GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | Wybór oferty na dostawę drukarki Sygn.: JRP/D/5/2018
18188
post-template-default,single,single-post,postid-18188,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Wybór oferty na dostawę drukarki Sygn.: JRP/D/5/2018

16 mar Wybór oferty na dostawę drukarki Sygn.: JRP/D/5/2018

16.03.2018 – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę drukarki w ramach projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności. – pobierzSkip to content