek”  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.
 
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  publikuje następujący dokument wyjaśniający treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

08.05.2017 – II Wyjaśnienia treści SIWZ – pobierz

28.04.2017 – I Wyjaśnienia treści SIWZ – pobierz


Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek”

 
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin”  nr POIS.02.02.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności. 
 
Dokumentacja przetargowa:
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności – pobierz
Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Druk Zamówienia – wersja edytowalna – pobierz
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – pobierz
 
 Dokumentacja projektowa:
Opis projektu – Hornówek wraz z korektą – pobierz
Mapy – pobierz
Profile – część 1 – pobierz
Profile – część 2 – pobierz
Profile – część 3 – pobierz
Zestawienie studni – pobierz
 
FE_IS_RGB
Dnia 07 kwietnia 2017 r Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw – sygn. postępowania JRP/RB/1/2017  – pobierz zawiadomienie 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw” – pobierz informacje


Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw – sygn. postępowania JRP/RB/1/2017  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

 
 
 
 
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  publikuje następujące dokumenty wyjaśniające i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 
1. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ  – pobierz
2. Ogłoszenie o zmianie – SIMAP – pobierz
3. Ogłoszenie o zmianie – Baza konkurencyjności – pobierz
 

 
 
 
 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Truskawiu w ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw”

 
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin”  nr POIS.02.02.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności. 
 
Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 21.01.2016 – pobierz
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności 21.01.2016 – pobierz
Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Druk Zamówienia – pobierz
Część III SIWZ – Specyfikacja Techniczna Warunków I Odbioru Robót Budowlanych  – pobierz
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – pobierz
 
Dokumentacja projektowa:
1. Projekt budowy sieci wodociągowej w ul. Północnej, Żurawiej, Bocianiej w Truskawiu
część 1 – pobierz
część 2 –pobierz
2. Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 w drodze bocznej od ul. Północnej w Truskawiu – pobierz
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami – ul. Północna, Żurawia, Bociania w Truskawiu:
Profile – pobierz
Przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni kanalizacyjnej P.T 3.1 – pobierz
Przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni kanalizacyjnej P.T 3.2  – pobierz
Przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni kanalizacyjnej P.T 10.1 – pobierz
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z sytuacjami – pobierz
Errata do projektu – pobierz
Postanowienie Nr 1553_P_16 dotyczące decyzji Nr 1622_2016 – pobierz
Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót – kanalizacja ul. Północna – pobierz
Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót – wodociąg ul. Północna – pobierz

FE_IS_RGB

Dnia 05 czerwca 2017 r Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek” – pobierz informację 
 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek”  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający publikuje następujące dokumenty wyjaśniające treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzupełniające dokumentacji przetargu:
 
18.05.2017 – III Wyjaśnienia treści SIWZ – pobierz
18.05.2017 – Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności – zmiana ogłoszenia – pobierz
18.05.2017 – Ogłoszenie o zmianie SIMAP – pobierz
 
Dokumentacja uzupełniająca:
Specyfikacja Techniczna Warunków I Odbioru Robót Budowlanych – pobierz
Urząd Gminy – odtworzenia nawierzchni – pobierz
Zarządzenie i warunki techniczne wykonania Pompowni – pobierz
ZDP – odtworzenie nawierzchni – pobierz
ZDP – sytuacja Fedorowicza – pobierz
 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek”  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.
 
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  publikuje następujący dokument wyjaśniający treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

08.05.2017 – II Wyjaśnienia treści SIWZ – pobierz

28.04.2017 – I Wyjaśnienia treści SIWZ – pobierz


Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek”

 
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin”  nr POIS.02.02.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności. 
 
