GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY
18377
post-template-default,single,single-post,postid-18377,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY

09 maj ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNEJSZEJ OFERTY

Uprzejmie informujemy, że w Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o. o. dokonano oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania cenowego, którego przedmiotem było świadczenie usług polegających na przeprowadzaniu badań laboratoryjnych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wody pitnej), ścieków oczyszczonych i surowych oraz odpadów (skratki, piasek, osady).

Informujemy, że za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy J.S. HAMILTON z siedzibą w Gdańsku.

Zawiadomienie – pobierzSkip to content