Mokre Łąki | Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
15984
home,page,page-id-15984,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive
slider1
slider2

Podaj stan wodomierza

Dostawa wody-lepszy

Dostawa wody i odbiór ścieków

Dostarczanie siecią wodociągową wody do domów prywatnych i firm zlokalizowanych na terenie gminy Izabelin. Odbiór siecią kanalizacyjną ścieków bytowo – gospodarczych z terenu gminy Izabelin.

dzial komunalny

Dział komunalny

Wykonywanie prac i usług komunalnych na terenie gminy Izabelin. Wykonywanie przyłączy wod-kan. Prace porządkowe.

ekologiczna oczyszczalnia

Ekologiczna Oczyszczalnia Ścieków

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków z podwyższonym stopniem usuwania biogenów.

„Poprawa ochrony Środowiska i jakości życia mieszkańców popUErzez uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Izabelin”

Zadanie współfinansowane przez Fundusz Spójności Unii  Europejski w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 2.3 gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

80
km sieci

Długość sieci wodociągowej

63
km sieci

Długość sieci kanalizacyjnej

7802
Ilość Klientów

Ilość odbiorców usług

55264
godzin

Godzin pracy

„Początkiem wszechrzeczy jest woda” – Tales z Miletu

Podaj stan wodomierza