GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowaniu JRP/RB/3/2017
17750
post-template-default,single,single-post,postid-17750,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowaniu JRP/RB/3/2017

11 lip Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowaniu JRP/RB/3/2017

W dniu 11.07.2017 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: F. U. H „INSTAL- BUD” Szczepan Jan Mielczarczyk, ul. Ejtnera 13, 05-230 Kobyłka

Ww. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną cenę 3 292 341,00 zł brutto . Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofertSkip to content