GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu specjalistycznego
18011
post-template-default,single,single-post,postid-18011,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu specjalistycznego

03 sty Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę samochodu specjalistycznego

W dniu 03.01.2018 r. Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. ogłasza: przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa fabrycznie nowego z 2017 lub 2018 roku samochodu specjalistycznego (ssąco-płuczący) typu kombi wraz z zabudową”
Przedmiot zamówienia jest jednym z zadań projektu pn. „Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin” nr POIS.02.03.00-00-0102/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” finansowanego przy udziale Funduszu Spójności.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upływa w dniu 07.02.2018  r. o g.14.00

Dokumentacja przetargowa do pobrania w zakładce PRZETARGI.Skip to content