GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | Operator
1
archive,paged,author,author-aaadmin,author-1,paged-13,author-paged-13,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Author: Operator

15 mar Badania wody

Na stronie „Głównej” w zakładce „Badania wody” dostępne są aktualne badania wody z wodociągu. Woda pobrana była 20 lutego 2017 r na Stacji Uzdatniania Wody w Hornówku....

Read More

30 sty Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Na stronie „Głównej” w zakładce „Badania wody” dostępna są: Roczna ocena jakości wody - Decyzja HKN 6030-4/25/17 - wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim Ocena jakości wody - Decyzja HKN 6030/84/16 - wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim ...

Read More

21 sty Przetarg

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Truskawiu w ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw”   Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska...

Read More

30 gru Unieważnienie postępowania na Zapytanie ofertowe z dnia 21.12.2016 r.

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. unieważnia postępowanie na: Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami dla projektu pn.: „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Izabelin – część...

Read More

28 gru Odpowiedzi na pytania do Zapytania

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o., ul. Mokre Łąki 8 Truskaw, 05-080 Izabelin publikuje odpowiedzi do pytań, które napłynęły do siedziby firmy w związku z zaproszeniem do składania oferty na: Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami...

Read More

21 gru Zapytanie ofertowe z dnia 21.12.2016

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o., ul. Mokre Łąki 8 Truskaw, 05-080 Izabelin, zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami dla projektu pn.: „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie...

Read More

28 wrz Dotacja z Funduszu Spójności Unii Europejskiej

W dniu 23.09.2016 r  o godzinie 14.00 w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" sp. z o.o. podpisał umowę na dofinansowanie projektu "Poprawa ochrony Środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki...

Read More

16 sie Informacje o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o pomoc techniczną dla Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. podczas aplikowania w konkursie zamkniętym nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko współfinansowanego z Funduszu Spójności UE w perspektywie 2014-2020 -...

Read More
Skip to content