Dokumentacja przetargowa:
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności – pobierz
Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Druk Zamówienia – wersja edytowalna – pobierz
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – pobierz
 
 Dokumentacja projektowa:
Opis projektu – Hornówek wraz z korektą – pobierz
Mapy – pobierz
Profile – część 1 – pobierz
Profile – część 2 – pobierz
Profile – część 3 – pobierz
Zestawienie studni – pobierz
 
FE_IS_RGB
Dnia 07 kwietnia 2017 r Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw – sygn. postępowania JRP/RB/1/2017  – pobierz zawiadomienie 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw” – pobierz informacje


Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw – sygn. postępowania JRP/RB/1/2017  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

 
 
 
 
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  publikuje następujące dokumenty wyjaśniające i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 
1. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ  – pobierz
2. Ogłoszenie o zmianie – SIMAP – pobierz
3. Ogłoszenie o zmianie – Baza konkurencyjności – pobierz
 

 
 
 
 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Truskawiu w ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw”

 
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin”  nr POIS.02.02.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności. 
 
Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 21.01.2016 – pobierz
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności 21.01.2016 – pobierz
Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Druk Zamówienia – pobierz
Część III SIWZ – Specyfikacja Techniczna Warunków I Odbioru Robót Budowlanych  – pobierz
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – pobierz
 
Dokumentacja projektowa:
1. Projekt budowy sieci wodociągowej w ul. Północnej, Żurawiej, Bocianiej w Truskawiu
część 1 – pobierz
część 2 –pobierz
2. Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 w drodze bocznej od ul. Północnej w Truskawiu – pobierz
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami – ul. Północna, Żurawia, Bociania w Truskawiu:
Profile – pobierz
Przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni kanalizacyjnej P.T 3.1 – pobierz
Przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni kanalizacyjnej P.T 3.2  – pobierz
Przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni kanalizacyjnej P.T 10.1 – pobierz
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z sytuacjami – pobierz
Errata do projektu – pobierz
Postanowienie Nr 1553_P_16 dotyczące decyzji Nr 1622_2016 – pobierz
Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót – kanalizacja ul. Północna – pobierz
Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót – wodociąg ul. Północna – pobierz

FE_IS_RGB

Dnia 05 czerwca 2017 r Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek” – pobierz informację 
 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek”  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający publikuje następujące dokumenty wyjaśniające treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzupełniające dokumentacji przetargu:
 
18.05.2017 – III Wyjaśnienia treści SIWZ – pobierz
18.05.2017 – Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności – zmiana ogłoszenia – pobierz
18.05.2017 – Ogłoszenie o zmianie SIMAP – pobierz
 
Dokumentacja uzupełniająca:
Specyfikacja Techniczna Warunków I Odbioru Robót Budowlanych – pobierz
Urząd Gminy – odtworzenia nawierzchni – pobierz
Zarządzenie i warunki techniczne wykonania Pompowni – pobierz
ZDP – odtworzenie nawierzchni – pobierz
ZDP – sytuacja Fedorowicza – pobierz
 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek”  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.
 
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  publikuje następujący dokument wyjaśniający treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

08.05.2017 – II Wyjaśnienia treści SIWZ – pobierz

28.04.2017 – I Wyjaśnienia treści SIWZ – pobierz


Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek”

 
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin”  nr POIS.02.02.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności. 
 
Dokumentacja przetargowa:
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności – pobierz
Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Druk Zamówienia – wersja edytowalna – pobierz
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – pobierz
 
 Dokumentacja projektowa:
Opis projektu – Hornówek wraz z korektą – pobierz
Mapy – pobierz
Profile – część 1 – pobierz
Profile – część 2 – pobierz
Profile – część 3 – pobierz
Zestawienie studni – pobierz
 
FE_IS_RGB
Dnia 07 kwietnia 2017 r Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw – sygn. postępowania JRP/RB/1/2017  – pobierz zawiadomienie 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, przekazuje informacje podane podczas otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw” – pobierz informacje


Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw – sygn. postępowania JRP/RB/1/2017  – wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

 
 
 
 
W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  publikuje następujące dokumenty wyjaśniające i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 
1. Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ  – pobierz
2. Ogłoszenie o zmianie – SIMAP – pobierz
3. Ogłoszenie o zmianie – Baza konkurencyjności – pobierz
 

 
 
 
 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Truskawiu w ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw”

 
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin”  nr POIS.02.02.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności. 
 
Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 21.01.2016 – pobierz
Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności 21.01.2016 – pobierz
Załącznik nr 2 – Jednolity Europejski Druk Zamówienia – pobierz
Część III SIWZ – Specyfikacja Techniczna Warunków I Odbioru Robót Budowlanych  – pobierz
Załączniki do SIWZ – wersja edytowalna – pobierz
 
Dokumentacja projektowa:
1. Projekt budowy sieci wodociągowej w ul. Północnej, Żurawiej, Bocianiej w Truskawiu
część 1 – pobierz
część 2 –pobierz
2. Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej Dn200 w drodze bocznej od ul. Północnej w Truskawiu – pobierz
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami – ul. Północna, Żurawia, Bociania w Truskawiu:
Profile – pobierz
Przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni kanalizacyjnej P.T 3.1 – pobierz
Przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni kanalizacyjnej P.T 3.2  – pobierz
Przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni kanalizacyjnej P.T 10.1 – pobierz
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej z sytuacjami – pobierz
Errata do projektu – pobierz
Postanowienie Nr 1553_P_16 dotyczące decyzji Nr 1622_2016 – pobierz
Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót – kanalizacja ul. Północna – pobierz
Zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót – wodociąg ul. Północna – pobierz

 

 

Zapytanie ofertowe na:  „Dostawę soli drogowej” – nr sprawy: GPWiK/DK/D/1/2022

 

Termin składania ofert upływa w dniu 22.09.2022 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

 

1 zapytanie ofertowe – dostawa soli drogowej (w wersji .pdf)

2 Fomularz Ofertowy (w wersji .docx)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


Zapytanie ofertowe na:  „Dostawę odzieży i obuwia roboczego” – nr sprawy: GPWiK/M/D/1/2022

 

Termin składania ofert upływa w dniu 08.09.2022 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

 

1 zapytanie ofertowe – dostawa odzieży i obuwia roboczego (w wersji .pdf)

2 Fomularz Ofertowy (w wersji .docx)

2 Katalog Elektroniczny cz.1 odzież szyta (w wersji .xlsx)

2 Katalog Elektroniczny cz.2 odzież i obuwie gotowe (w wersji .xlsx)

 

Wybór najkorzystniejszej oferty dla części nr 1 – Pakiet I: Odzież szyta robocza

 


Zapytanie ofertowe na:  „Dostawę pomp zatapialnych wraz z montażem” – nr sprawy: GPWiK/DTO/D/2/2022

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16.08.2022 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

 

1 zapytanie ofertowe – pompy DTO/D/2/2022 (w wersji .docx)

1 zał. nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (w wersji .docx)

1 zał. nr 2 – Formularz Ofertowy (w wersji .docx)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Zapytanie ofertowe na:  „Zapytanie ofertowe o zawarcie umowy ramowej na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych, w tym armatury wodociągowej i kanalizacyjnej” – nr sprawy: GPWiK/DES/D/1/2022

 

Termin składania ofert upływa w dniu 30.06.2022 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

 

1_zapytanie_ofertowe_-_materiały_DES_D_1_22 (w wersji .pdf)

2_formularz_ofertowy.xlsx (w wersji .xlsx)

3_katalog_elektroniczny_czesc_1 (w wersji .xlsx)

4_katalog_elektroniczny_czesc_2 (w wersji .xlsx)

5_wzor_umowy (w wersji .pdf)

