GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | Dotacja z Funduszu Spójności Unii Europejskiej
17187
post-template-default,single,single-post,postid-17187,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Dotacja z Funduszu Spójności Unii Europejskiej

28 wrz Dotacja z Funduszu Spójności Unii Europejskiej

W dniu 23.09.2016 r  o godzinie 14.00 w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarząd Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o. podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Poprawa ochrony Środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin”

Projekt dofinansowany zostanie przez Fundusz Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Szczegółowy opis zadania oraz ważne informacje z nim związane są dostępne w zakładce DOTACJE UE.Skip to content