GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | Podpisanie umowy z NFOŚiGW – Projekt II
18460
post-template-default,single,single-post,postid-18460,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Podpisanie umowy z NFOŚiGW – Projekt II

22 cze Podpisanie umowy z NFOŚiGW – Projekt II

W dniu 11.06.2018 o godzinie 9.00 w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno –ściekowej w aglomeracji Izabelin-Część II”
Projekt inwestycyjny został zgłoszony, przez GPWiK „Mokre Łąki” SP. z o.o., jako wniosek kierowany do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o dofinansowanie tego przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.
Zgodnie z Regulaminem konkursu, NFOSiGW – pełniący rolę Instytucji Organizującej Konkurs, w kwietniu ub. roku poinformował, że w wyniku oceny przeprowadzonej w oparciu o kryteria formalne oraz merytoryczne wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie.
Celem realizacji programu jest zwiększenie stopnia skanalizowania i zwodociągowania Aglomeracji Izabelin oraz ułatwienie prowadzenia eksploatacji oczyszczalni ścieków „Mokre Łąki” wraz ze zwiększeniem efektywności zarządzania całego systemu.

Analiza sytuacji w obecnym systemie wodno – ściekowym aglomeracji prowadzi do wskazania następujących ważnych problemów społeczności lokalnej w zakresie:
Niedoborów systemu kanalizacyjnego:
– w chwili obecnej dostęp do sieci kanalizacyjnej ma 64,08% mieszkańców. Dla wypełnienia wymogów dyrektywy rady europejskiej 271/91/EWG w celu osiągnięcia koniecznego poziomu wyposażenia aglomeracji w zbiorcze systemy odprowadzenia ścieków tj. od ponad 90 % mieszkańców aglomeracji.
Niedoborów sytemu wodociągowego:
– brak dostępu do wodociągu dla ok. 4% mieszkańców aglomeracji.

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących zadań:
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Laski
(ul. Pocztowa);
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Izabelin B
(ul. Kordeckiego, Soroki, Charłampa, Anusi, Zagłoby, Podbipięty);
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Laski
(ul. Młodzieżowa, Trzech Sosen, Ogrodowa, Pogodna);
• Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Truskaw
(ul. Ptasińskiego), sieci grawitacyjnej w miejscowości Hornówek (ul. Krótka) i sieci grawitacyjnej wraz z przepompownią i kanałem tłocznym w miejscowości Hornówek (ul. Wrzosowa);
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Mościska
(ul. Łąkowa);
• Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mościska (ul. Kwitnąca) oraz w miejscowości Hornówek (ul. Polna, w tym spinka wodociągowa z ul. Rolną) i na terenie projektowanego osiedla w miejscowości Mościska przy ul. Sikorskiego;
• Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Izabelin i Sieraków
(ul. Sierakowska, Abrahama);
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanału tłocznego wraz z dwoma przepompowniami ścieków w miejscowości Izabelin (ul. Abrahama i Sierakowska);
• Doposażenie węzła wstępnego oczyszczania w kratę koszową w Oczyszczalni Ścieków Mokre Łąki.

Ponadto w ramach projektu planowane jest wykonanie następującego zakresu:
• Modernizacja systemu sterowania i opomiarowania Oczyszczalni Ścieków Mokre Łąki;
• Wykonanie systemu klasy GIS do zarządzania majątkiem sieciowym Spółki.
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie łącznie około 4,78 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej a całkowity koszt projektu oszacowany został na 8.730.409,58 zł.
Natomiast wysokość dofinansowania wynosie 4.373.691,90 zł.

Dr Piotr Rudzki
Członek Zarządu GPWiK Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o.Skip to content