6_planowane_pierwsze_zamowienie_czastkowe (w wersji .pdf)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Zapytanie ofertowe na:  „Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze bocznej (dz. 494/4) od ul. Północnej w Truskawiu, Gmina Izabelin” – nr sprawy: GPWiK/DES/RB/1/2022

 

Termin składania ofert upływa w dniu 13.06.2022 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

 

2_zapytanie_ofertowe_siec_kan._Truskaw_poz._35_WPI (w wersji .pdf)

3_formularz_ofertowy_siec_kan._Truskaw_poz._35_WPI (w wersji .docx)

4_wzor_umowy_siec_kan._Truskaw_poz._35_WPI (w wersji .pdf)

Projekt_Budowlany (w wersji .pdf)

STWiORB (w wersji .pdf)

Decyzja_246.2020_pozwolenie_na_budowe (w wersji .pdf)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Zapytanie ofertowe na:  „Dostawa, montaż oraz rozruch technologiczny kompletnej instalacji do mechanicznego odwadniania osadów ściekowych po tlenowej komorze stabilizacji, powstających na oczyszczalni ścieków należącej do GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o.” – nr sprawy: GPWiK/JRP/D/1/2022

 

Termin składania ofert upływa w dniu 14.04.2022 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

 

Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

Zapytanie ofertowe zalacznik nr 1 OPZ (w wersji .pdf)

Zapytanie ofertowe zalacznik nr 2 Koncepcja (w wersji .pdf)

Zapytanie ofertowe zalacznik nr 3 Oferta Wykonawcy (w wersji .docx)

Zapytanie ofertowe zalacznik nr 4 Wzor umowy (w wersji .pdf)

Ogłoszenie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności (w wersji .pdf)

 

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego nr 2

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Zapytanie ofertowe na: „Sukcesywna dostawa chemii procesowej” – nr sprawy: GPWiK/DTO/D/1/2022

 

Termin składania ofert upływa w dniu 15.03.2022 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

 

Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

Formularz ofertowy (w wersji edytowalnej .docx)

Wzór umowy (w wersji .pdf)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 


Zapytanie ofertowe na: „Świadczenie usługi wywozu i zagospodarowania odpadów o kodach: 19 08 01 (skratki), 19 08 02 (zawartość piaskowników) oraz 20 03 06 (odpady ze studzienek kanalizacyjnych); powstających podczas mechanicznego oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych na oczyszczalni ścieków w Truskawiu, a także wskutek czyszczenia studzienek kanalizacyjnych specjalistycznym samochodem metodą WUKO.” – nr sprawy: GPWiK/DTO/U/1/2022

 

Termin składania ofert upływa w dniu 21.02.2022 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

 

Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

Formularz ofertowy (w wersji edytowalnej .docx)

Wzór umowy (w wersji .pdf)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Zapytanie ofertowe na: „Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika” – nr sprawy: GPWiK/Z/D/1/2022

Termin składania ofert upływa w dniu 11.02.2022 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

 

WYJAŚNIENIE ZMIANY ZAPYTANIA OFERTOWEGO (.pdf)

 

Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

Formularz ofertowy (w wersji edytowalnej .docx)

Wzór umowy (w wersji .pdf)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


ROK 2021

Zapytanie ofertowe na: „Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych, w tym armatury wodociągowej i kanalizacyjnej” – nr sprawy: GPWIK/M/D/2/2021

Termin składania ofert upływa w dniu 20.12.2021 r. o godzinie 10.00,
adres składania ofert: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

 

Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

Formularz ofertowy (w wersji edytowalnej .xlsx)

Wzór umowy (w wersji .pdf)

 


Zapytanie ofertowe na: „Świadczenie usługi zagospodarowanie odpadów o kodach 20 02 01, 20 03 01” – nr sprawy: GPWIK/DK/U/1/2021

Termin składania ofert upływa w dniu 09.12.2021 r. o godzinie 10.00

 

Zapytanie ofertowe (w wersji .pdf)

Zapytanie ofertowe załącznik nr 1 (w wersji edytowalnej .docx)

