GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | Sprostowanie do zamówienia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Olszowej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin”
18096
post-template-default,single,single-post,postid-18096,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Sprostowanie do zamówienia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Olszowej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin”

06 lut Sprostowanie do zamówienia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Olszowej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin”

W dniu 06.02.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.  informuje, że zamieszczono sprostowanie do przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Olszowej w miejscowości Truskaw, gmina Izabelin”

Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 15.03.2018  r. o g.14.00

Sprostowanie nr 1 DUUE z dnia 06.02.2018 – pobierzSkip to content