GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | Operator
1
archive,paged,author,author-aaadmin,author-1,paged-12,author-paged-12,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Author: Operator

08 maj Przetarg – Sygnatura postępowania – JRP/RB/3/2017 – II wyjaśnienia treści SIWZ

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna,...

Read More

05 maj Zapytanie ofertowe 05.05.2017 – sukcesywna dostawa tablic

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o.  ul. Mokre Łąki 8 Truskaw, 05-080 Izabelin zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie i sukcesywną dostawę 12 tablic informacyjno-pamiątkowych wraz z konstrukcją wsporczą przeznaczonych do promocji projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości...

Read More

28 kw. Zapytanie ofertowe z dnia 28.04.2017 – olej napędowy

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi pn: Dostawa oleju napędowego do zbiornika znajdującego się na terenie siedziby Zamawiającego. Znak sprawy: GPWIK/WK/U/6/04/2017   Dokumentacja zapytania ofertowego jest dostępna w zakładce "PRZETARGI - przetargi ogłoszone zgodnie z Regulaminem...

Read More

28 kw. Przetarg – Sygnatura postępowania – JRP/RB/3/2017 – wyjaśnienia treści SIWZ

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna,...

Read More

24 kw. Zapytanie ofertowe z dnia 06.04.2017 – Wybór oferty – Inspektor Nadzoru

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań budowlanych w ramach projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin nr...

Read More

18 kw. Zapytanie ofertowe z 12.04.2017 – Przegląd budynków

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. publikuje wyjaśnienia do pytań jakie wpłynęły do Zapytania ofertowego na wykonanie usługi pn: Kontrola stanu technicznego obiektów  ekspluatowanych przez GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. w Truskawiu. Znak sprawy: GPWIK/WK/U/5/03/2017   wyjaśnienia wraz z dokumentacją Zapytania...

Read More

12 kw. Przetarg – Sygnatura postępowania – JRP/RB/3/2017

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. ogłasza przetarg  nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna, Próżna, Federowicza, Sosnowa, Kampinoska, Piaskowa, Leśna, Boiskowa, Wesoła, Rolna, Polna w miejscowości Hornówek" - sygn. postępowania JRP/RB/3/2017 Dokumenty do pobrania...

Read More

10 kw. Odpowiedzi na pytania do zapytania z dnia 06.04.2017

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o., ul. Mokre Łąki 8 Truskaw, 05-080 Izabelin, w zakładce "Przetargi" oraz na stronie www.bip.mokrelaki.pl publikuje odpowiedzi do pytań dotyczących zapytania z dnia 06.04.2017 na: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań budowlanych w ramach projektu pn....

Read More

07 kw. Przetarg – Sygnatura postępowania JRP/RB/1/2017 – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Bociania, Żurawia,...

Read More

06 kw. Zapytanie ofertowe z dnia 06.04.2017

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o., ul. Mokre Łąki 8 Truskaw, 05-080 Izabelin, zaprasza do złożenia oferty na: pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań budowlanych w ramach projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w...

Read More
Skip to content