GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY m. LASKI
18647
post-template-default,single,single-post,postid-18647,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY m. LASKI

30 lip ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY m. LASKI

 ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  1. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. działając na podstawie, z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej i ul. Pocztowej,  w miejscowości Laski, gmina Izabelin.”Sygn. postępowania: JRP/RB/7/2018.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 Zakład Usługowy MARTEL s.c., Milęcin 37, 05-840 Brwinów

Oferta spełnia wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów – 94,77 pkt., według przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożono 5 ofert.

  1. Zamawiający przedstawia streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
 NR OFERTY Nazwa i adres Kryterium 

„Cena oferty” Ilość punktów

kryterium

„Gwarancja jakości”

Razem
1 F.U.H „INSTAL-BUD” Szczepan Jan Mielczarczyk, Nowe Wypychy 20, 07-206 Somianka 90 0 90
2 PRIKNAUBER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Warszawska 59 lok 8
05-120 Legionowo
32,35 0 32,35
3 Sławomir Dymowski IBF
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa
45,88 0 45,88
4 USŁUGI TRANSPORTOWE
Daniel Mieczysław Dziewulski
ul Stołeczna 126A
05-083 ZABORÓW
69,34 0 69,34
5 Zakład Usługowy MARTEL s.c. Milęcin 37, 05-840 Brwinów 89,77 5 94,77

 

Informacja o wyborze oferty – pobierzSkip to content