GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | Operator
1
archive,paged,author,author-aaadmin,author-1,paged-13,author-paged-13,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Author: Operator

28 kwi Przetarg – Sygnatura postępowania – JRP/RB/3/2017 – wyjaśnienia treści SIWZ

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna,...

Read More

24 kwi Zapytanie ofertowe z dnia 06.04.2017 – Wybór oferty – Inspektor Nadzoru

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań budowlanych w ramach projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin nr...

Read More

18 kwi Zapytanie ofertowe z 12.04.2017 – Przegląd budynków

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. publikuje wyjaśnienia do pytań jakie wpłynęły do Zapytania ofertowego na wykonanie usługi pn: Kontrola stanu technicznego obiektów  ekspluatowanych przez GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. w Truskawiu. Znak sprawy: GPWIK/WK/U/5/03/2017   wyjaśnienia wraz z dokumentacją Zapytania...

Read More

12 kwi Przetarg – Sygnatura postępowania – JRP/RB/3/2017

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. ogłasza przetarg  nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek" - sygn. postępowania JRP/RB/3/2017 Dokumenty do pobrania...

Read More

10 kwi Odpowiedzi na pytania do zapytania z dnia 06.04.2017

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o., ul. Mokre Łąki 8 Truskaw, 05-080 Izabelin, w zakładce "Przetargi" oraz na stronie www.bip.mokrelaki.pl publikuje odpowiedzi do pytań dotyczących zapytania z dnia 06.04.2017 na: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań budowlanych w ramach projektu pn....

Read More

07 kwi Przetarg – Sygnatura postępowania JRP/RB/1/2017 – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Bociania, Żurawia,...

Read More

06 kwi Zapytanie ofertowe z dnia 06.04.2017

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o., ul. Mokre Łąki 8 Truskaw, 05-080 Izabelin, zaprasza do złożenia oferty na: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań budowlanych w ramach projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w...

Read More

29 mar Badania wody

Na stronie „Głównej” w zakładce „Badania wody” dostępne są aktualne badania wody oraz Opinia sanitarna o jakości wody w wodociągu gminnym....

Read More

15 mar Badania wody

Na stronie „Głównej” w zakładce „Badania wody” dostępne są aktualne badania wody z wodociągu. Woda pobrana była 20 lutego 2017 r na Stacji Uzdatniania Wody w Hornówku....

Read More
Skip to content