Zapytanie ofertowe załącznik nr 1 (w wersji .pdf)

Zapytanie ofertowe załącznik nr 2 (w wersji .pdf)

 


Zapytanie ofertowe na: „Modernizacja systemu sterowania i opomiarowania Oczyszczalni Ścieków Mokre Łąki” – nr sprawy: JRP/U/4/2021

Termin składania ofert upływa w dniu 21.10.2021 r. o godzinie 10.00

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Formularz ofertowy w wersji pdf

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do PFU

Załącznik nr 2 do PFU

Załącznik nr 3 do PFU

Załacznik nr 4 do PFU

Załacznik nr 5 do PFU

Projekt umowy

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Zapytanie ofertowe: „Modernizacja istniejącego systemu napowietrzania znajdującego się w reaktorze biologicznym – obiekt 5a Oczyszczalni Ścieków „Mokre Łąki”, gmina Izabelin” – nr sprawy: GPWIK/WK/D/3/2021

Termin składania ofert upływa w dniu 16.09.2021 r. o godzinie 12:00

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 – formularz ofertowy
Załącznik 1 – formularz ofertowy w wersji edytowalnej
Załącznik 2 – wzór umowy

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Zapytanie ofertowe: Sukcesywna dostawa i regeneracja wodomierzy wraz z materiałami instalacyjnymi oraz osprzętem do wykonywania odczytów zdalnych dla Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o. – nr sprawy: GPWIK/BOK/D/1/2021

Termin składania ofert upływa w dniu 31.08.2021 r. o godzinie 10:00

 

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę materiałów instalacyjnych – nr sprawy: GPWIK/M/D/1/2021

Termin składania ofert upływa w dniu 22.02.2021 r. o godzinie 12:00

 

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczone w dniu 26.02.2021 r.

 


Zapytanie ofertowe na Serwis urządzeń firmy HACH LANGE zainstalowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków „Mokre Łąki” w Truskawiu wraz z dostawą odczynników – nr sprawy: GPWIK/WK/U/2/2021

Termin składania ofert upływa w dniu 26.01.2021 r. o godzinie 10:00

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
Informacja o wyborze oferty

 


Zapytanie ofertowe na Sukcesywną dostawę oleju napędowego do zbiornika – nr sprawy: GPWIK/Z/D/1/2021

Termin składania ofert upływa w dniu 25.01.2020 r. o godzinie 10:00

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę chemii procesowej – nr sprawy: GPWIK/WK/D/1/2021

Termin składania ofert upływa w dniu 22.01.2021 r. o godzinie 10:00

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi wywozu i zagospodarowania odpadów o kodach: 19.08.01 (skratki) i 19.08.02 (zawartość piaskowników) powstających podczas mechanicznego oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych na oczyszczalni ścieków w Truskawiu – nr sprawy: GPWIK/WK/U/1/2021

Termin składania ofert upływa w dniu 22.01.2021 r. o godzinie 10:00

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

—————————————————————————————————————-

Zapytanie ofertowe na: Opracowanie i wdrożenie systemu klasy GIS do zarządzania majątkiem sieciowym w GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.” – nr sprawy: JRP/U/11/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 15.01.2021 r. o godzinie 10:00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Załącznik nr 5 do umowy
Przedłużenie terminu składania ofert

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego
Regulamin udzielania zamówień publicznych
Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego zamieszczone w dniu 13.01.2021 r.
Zmieniony formularz oferty w wersji edytowalnej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona w dniu 12.02.2021 r.

