GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | Piknik Rodzinny
17678
post-template-default,single,single-post,postid-17678,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Piknik Rodzinny

30 maj Piknik Rodzinny

W dniu 27.05.2015 na terenach przy Centrum Kultury Izabelin odbył się Piknik Rodzinny, na którym obecne było stoisko konsultacyjno-informacyjne Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.  W trakcie pikniku zainteresowani mieszkańcy mogli  uzyskać informacje nt realizacji projektu: „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Do dyspozycji zainteresowanych były harmonogramy, projekty, mapy i broszury.

Pracownicy GPWiK informowali o metodyce prowadzonych prac, zasadach współpracy z instytucjami unijnymi oraz o następnych projektach,  na które złożono wniosek o dofinansowanie.

Oczywiście nasi pracownicy udzielali informacji i wyjaśnień na wszelkie inne pytania dotyczące funkcjonowania Naszego Przedsiębiorstwa. Za wspólny udział dziękujemy wszystkim mieszkańcom.

2   5    1Skip to content