GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | O nas
16055
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16055,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

O nas

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin “Mokre Łąki” Sp. z o.o. rozpoczęło działalność 20 kwietnia 2001. 100% kapitału Spółki należy do Gminy Izabelin i jest reprezentowane na Zgromadzeniu Wspólników przez Wójta Gminy. Początkowo działalność Przedsiębiorstwa ograniczała się do eksploatacji stacji uzdatniania wody oraz wodociągu, przy czym zakres świadczonych usług z roku na rok ulegał stopniowemu poszerzeniu, m.in. o prace komunalne oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy. W roku 2005 uruchomiona została oczyszczalnia ścieków, której GPWiK zostało eksploatatorem. Budowa obiektu sfinansowana została ze środków Gminy Izabelin, przy znacznym współudziale finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ekofunduszu, natomiast sieć wodno – kanalizacyjna, która nadal jest rozbudowywana, powstała dzięki dotacjom z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, wspomnianego już NFOŚiGW, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także programu SAPARD. Dzięki dużemu zaangażowaniu wymienionych wyżej instytucji, możliwe było sprawne uruchomienie całego przedsięwzięcia, a majątek GPWiK nie jest obciążony żadnymi kredytami ani pożyczkami.

Oczyszczalnia Ścieków „Mokre Łąki”

jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną

Oczyszczalnia Ścieków „Mokre Łąki” jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną z podwyższonym stopniem usuwania związków biogennych, a jej przeznaczenie to odbiór i oczyszczanie ścieków bytowo – gospodarczych z terenu Gminy Izabelin, pochodzących od gospodarstw domowych, budynków gospodarczych oraz użyteczności publicznej. GPWiK Izabelin jest jedynym podmiotem w Polsce, który kieruje ścieki oczyszczone na obszar parku narodowego. Aby warunek ten był możliwy do spełnienia, niezbędne jest przestrzeganie jednych z najbardziej rygorystycznych norm w Unii Europejskiej. Dzięki temu puszczańska przyroda nie tylko chroniona jest przed negatywnymi konsekwencjami, które mogłyby wynikać ze specyfiki funkcjonowania tego typu podmiotów, ale także odnotowany został znaczny dodatni efekt ekologiczny, w postaci przywrócenia Mokrym Łąkom ich pierwotnego charakteru. Od momentu uruchomienia oczyszczalni i powstania w jej bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika retencyjnego, daje się obserwować systematyczny wzrost ilości bytujących tu gatunków (przede wszystkim dotyczy to ptactwa i ryb). Brodzące w oczyszczonej przez Przedsiębiorstwo wodzie łabędzie, czaple siwe oraz białe, kaczki, łyski, perkozy i inne gatunki są doskonałym przykładem na wysoką jakość technologii, stosowanej w GPWiK. Niemniej ważnym dowodem na znakomite parametry wód oczyszczonych jest powołanie Gminnego Koła Wędkarskiego w Izabelinie, którego członkowie wyłowili już niejeden piękny okaz lina czy karasia. Aby zapobiec ewentualnym spadkom jakości, wszystkie kluczowe procesy zachodzące na oczyszczalni są na bieżąco monitorowane i kontrolowane. Specjalne sondy czuwają nad odpowiednimi stężeniami tlenu oraz gęstości, a skład i parametry ścieków sprawdzane są przez podmioty zewnętrzne oraz laboratorium własne, które mieści się na terenie Przedsiębiorstwa.

SPECJALIZUJEMY SIĘ:

zakresy naszej działalności

83%

ZWODOCIĄGOWANIE GMINY IZABELIN

GPWiK Izabelin zajmuje się eksploatacją sieci wodociągowej i Stacji Uzdatnia Wody

67%

SKANALIZOWANIE GMINY IZABELIN

GPWiK jest eksploatatorem sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Izabelin wraz z siecią przepompowni oraz nadzoruje jakość pracy Gminnej Oczyszczalni Ścieków „Mokre Łąki” w Truskawiu

98%

REDUKCJA ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH

Gminna Oczyszczalnia Ścieków „Mokre Łąki” w Truskawiu jest oczyszczalnią o podwyższonym stopniu usuwaniu związków biogennych

85%

PRACE PORZĄDKOWE Z TERENU GMINY IZABELIN

GPWiK wykonuje większość prac porządkowych i komunalnych wynikających z obowiązków i zadań Gminy Izabelin

Podaj stan wodomierza

Skip to content