GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | Przetarg
17393
post-template-default,single,single-post,postid-17393,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Przetarg

21 sty Przetarg

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Truskawiu w ulicach Bociania, Żurawia, Północna w miejscowości Truskaw”

 

Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin”  nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności. 

 

Dokumenty do pobrania znajdują się w Zakładce „PRZETARGI” oraz  na stronie bip.mokrelaki.plSkip to content