GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | PROJEKT PIERWSZY
18465
page-template-default,page,page-id-18465,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

PROJEKT PIERWSZY

PODPISANIE UMOWY Z NFOŚIGW – PROJEKT I

W dniu 23.09.2016 o godzinie 14.00 w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” podpisał umowę na dofinansowanie projektu:

 

„Poprawa ochrony Środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Izabelin”

Zadanie jest współfinansowane przez Fundusz Spójności Unii  Europejski w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.3 gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 12 091 078,65 PLN

Wielkość dofinansowania do 6 323 937,10 PLN 

 

Cel projektu: zwiększenie efektywności systemu odbioru i oczyszczania ścieków oraz zapewnienie dostępu do dobrej jakości wody pitnej

 

Dofinansowany projekt będzie polegał na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w aglomeracji Izabelin oraz na modernizacji oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” w zakresie węzła mechanicznego i zakupie specjalistycznego wozu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji.

 

Realizowany projekt został podzielony na 9 zadań inwestycyjnych:

 

Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Olszowej w Truskawiu

Zadanie 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kołłątaja, Kmicica, Ks. Jeremiego, Koetlinga, Skrzetuskiego, Rzędziana w miejscowości Izabelin

Zadanie 3: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw

Zadanie 4: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Lubomirskiego, Jana Kazimierza w miejscowości Izabelin B

Zadanie 5: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek

Zadanie 6: Budowa sieci wodociągowej w ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw, sięgacz od ul. Północnej

Zadanie 7: Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zielonej w Hornówku

Zadanie 8: Modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie węzła mechaniczno-biologicznego

Zadanie 9: Zakup pojazdu specjalistycznego do obsługi sieci kanalizacyjnej

 

 

W wyniku realizacji projektu  zostanie wybudowane 10,15 km sieci kanalizacji sanitarnej i 5 nowych przepompowni ścieków, powstanie 2,83 km sieci wodociągowej, w oczyszczalni ścieków  zostaną wymienione kraty schodkowe  oraz zakupiony zostanie samochód do czyszczenia kanałów o średnicy 50-800 mm przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego ssąco-tłoczącego.

 

Skip to content