GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej i ul. Pocztowej, w miejscowości Laski, gmina Izabelin”
18300
post-template-default,single,single-post,postid-18300,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej i ul. Pocztowej, w miejscowości Laski, gmina Izabelin”

20 kwi Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej i ul. Pocztowej, w miejscowości Laski, gmina Izabelin”

W dniu 20.04.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej i ul. Pocztowej, w miejscowości Laski, gmina Izabelin”

Sygnatura sprawy: JRP/RB/7/2018
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 01.06.2018  r. o g.14.00

Dokumentacja przetargowa:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – pobierz

Załączniki 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – wersja edytowalna – pobierz

Załącznik 2 – JEDZ – wersja edytowalna – pobierz

 

Dokumentacja projektowa:

Załącznik nr 1a – Wytyczne dotyczące odtworzenia nawierzchni dróg gminnych – pobierz

Załącznik nr 1b  – Aktualizacja przyłączy w Laskach gmina Izabelin wersja tabelaryczna – pobierz

Załącznik nr 1c – Aktualizacja przyłączy w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej w Laskach, gmina Izabelin – wersja graficzna – pobierz

Załącznik nr 1d – Aktualizacja przyłączy w ul. Pocztowej w Laskach, gmina Izabelin – wersja graficzna – pobierz

Załącznik nr 1e – Decyzja wydana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Młodzieżowa, Trzech Sosen, Ogrodowa, Pogodna – opis – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Młodzieżowa, Trzech Sosen, Ogrodowa, Pogodna – rys. 1 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Młodzieżowa, Trzech Sosen, Ogrodowa, Pogodna – rys. 2 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Młodzieżowa, Trzech Sosen, Ogrodowa, Pogodna – rys. 3 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Młodzieżowa, Trzech Sosen, Ogrodowa, Pogodna – rys. 4 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Młodzieżowa, Trzech Sosen, Ogrodowa, Pogodna – rys. 5 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pocztowa – opis – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pocztowa – rys. 1 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pocztowa – rys. 2 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pocztowa – rys. 3 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pocztowa – rys. 4 – pobierz

Projekt budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Pocztowa – rys. 5 – pobierzSkip to content