GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu specjalistycznego – Sygnatura sprawy JRP/D/1/2017
17830
post-template-default,single,single-post,postid-17830,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu specjalistycznego – Sygnatura sprawy JRP/D/1/2017

20 wrz Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu specjalistycznego – Sygnatura sprawy JRP/D/1/2017

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa fabrycznie nowego z 2017 lub 2018 roku samochodu specjalistycznego (ssąco-płuczący) typu kombi wraz z zabudową”
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.02.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Szczegóły w zakładce Przetargi i na stronie www.bip.mokrelaki.plSkip to content