—————————————————————————————————————-

Zapytanie ofertowe na Świadczenie usługi zagospodarowanie odpadów o kodach 20 03 01, 20 02 01 – nr sprawy: GPWIK/DK/U/1/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 23.12.2020 r. o godzinie 09:00

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

—————————————————————————————————————-

Zapytanie ofertowe na Świadczenie usługi załadunku, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych tlenowo komunalnych osadów ściekowych, mechanicznie odwodnionych z oczyszczalni ścieków w Truskawiu – nr sprawy: GPWIK/WK/U/2/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 23.12.2020 r. o godzinie 10:00

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego
Informacja o wyborze oferty zamieszczona w dniu 31.12.2020 r.

—————————————————————————————————————-

Zapytanie ofertowe na: Dostawa wraz z montażem kraty koszowej – nr sprawy: JRP/D/2/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 22.12.2020 r. o godzinie 12:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego w wersji edytowalnej

Informacja o wyborze oferty zamieszczona w dniu 23.12.2020

—————————————————————————————————————-

Zapytanie ofertowe na Świadczenie usługi załadunku, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych tlenowo komunalnych osadów ściekowych, mechanicznie odwodnionych z oczyszczalni ścieków w Truskawiu – nr sprawy: GPWIK/WK/U/1/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 14.12.2020 r. o godzinie 13:00

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Unieważnienie zapytania ofertowego zamieszczona w dniu 15.12.2020 r.

—————————————————————————————————————-

Zapytanie ofertowe na Dostawę koparko-ładowarki JCB 3CX Turbo AEC – nr sprawy: GPWIK/WK/D/8/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 17.12.2020 r. o godzinie 11:00

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dnia 11.12.2020 r.
Zmieniony formularz ofertowy w wersji edytowalnej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

—————————————————————————————————————-

Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sierakowskiej i ul. Abrahama w Sierakowie– etap II” – nr sprawy: JRP/U/10/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 18.11.2020 r. o godzinie 09:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego w wersji edytowalnej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

—————————————————————————————————————-

Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kwitnącej, ul. Jaśminowej, ul. Konwaliowej w Mościskach, gmina Izabelin” – nr sprawy: JRP/U/8/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 22.09.2020 r. o godzinie 09:00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

—————————————————————————————————————-

Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Jana Kazimierza, Charłampa, Sienkiewicza w Izabelinie B, gmina Izabelin – nr sprawy: JRP/U/6/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 10.07.2020 r. o godzinie 14:00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

—————————————————————————————————————-

Zapytanie ofertowe na: Dostawę samochodu dostawczego typu furgon (blaszak) w formie leasingu operacyjnego – nr sprawy: GPWIK/WK/D/5/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 30.06.2020 r. o godzinie 14:00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Informacja o wyborze oferty


Zapytanie ofertowe na: Dostawa samochodu dostawczego IVECO Daily typu wywrotka w formie leasingu operacyjnego – nr sprawy: GPWIK/DK/D/1/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 25.05.2020 r. o godzinie 14:00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dnia 21.05.2020 r.

Zmieniony formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dnia 22.05.2020 r.

Informacja o unieważnieniu

Zapytanie ofertowe na: Dostawę samochodu dostawczego typu furgon (blaszak) w formie leasingu operacyjnego – nr sprawy: GPWIK/WK/D/4/2020

Termin składania ofert upływa w dniu 25.05.2020 r. o godzinie 14:00

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego z dnia 22.05.2020 r.
Unieważnienie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na: Dostawę kraty koszowej wraz z montażem – nr sprawy: JRP/D/1/2020.

Termin składania ofert upływa w dniu 18.05.2020 r. o godzinie 14:00

Zapytanie ofertowe

Fomularz ofertowy w wersji edytowalnej

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapyhtanie ofertowe na: Dostawę samochodu dostawczego typu furgon (blaszak) w formie leasingu operacyjnego – nr sprawy: GPWIK/WK/D/3/2020

Dokumentacja związana z zamówieniem:

Zapytanie ofertowe (plik .pdf 4,7MB)

Formularz ofertowy – wersja edytowalna (plik .docx 31 kB)

Unieważnienie zapytania ofertowego – 12.05.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 06.08.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem była: „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kwitnącej , w Mościskach.” Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

