GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | Rozpoczęcie robót w Truskawiu
17680
post-template-default,single,single-post,postid-17680,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Rozpoczęcie robót w Truskawiu

30 maj Rozpoczęcie robót w Truskawiu

W poniedziałek 29.05.2017 r. rozpoczęła się budowa kanalizacji w Truskawiu na ul. Północnej. Prace prowadzić będzie Konsorcjum firma IBF (bezpośrednio – IBF budownictwo). Inwestycja ta jest częścią (zadaniem nr 1) projektu: „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Wejście wykonawcy na budowę odbyło się bez zbędnych uroczystości przy udziale przedstawicieli naszej spółki. Podczas rozpoczęcia robót obecni byli członkowie zarządu spółki Pan Waldemar Roszkiewicz – Prezes Zarządu oraz Marcin Sobczak – Członek Zarządu oraz pracownicy spółki zajmujący się realizacja projektu oraz sprawami technicznymi budowy

P1010006    P1000966

Jednocześnie informujemy, że w związku z prowadzoną budową mogą występować utrudnienia w ruchu na ulicy Północnej oraz odcinkach ulic Bocianiej i Żurawiej.

O zakresie prac będzie informował na bieżąco wykonawca w okolicy objętej utrudnieniami.

Aby zminimalizować utrudnienia dla naszych mieszkańców budowa sieci wodociągowej odbywa się z zastosowaniem metody przyciskowej (znacznie mniejsza ilość wykopów niż przy metodzie tradycyjnej)

Za wszelkie utrudnienia wraz z Wykonawcą z góry serdecznie przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.Skip to content