GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | Dotacje UE
17181
page-template-default,page,page-id-17181,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Dotacje UE


Zadanie „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin”


PODPISANIE UMOWY NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. SIERAKOWSKIEJ I ABRAHAMA W M. IZABELIN I SIERAKÓW, GM. IZABELIN - ETAP I

24 października 2018 roku w siedzibie Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Zarząd Spółki i Pan Edward Wilczyński właściciel firmy Usługi Transportowe Edward Wilczyński, podpisali umowę na realizację zadania: Budowa sieci wodociągowej w ul. Sierakowskiej i Abrahama w m. Izabelin i Sieraków, gm. Izabelin – etap I.

Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno –ściekowej w aglomeracji Izabelin-Część II” nr POIS.02.03.00-00-0078/17   w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

PODPISANIE UMOWY NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODRZUTAMI W UL. SIERAKOWSKIEJ I ABRAHAMA W M. IZABELIN I SIERAKÓW, GM. IZABELIN - ETAP I

17 października 2018 roku w siedzibie Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Zarząd Spółki i Pan Marek Fabisiak właściciel firmy Zakład Usługowy „MARTEL” s.c. z Brwinowa, podpisali umowę na realizację zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Sierakowskiej i Abrahama w m. Izabelin i Sieraków, gm. Izabelin – etap I

      

Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno –ściekowej w aglomeracji Izabelin-Część II” nr POIS.02.03.00-00-0078/17   w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

PODPISANIE UMOWY NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODRZUTAMI I PRZEPOMPOWNIĄ W UL. OLSZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TRUSKAW, GM. IZABELIN.

31 sierpnia 2018 roku w siedzibie Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Zarząd Spółki i Pan Szczepan Jan Mielczarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szczepan Jan Mielczarczyk Firma Usługowo-Handlowa „INSTAL-BUD”, podpisali umowę na realizację zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami i przepompownią w ul. Olszowej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin.

Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno –ściekowej w aglomeracji Izabelin-Część II” nr POIS.02.03.00-00-0102/16   w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

PODPISANIE UMOWY NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODRZUTAMI W UL. MŁODZIEŻOWEJ, UL. TRZECH SOSEN, UL. OGRODOWEJ, UL. POGODNEJ ORAZ W UL. POCZTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LASKI, GM. IZABELIN.

20 sierpnia 2018 roku w siedzibie Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Zarząd Spółki i Pan Marek Fabisiak właściciel firmy Zakład Usługowy „MARTEL” s.c. z Brwinowa, podpisali umowę na realizację zadania: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej i ul. Pocztowej  w miejscowości Laski, gmina Izabelin.

Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno –ściekowej w aglomeracji Izabelin-Część II” nr POIS.02.03.00-00-0078/17   w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

ZASADY KONTROLI PROJEKTÓW

Wszystkie osoby zainteresowane zasadami kontroli beneficjentów korzystających z dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi Kontroli projektów dostępnymi na stornie: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

Informujemy jednocześnie, iż wszelkie sygnały o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych wiązanych z realizacja projektu „Poprawa ochrony Środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Izabelin” należy zgłaszać na adres mailowy: nieprawidlowosci.dotacja@mokrelaki.pl

NIEWYPAŁ NA BUDOWIE NA UL. PÓŁNOCNEJ W TRUSKAWIU

W dniu 4 września br. podczas prac przy budowie sieci kanalizacyjnej na ulicy Północnej w Truskawiu ekipa budowlana natrafiła na niewybuch, pochodzący z II Wojny Światowej. Teren znaleziska został niezwłocznie zabezpieczony przez wykonawcę oraz pracowników naszej Spółki, jeszcze przed przybyciem odpowiednich służb. Teren pozostawał pod dozorem Policji do czasu przybycia patrolu saperskiego, który koło godziny 14.20 usunął znalezisko. Jak wynika z informacji pozyskanych od żołnierzy niewybuch był uzbrojony i stanowił realne zagrożenie.

Na szczęście zaistniała sytuacja nie będzie miała większego wpływu na prowadzone prace budowlane. Wykonawca w konsultacji z przedstawicielami naszej Spółki przesunął ekipę realizującą na dalszy odcinek prac. Po zabraniu niewybuchu przez saperów, pracownicy wykonawcy powrócili do realizacji przerwanych robót.

P1010192  P1010194   P1010199

PODPISANIE UMOWY NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. ZIELONEJ W HORNÓWKU

28.sierpnia 2017 r w siedzibie Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Zarząd Spółki i Pan Patryk Fabisiak właściciel Zakładu Usługowego MARTEL –BIS z Brwinowa, podpisali umowę na realizację zadania: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Zielonej w Hornówku w gm. Izabelin”.

P1010182-1      P1010176-1

Jest to kolejne z zadań realizowanych w ramach projektu pn „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Po ustaleniu harmonogramu realizacji prac i dokonaniu niezbędnych zgłoszeń,  w najbliższych dniach Wykonawca zostanie wprowadzony na teren budowy.

PODPISANIE UMOWY NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACYJNEJ W HORNÓWKU

31.lipca 2017 r w siedzibie Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Zarząd Spółki i Pan Szczepan Mielczarczyk  właściciel Firmy Handlowo-Usługowej INSTAL-BUD, podpisali umowę na realizację zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Fedorowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek.

Zadanie to jest kolejnym z zadań realizowanych w ramach projektu pn „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

              P1010136   P1010143   P1010157

Po ustaleniu harmonogramu realizacji prac i dokonaniu niezbędnych zgłoszeń,  w najbliższych dniach Wykonawca zostanie wprowadzony na teren budowy.