ZAKŁAD USŁUGOWY „MARTEL“ s.c. , Milęcin 37; 05 – 840 Brwinów

 

Oferta spełnia wymagania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożono 5 ofert. Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

NR OFERTY Nazwa i adres Kryterium „Cena oferty” Kryterium „Waga podana w punktach
1. ZAKŁAD USŁUGOWY „MARTEL“ s.c. , Milęcin 37; 05 – 840 Brwinów 19 000,00 zł netto,    23 370,00 zł brutto  100
 2. TEKS Paweł Sakowski, Ul. Wojska Polskiego 60 m.1105 – 800 Pruszków 23 000,00 zł netto,   28 290,00 zł brutto 82,61
 3. BUD – SAN Jacek Kryczka
ul. Warszawska 556; 05 – 082 Stare Babice
22 000,00 zł netto,   27 060,00 zł brutto 86,36
4. ENERGO – WAC Wacław Bąk
Czernidłow 28; 05 – 520 Konstancin – Jeziorna
62 190,00 zł netto, 76 493,70 zł brutto 30,55
5. Usługi Transportowe Edward Antoni Wilczyński, Stara Iwiczna, ul. Kielecka 19a, 05 – 500 Piaseczno 86 560,00 netto, 106 468,80 brutto 21,95

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19.07.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza zamiar udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

„Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kwitnącej , w Mościskach.”

Termin składania ofert upływa w dniu 27.07.2018 r. o godzinie 15:00

Dokumentacja związana z zamówieniem:

Zapytanie ofertowepobierz

Załącznik nr 1 OPZpobierz

Załączniki nr 2 oferta wykonawcy – wersja edytowalnapobierz

Załączniki nr 3 Projekt Budowlanypobierz

Załącznik 4 wzór umowypobierz

FE_IS_RGB

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.03.2018 r. w Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. dokonano oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Projekt budowlany zamienny sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Kampinoskiej i ul. Piaskowej w miejscowości Hornówek, gmina Izabelin” dla Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.

Informujemy, że za najkorzystniejszą uznano ofertę Firmy Usługi Projektowe Krystyna Szarlik.

Zawiadomienie – pobierz

FE_IS_RGB

16.03.2018 – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę drukarki w ramach projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności. – pobierz

FE_IS_RGB

W dniu 07.03.2018 Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dostawę drukarki.

Znak sprawy: JRP/D/5/2018

Dokumentacja zapytania:

Zapytanie ofertowe – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – wersja edytowalna – pobierz

FE_IS_RGB

W dniu 27.02.2018 Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na „Projekt budowlany zamienny sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Kampinoskiej i ul. Piaskowej w miejscowości Hornówek, gmina Izabelin”.

Znak sprawy: JRP/U/4/2018

 

Dokumentacja zapytania:

Zapytanie ofertowe – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – wersja edytowalna – pobierz

FE_IS_RGB

Dnia 26.02.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” ogłosiło unieważnienie postępowania  prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Projekt budowlany zamienny sieci Kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Kampinowskiej i ul. Piaskowej w miejscowości Hornówek” – pobierz dokument

FE_IS_RGB

W dniu 24.01.2018 Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na „Projekt budowlany zamienny sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Kampinoskiej i ul. Piaskowej w miejscowości Hornówek, gmina”.

Znak sprawy: JRP/U/2/2018

Dokumentacja zapytania:

Zapytanie ofertowe – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – wersja edytowalna – pobierz

FE_IS_RGB

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22.11.2017 r. w Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. dokonano oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest „Projekt budowlany zamienny sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Fedorowicza w miejscowości Hornówek, gmina Izabelin” dla Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.

Informujemy, że za najkorzystniejszą uznano ofertę Firmy Usługi Projektowe Krystyna Szarlik.

