Mokre Łąki | OFERTA PRACY: Kierownik działu WOD-KAN
18948
post-template-default,single,single-post,postid-18948,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

OFERTA PRACY:
Kierownik działu WOD-KAN

28 Lut OFERTA PRACY:
Kierownik działu WOD-KAN

Uprzejmie informujemy, że Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko:

Kierownik działu WOD-KAN

miejsce pracy: Powiat Warszawski Zachodni

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska, inżynierii komunalnej, sanitarnej lub pokrewnej,
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku pracy,
 • Doświadczenie w kierowaniu pracą oczyszczalni ścieków oraz stacją uzdatniania wody,
 • Umiejętność czytania i prowadzenia dokumentacji technicznej,
 • Wiedza z zakresu procesów oczyszczalni ścieków i SUW oraz przepisów i aktów prawnych w zakresie realizacji i remontów, utrzymania/eksploatacji urządzeń,
 • Znajomość zagadnień technologii uzdatniania wody,
 • Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania sieci wod-kan,
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, gospodarki odpadowej, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych, realizacji inwestycji i remontów, eksploatacji urządzeń,
 • Doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących oczyszczalni ścieków, sieci wod-kan, SUW,
 • Umiejętność pracy w zespole oraz łatwa komunikacja, samodzielność i kreatywność,
 • Elastyczność działania w zmieniających się warunkach,
 • Prawo jazdy kategorii B..

Opis stanowiska:

 • Zapewnienie ciągłości oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami pozwolenia wodno-prawnego oraz przepisami prawa,
 • Zapewnienie ciągłości pracy SUW zgodnie z wymogami pozwolenia wodno-prawnego oraz przepisami prawa,
 • Zapewnienie właściwych parametrów technologicznych oczyszczalni,
 • Zapewnienie właściwych parametrów wody wtłaczanej do sieci,
 • Nadzór nad przyjętymi procesami oczyszczalni ścieków poprzez zabezpieczenie i kontrolę właściwej eksploatacji maszyn i urządzeń związanych z procesem oczyszczania ścieków,
 • Nadzór nad przeprowadzeniem okresowych konserwacji zgodnie z obowiązującą Dokumentacją Techniczno-Ruchową oraz utrzymanie ruchu wszystkich urządzeń i instalacji,
 • Aktywny udział w procesie usuwania awarii,
 • Nadzór i kontrola pracy pracowników działu,
 • Udział w projektach i prowadzenie projektów inwestycyjnych,
 • Współpraca z organami administracji publicznej w zakresie pracy oczyszczalni ścieków,
 • Nadzór i kontrola nad wynikami badań wykonanych w laboratorium,
 • Optymalizacja ilości, jakości i przesyłu wody w systemie wodociągowym na terenie działalności spółki..

Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę o dużym zakresie samodzielności i odpowiedzialności,
 • atmosferę pracy polegającą na szacunku i wzajemnej pomocy,
 • szkolenia oraz możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej.
 • list motywacyjny.
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych i umiejętności.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji opatrzonej klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o. z siedzibą w Truskawiu ul. Mokre Łąki 8,
lub przesyłać pocztą na adres:
Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o.o.
ul. Mokre Łąki 8, Truskaw
05-080 Izabelin

z dopiskiem „Kierownik działu WOD-KAN„,
w terminie do dnia 31.08.2019 r.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.