GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | Współpraca
143
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-143,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Współpraca

1. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. zostało powołane celem świadczenia usług wodno-ściekowych i komunalnych w ramach realizacji obowiązków gminy. W związku z powyższym istnieje ścisła współpracuje z Gminą Izabelin w dziedzinie:

– eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej,

– eksploatacji Oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej,

– utrzymania porządku w Gminie,

– prac komunalnych na rzecz Gminy,

– inwestycji w infrastrukturę gminną,

– usług na rzecz mieszkańców gm. Izabelin

 

2.  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

NFOŚiGW jest Instytucją Wdrażająca dla działań dofinansowanych z Funduszu Spójności Unii  Europejski w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.3 gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. pozyskała dofinansowanie dla projektu:

„Poprawa ochrony Środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Izabelin”

 

3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, Warszawa 00-893.
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. jest beneficjentem dwóch pożyczek przyznanych przez WFOŚiGW:

–  „Remont i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hornówku”

–  „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hornówek (gm. Izabelin) obejmująca ul. Pietkiewicza, ul. Zieloną, ul. Szkolną, ul. boiskową, ul. Wesołą, ul. Leśną i ul. Sosnową”.

 

4. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Ożarowie Mazowieckim. Współpraca w kwestii monitoringu jakości wody w wodociągu eksploatowanym przez GPWiK Izabelin Mokre Łaki.

 

5. J.S Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, Gdynia 81-571.
Współpraca w kwestii pobierania próbek wody i ścieków na potrzeby monitoringu wody i ścieków.

 

6. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacja w m.st. Warszawie S.A, Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa

Współpraca w ramach dostawy wody i odprowadzenia ścieków z miejscowości Mościska.

 

7. Eko-MTK Sp. z o.o., ul. Kępińska 62, Brwinów 05-840
Wykonawca modernizacji Oczyszczalni Ścieków Mokre Łąki w Truskawiu.

 

8. Envirotech Sp. z o.o. ul. Jana Kochanowskiego 7, Poznań 60-845
Wykonawca modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Hornówku

 

9. Meliorant Tadeusz Zając ul. Poligonowa 32, 08-400 Garwolin
Wykonawca budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hornówek

Skip to content