Zawiadomienie – pobierz

 FE_IS_RGB

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na „Projekt budowlany zamienny sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Fedorowicza w miejscowości Hornówek, gmina Izabelin”.

Znak sprawy: JRP/U/8/2017

Dokumentacja zapytania:

Zapytanie ofertowe – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – wersja edytowalna – pobierz

Decyzja 2/28.3/2017 – pobierz

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności Unii Europejskiej – pobierz 


logo gpwik
03.10. 2017 r – Zapytanie ofertowe na „Sukcesywną dostawę chemii procesowej dla Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.”
 
Pobierz:
Zapytanie ofertowe wraz z sprostowaniem oczywistej pomyłki – pobierz zapytanie, pobierz sprostowane
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – wersja edytowalna – pobierz
 

FE_IS_RGB
25.05.2017 – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nawykonanie i sukcesywną dostawę 12 tablic informacyjno-pamiątkowych wraz z konstrukcją wsporczą przeznaczonych do promocji projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanego przy udziale Funduszu Spójności. – pobierz
 

05.05.2017Zaproszenie do składania oferty na: wykonanie i sukcesywną dostawę 12 tablic informacyjno-pamiątkowych wraz z konstrukcją wsporczą przeznaczonych do promocji projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.
 
Zapytanie ofertowe – pobierz
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy – wersja edytowalna – pobierz

Ogłoszenie w bazie konkurencyjności – pobierz


logo gpwik28.04.2017 – Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn: Dostawa oleju napędowego do zbiornika znajdującego się na terenie siedziby Zamawiającego. Znak sprawy: GPWIK/WK/U/6/04/2017

Zapytanie ofertowe – pobierz

Załącznik nr 1 – wersja edytowalna – pobierz


logo gpwik12.04.2017- Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn: Kontrola stanu technicznego obiektów  eksploatowanych przez GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. w Truskawiu.

Znak sprawy: GPWIK/WK/U/5/03/2017

18.04.2017 – Wyjaśnienia do Zapytania ofertowego – pobierz

Zapytanie ofertowe – pobierz

Załącznik nr 1 – pobierz


FE_IS_RGB
 

24.04.2017 – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań budowlanych w ramach projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności. – pobierz 


10.04.2017 – Odpowiedz na zapytania dotyczące postępowania na: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań budowlanych w ramach projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.pobierz


06.04.2017 – Zapytanie ofertowe na: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań budowlanych w ramach projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Zapytanie ofertowe – pobierz

Załącznik nr 2 i nr 3 – wersja edytowalna – pobierz

Baza konkurencyjności – ogłoszenie – pobierz

ROK 2016

FE_IS_RGB

30.12.2016- unieważnienie postępowania  w zapytaniu na wykonanie zadanie pn: Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami dla projektu pn.: „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Izabelin – część IIpobierz

28.12.2016 – odpowiedzi na pytania do zapytania na zadanie pn: Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami dla projektu pn.: „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Izabelin – część II”pobierz

21.12.2016 – zapytanie ofertowe – na zadanie pn: Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami dla projektu pn.: „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Izabelin – część II”

Dokumentacja zapytania:

 – Treść zapytania ofertowego – pobierz 

– Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pobierz

– Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy dla Wykonawców  – pobierz

– Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy dla wykonawców – wersja edytowalna – pobierz 

– Załącznik nr 3 – Wzór umowy – pobierz


 • 16.08.2016 – informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu z dnia 03.08.2016 – pobierz ogłoszenie
 • 03.08.2016 – zapytanie ofertowe – na zadanie pn: pomoc techniczna dla Spółki GPWiK podczas aplikowania w konkursie zamkniętym nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko współfinansowanego z Funduszu Spójności U.E. w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Dokumentacja zapytania:

– treść zapytania ofertowego – pobierz

– załącznik do zapytania ofertowego – pobierz

– zapytanie ofertowe – wersja edytowalna – pobierz

Inwestycja zrealizowana we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Skip to content