GPWiK Izabelin "Mokre Łąki" Sp. z o.o. | OFERTA PRACY: Technolog wody i ścieków / Kierownik oczyszczalni
19818
post-template-default,single,single-post,postid-19818,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

OFERTA PRACY:
Technolog wody i ścieków / Kierownik oczyszczalni

15 Gru OFERTA PRACY:
Technolog wody i ścieków / Kierownik oczyszczalni

Uprzejmie informujemy, że Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o. z siedzibą w Truskawiu, poszukuje osoby na stanowisko:

Technolog wody i ścieków

miejsce pracy: Powiat Warszawski Zachodni

 

Opis stanowiska:

 • zapewnienie ciągłości oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami pozwolenia wodno-prawnego,
 • zapewnienie właściwych parametrów technologicznych oczyszczalni,
 • nadzór nad przyjętymi procesami oczyszczania ścieków poprzez zabezpieczenie i kontrolę właściwej eksploatacji maszyn i urządzeń związanych z procesem oczyszczania ścieków,
 • nadzór nad przeprowadzaniem okresowych konserwacji zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczno-ruchową oraz utrzymanie ruchu wszystkich urządzeń i instalacji,
 • współpraca z organami administracji publicznej w zakresie pracy oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody,
 • przeprowadzanie badań dotyczących oczyszczania ścieków w laboratorium,
 • analiza wody oraz nadzór nad przebiegiem procesów technologicznych związanych z uzdatnianiem,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Prawa Wodnego, Prawa Ochrony Środowiska
 

Wymagania:

 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody,
 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska, inżynierii sanitarnej lub pokrewnej,
 • wiedza z zakresu procesów oczyszczania ścieków i uzdatniania wody oraz przepisów i aktów prawnych w zakresie realizacji i remontów, utrzymania/eksploatacji urządzeń,
 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz inicjowania rozwiązań,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność,
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne oraz samodzielność i skrupulatność w wykonywaniu obowiązków,
 • umiejętność czytania i prowadzenia dokumentacji technicznej,
 • prawo jazdy kategorii B
 

Dodatkowymi atutami będą:

 • wiedza z zakresu budżetowania, gospodarki odpadami, sprawozdawczości,
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych, znajomość prawa budowlanego,
 • biegła znajomość obsługi komputera.
 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Technolog wody i ścieków″,
w terminie do dnia 31.12.2020 r.

osobiście: w sekretariacie Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o. z siedzibą w Truskawiu ul. Mokre Łąki 8,

lub przesłać pocztą na adres:
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o.
ul. Mokre Łąki 8, Truskaw
05-080 Izabelin

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania Państwa danych w procesie rekrutacjiSkip to content