GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | Obsługa Klienta
43
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-43,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Obsługa Klienta

Przedstawiamy Państwu informacje naszego Biura Obsługi Klienta:

– Podpisywanie umów wod – kan

– Rozliczenia

– Wystawianie i wysyłanie faktur – pobierz

– Wystawianie warunków technicznych na przyłącze do sieci wod – kan

– Przyjmowanie zgłoszeń awarii

– Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji

Procedura postępowania dla Osób ubiegających się o wykonanie podłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej – zobacz

Taryfy obowiązujące od 20.10.2021

Decyzja WA.RZT.70.281.2021/4 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie
w sprawie wysokości taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca od dnia 20.10.2021 r.

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Izabelin nr XXXIV/264/20 ustala się:

  • dopłatę do taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków w wysokości 2 zł brutto do każdego 1 m3 ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r..
  • dopłatę do taryfy zbiorowego odprowadzania ścieków dla instytucji pożytku publicznego w wysokości 2 zł brutto do 1 m3 ścieków w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

 

Taryfy obowiązujące od 20.12.2018

Decyzja WA.RET.070.1.305.6.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie
w sprawie  wysokości taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca od dnia 20.12.2018 r.

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Izabelin nr XXXVIII/348/18  ustala się:

  • dopłatę do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysokości 1 zł brutto do każdego 1 m3 zużytej wody przez grupę gospodarstwa domowe w okresie od 01.10.2018 do 30.04.2019 r.
  • dopłatę do taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków w wysokości 1 zł brutto do każdego 1 m3 ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe w okresie od 01.07.2018 do 30.06.2019 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Izabelin nr XXXVIII/349/18 ustala się również dopłatę do taryf zbiorowego  zaopatrzenia i zbiorowego odprowadzania ścieków dla instytucji pożytku publicznego w wysokości 2,21 zł brutto do 1 m3 wody, oraz 5,18 zł brutto do 1 m3 ścieków


Taryfy obowiązujące od 01.07.2017 do 19.12.2018

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Izabelin nr XXVII/215/17 ustala się następujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 01.07.2017 do  30.06.2018 r.:

Stawka za 1 m3 wody wynosi 4,42 zł brutto dla odbiorców indywidualnych i zakładów przemysłowych.

Stawka za 1 m3 ścieków wynosi 10,36 zł brutto dla dla odbiorców indywidualnych i zakładów przemysłowych.

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Izabelin  nr XXVII/216/17 ustala się:

  • dopłatę do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysokości 1 zł brutto do każdego 1 m3 zużytej wody przez grupę gospodarstwa domowe w okresie od 01.10.2017 do 30.04.2018 r.
  • dopłatę do taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków w wysokości 1 zł brutto do każdego 1 m3 ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2018 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Izabelin nr XXVII/217/17 ustala się również dopłatę do taryf zbiorowego  zaopatrzenia i zbiorowego odprowadzania ścieków dla instytucji pożytku publicznego w wysokości 2,21 zł brutto do 1 m3 wody, oraz 5,18 zł brutto do 1 m3 ścieków

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Izabelin nr XXXVIII/348/18  ustala się:

  • dopłatę do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysokości 1 zł brutto do każdego 1 m3 zużytej wody przez grupę gospodarstwa domowe w okresie od 01.10.2018 do 30.04.2019 r.
  • dopłatę do taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków w wysokości 1 zł brutto do każdego 1 m3 ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe w okresie od 01.07.2018 do 30.06.2019 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Izabelin nr XXXVIII/349/18 ustala się również dopłatę do taryf zbiorowego  zaopatrzenia i zbiorowego odprowadzania ścieków dla instytucji pożytku publicznego w wysokości 2,21 zł brutto do 1 m3 wody, oraz 5,18 zł brutto do 1 m3 ścieków


Taryfy obowiązujące do 30.06.2017 r 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Izabelin nr XVII/135/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. ustala się następujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od 1.07.2016 do  30.06.2017 r.:

Stawka za 1 m3 wody wynosi 4,32 zł brutto dla odbiorców indywidualnych i zakładów przemysłowych.

Stawka za 1 m3 ścieków wynosi 9,82 zł brutto dla dla odbiorców indywidualnych i zakładów przemysłowych.

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Izabelin  nr XVII/136/16 ustala się:

  • dopłatę do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysokości 1 zł brutto do każdego 1 m3 zużytej wody przez grupę gospodarstwa domowe w okresie od 01.10.2016 do 30.04.2017 r.
  • dopłatę do taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków w wysokości 1 zł brutto do każdego 1 m3 ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017 r.

 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Izabelin nr XVII/137/16 ustala się również dopłatę do taryf zbiorowego  zaopatrzenia i zbiorowego odprowadzania ścieków dla instytucji pożytku publicznego w wysokości 1,30 zł brutto do 1 m3 wody, oraz 2,95 zł brutto do 1 m3 ścieków

Skip to content