GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | Zapytanie ofertowe 05.05.2017 – sukcesywna dostawa tablic
17610
post-template-default,single,single-post,postid-17610,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Zapytanie ofertowe 05.05.2017 – sukcesywna dostawa tablic

05 maj Zapytanie ofertowe 05.05.2017 – sukcesywna dostawa tablic

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o.  ul. Mokre Łąki 8 Truskaw, 05-080 Izabelin zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie i sukcesywną dostawę 12 tablic informacyjno-pamiątkowych wraz z konstrukcją wsporczą przeznaczonych do promocji projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

 

Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce „PRZETARGI” oraz na stronie www.bip.mokrelaki.pl

 Skip to content