TRUSKAW - ROZPOCZĘCIE BUDOWY

W poniedziałek 29.05.2017 r. rozpoczęła się budowa kanalizacji w Truskawiu na ul. Północnej. Prace prowadzić będzie Konsorcjum firma IBF (bezpośrednio – IBF budownictwo). Inwestycja ta jest częścią (zadaniem nr 1) projektu: „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Wejście wykonawcy na budowę odbyło się bez zbędnych uroczystości przy udziale przedstawicieli naszej spółki. Podczas rozpoczęcia robót obecni byli członkowie zarządu spółki Pan Waldemar Roszkiewicz – Prezes Zarządu oraz Marcin Sobczak – Członek Zarządu oraz pracownicy spółki zajmujący się realizacja projektu oraz sprawami technicznymi budowy

P1000966   P1010006   P1000992-kard

Jednocześnie informujemy, że w związku z prowadzoną budową mogą występować utrudnienia w ruchu na ulicy Północnej oraz odcinkach ulic Bocianiej i Żurawiej.

O zakresie prac będzie informował na bieżąco wykonawca w okolicy objętej utrudnieniami.

Za wszelkie utrudnienia wraz z Wykonawcą z góry serdecznie przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

PIKNIK RODZINNY POD CENTRUM KULTURY IZABELIN

W dniu 27.05.2017 na terenach przy Centrum Kultury Izabelin odbył się Piknik Rodzinny, na którym obecne było stoisko konsultacyjno-informacyjne Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.  W trakcie pikniku zainteresowani mieszkańcy mogli  uzyskać informacje nt realizacji projektu: „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

7   6    2    3    5    1

Do dyspozycji zainteresowanych były harmonogramy, projekty, mapy i broszury.

Pracownicy GPWiK informowali o metodyce prowadzonych prac, zasadach współpracy z instytucjami unijnymi oraz o następnych projektach,  na które złożono wniosek o dofinansowanie.

Oczywiście nasi pracownicy udzielali informacji i wyjaśnień na wszelkie inne pytania dotyczące funkcjonowania Naszego Przedsiębiorstwa. Za wspólny udział dziękujemy wszystkim mieszkańcom.

PODPISANIE UMOWY NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH BOCIANIA, ŻURAWIA, PÓŁNOCNA W MIEJSCOWOŚCI TRUSKAW

27.kwietnia 2017 r w siedzibie Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Zarząd Spółki i przedstawiciele Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum Firm Sławomir Dymowski IBF, Partner Konsorcjum IBF Budownictwo Sp. z o.o., podpisali umowę na realizację zadania: Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw.

Wspomniana budowa jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

PODPISANIE UMOWY NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

W dniu 26.04.2017 r w siedzibie Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” została podpisana umowa pomiędzy GPWiK a Firmą HANISAN Janina Nowakowska na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań wchodzących w skład projektu: „Poprawa ochrony Środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Izabelin” współfinansowanego przez Fundusz Spójności Unii  Europejski w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.3 gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Nadzór inwestorski oznacza: wykonywania pełnego zakresu czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290), w szczególności:

 • realizację prac zgodnie z dokumentacją budowlaną i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • całościowe prowadzenie  dokumentacji  technicznej  wykonywanych  robót  budowlanych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie oraz wszystkich wymogów stawianych w realizacji inwestycji,
 • organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę,
 • systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy,
 • sprawdzanie jakości wykonawczych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
 • całościowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbiorów częściowych i odbioru końcowego) wykonywanych robót budowlanych,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych,
 • wydawanie Kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowody dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,
 • żądanie od Kierownika budowy lub Kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,
 • udzielanie Wykonawcy Robót informacji, wyjaśnień wskazówek dotyczących realizacji zamówienia,
 • udział w naradach roboczych – koordynacyjnych w trakcie realizacji inwestycji, zwoływanych również przez Zamawiającego w jego siedzibie lub na placu budowy,
 • składanie GPWiK raportów z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji,
 • częściowe prowadzenie dokumentacji odbioru finansowego wykonywanych robót budowlanych:
 1. sprawdzanie kalkulacji szczegółowych,
 2. sprawdzanie poprawności rzeczowej wystawionych faktur na roboty budowlane,
 3. weryfikacja zgodności z aktualnym postępem prac, prowadzenie zestawień rozliczanych faktur zgodnie z wymogami Zamawiającego.
 • kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony środowiska,
 • kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych, zasad BHP, p.poż itd.,
 • wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem i obowiązującymi przepisami,
 • zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy,
 • sprawdzenie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
 • bieżące informowanie GPWiK o wszelkich problemach związanych z realizacja inwestycji,
 • obecność na budowie w odstępach czasu zapewniających skuteczność nadzoru, stawienia się na każdorazowe wezwanie ze strony Zamawiającego w istotnych sprawach oraz na wniosek Wykonawcy robót budowlanych,
 • ścisła współpraca z Zamawiającym, zgodnie z jego wymogami, przedmiotem zamówienia i obowiązującymi przepisami

Firma HANISAN prowadzić będzie nadzorów inwestorskich podczas realizacji zadań:

 •  budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw
 •  budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Olszowej, w miejscowości Truskaw
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulichach: Kołłątaja, Kmicica, Ks. Jeremiego, Koetlinga, Skrzetuskiego, Rzędziana, w miejscowości Izabelin–etap I
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Lubomirskiego, Jana Kazimierza w miejscowości Izabelin B
 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinowska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek
 • budowa sieci wodociągowej w ulicy Zielonej w miejscowości Hornówek
Skip to content