GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | Zapytanie ofertowe z dnia 06.04.2017
17478
post-template-default,single,single-post,postid-17478,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Zapytanie ofertowe z dnia 06.04.2017

06 kwi Zapytanie ofertowe z dnia 06.04.2017

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o., ul. Mokre Łąki 8 Truskaw, 05-080 Izabelin, zaprasza do złożenia oferty na:

pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań budowlanych w ramach projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Pliki z dokumentacja dotyczącą zapytania są do pobrania w zakładce „Przetargi” – 2017 „Przetargi ogłoszone zgodnie z  regulaminem GPWIK” oraz na stronie: www.bip.mokrelaki.plSkip to content