GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | Zawiadomienie
18589
post-template-default,single,single-post,postid-18589,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Zawiadomienie

25 lip Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  1. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami i przepompownią w ul. Olszowej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin.”. Sygn. Postępowania: JRP/RB/8/2018

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: F.U.H „INSTAL-BUD” Szczepan Jan Mielczarczyk, Nowe Wypychy 20, 07-206 Somianka

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 90 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożono 2 oferty.

  1. Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
NR OFERTY  Nazwa i adres Kryterium„Cena oferty” Ilość punktów kryterium

„Gwarancja jakości”

 Razem
 

1

F.U.H „INSTAL-BUD”Szczepan Jan MielczarczykNowe Wypychy 2007-206 Somianka 90  0 90
 2 Sławomir Dymowski IBF
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
74,30  0  74,30

Informacja o wyborze oferty ul.Olszowa, m.Truskaw – pobierz

 Skip to content