GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | Komunikat dotyczący abonamentu
23052
post-template-default,single,single-post,postid-23052,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Komunikat dotyczący abonamentu

logo GPWiK Izabelin Mokre Łąki

30 maj Komunikat dotyczący abonamentu

Szanowni Państwo,
Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RZT.70.281.2021/4 z dnia 15.09.2021 r. od dnia
20.10.2021r. na terenie Gminy Izabelin na okres 3 lat, weszły w życie nowe wysokości cen
i stawek opłat abonamentowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków.

Zgodnie z treścią punku 5 powyższej Decyzji ,,opłata abonamentowa ustalana jest za każdy
miesiąc także w przypadku braku poboru wody czy ilości odprowadzanych ścieków, przy czym
opłata abonamentowa jest naliczana zarówno dla odbiorców, którzy korzystają wyłącznie
z usług dostawy wody, wyłączenie z usług odbioru ścieków lub z obu usług jednocześnie
(wówczas jedna opłata dotyczy usługi dostawy wody a druga usługi odbioru ścieków)’’.
Z dniem 20.10.2021 r. Spółka zobowiązana jest do stosowania nowych zasad dotyczących
obciążeń odbiorców z tytułu poboru opłat abonamentowych za świadczone usługi. W wyniku
błędu systemu bilingowego powyższa zmiana nie została uwzględniona.

Od dnia 11.04.2022 r. Spółka dokonała korekty ustawień w systemie i obecnie opłaty
abonamentowe naliczane są zgodnie z obowiązującą Decyzją, natomiast za wcześniejsze okresy
Spółka wystawi korekty dotychczasowych rozliczeń, które zostaną Państwu dostarczone
w najbliższym czasie.
Wszelkich informacji możecie Państwo uzyskać w Biurze Obsługi Klienta pod numerem
telefonu 22 721-80-72.
Przepraszamy za zaistniałą sytuację.


Truskaw, 30.05.2022 r.

komunikat do pobrania (wersja .pdf)Skip to content