GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | Ułatwienia w zakresie składania zleceń i zawierania umów
19688
post-template-default,single,single-post,postid-19688,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Ułatwienia w zakresie składania zleceń i zawierania umów

logo GPWiK Izabelin Mokre Łąki

16 paź Ułatwienia w zakresie składania zleceń i zawierania umów

Szanowni Państwo!

Wychodząc naprzeciw potrzebie maksymalnego ograniczania kontaktów bezpośrednich w trosce o zdrowie Państwa i zdrowie pracowników Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin ‘Mokre Łąki” Sp. z o.o. (dalej Spółka), Zarząd Spółki proponuje Państwu ułatwienia w zakresie załatwiania spraw formalnych związanych z usługami świadczonymi przez Spółkę na rzecz Państwa.

Ułatwienia proponujemy zarówno w zakresie składania stosownych wniosków (np. o wydanie warunków technicznych), zleceń, jak też zawierania umów o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków (dalej jako Umowa).

Proponujemy aby wnioski, zlecenia do Spółki składane były drogą elektroniczną poprzez załączenie skanu podpisanego przez Państwa dokumentu; podobnie proponujemy także, aby zawieranie Umowy dokonywane było poprzez wymianę podpisanych dokumentów, w drodze korespondencji elektronicznej poprzez wysyłanie skanów. Poniżej przedstawiamy opis propozycji:

 1. w przypadku warunków technicznych –
  1. podpisujecie Państwo wniosek o wydanie warunków technicznych i wysyłacie scan podpisanego wniosku na wskazany adres poczty elektronicznej Spółki;
  2. w ten sam sposób Spółka prześle do Państwa ustalenie warunków technicznych, tj. poprzez przesłanie na Państwa e-mail, podpisanego pisma określającego warunki techniczne w formie scanu,
 2. w przypadku Umowy –
  1. Spółka podpisuje Umowę i wysyła scan podpisanej przez Spółkę Umowy na wskazany przez Państwa adres poczty elektronicznej;
  2. po otrzymaniu Umowy w formie, o której mowa w pkt.1), podpisujecie Państwo Umowę, a następnie scan podpisanej już przez obie Strony Umowy, przesyłacie Państwo na wskazany adres poczty elektronicznej Spółki;

W przypadku braku możliwości wykonania scanu wniosku, prosimy o złożenie podpisu na przesłanym scanie, a następnie sporządzenie fotografii dokumentu, zaś w przypadku braku możliwości wykonania skanu Umowy, prosimy o złożenie podpisu na Umowie przesłanej przez Spółkę w formie skanu i przesłanie fotografii dokumentu, z podpisami obu Stron.

Jednocześnie, mając na uwadze, że obowiązujący Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a ponadto, że art.6 ust.1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przewiduje zawarcie umowy w formie pisemnej, w celu dochowania tego wymogu, a jednocześnie dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, po ustaniu stanu związanego z epidemią koronawirusa, zostanie Państwu przesłane oświadczenie, w którym Państwo i Spółka potwierdzą na piśmie zawarcie Umowy, zgodnej z treścią podpisanego skanu.

Informacji w powyższej sprawie (i innych związanych ze świadczeniem usług na Państwa rzecz przez GPWiK „Mokre Łąki”) mogą Państwo zasięgać pod tel. 22 721-80-72 lub wysyłając maila na adres: bokgpwik@mokrelaki.pl.

W sprawach pilnych dopuszczamy możliwość wizyty osobistej, jednak jedynie po wcześniejszym umówieniu na konkretną godzinę z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, korzystaniem z płynu do dezynfekcji oraz bezwzględnym obowiązkiem noszenia maseczki ochronnej na terenie GPWiK Izabelin „Mokre Łąki”.

Pracownicy Spółki pozostają do Państwa dyspozycji pod wskazanymi niżej numerami telefonów:

 • 22 721 80 72,
 • 508 280 852 (Biuro Obsługi Klienta),
 • 501 656 121 (Pogotowie wod.-kan.).

 

Zobacz komunikat – pobierzSkip to content