GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa fabrycznie nowego z 2017 lub 2018 roku samochodu specjalistycznego (ssąco-płuczący) typu kombi wraz z zabudową”
18126
post-template-default,single,single-post,postid-18126,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa fabrycznie nowego z 2017 lub 2018 roku samochodu specjalistycznego (ssąco-płuczący) typu kombi wraz z zabudową”

15 lut Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. „Dostawa fabrycznie nowego z 2017 lub 2018 roku samochodu specjalistycznego (ssąco-płuczący) typu kombi wraz z zabudową”

W dniu 15.02.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa fabrycznie nowego z 2017 lub 2018 roku samochodu specjalistycznego (ssąco-płuczący) typu kombi wraz z zabudową. Sygn. postępowania: JRP/D/10/2017.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o., ul. Posłowicka 215, 25-145 Kielce

Ww. Wykonawca złożył ofertę na wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 85 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierzSkip to content